weltweite-dqs-shutterstock_473689093.jpg
Loading...

DQS-accreditaties wereldwijd en lokaal

Wij beschouwen geloofwaardigheid als ons hoogste goed. Als geaccrediteerde certificatie-instelling helpen wij vertrouwen te scheppen tussen mensen en organisaties.
Gebaseerd op internationaal erkende standaarden, biedt DQS Group meer dan 200 geaccrediteerde, geautoriseerde of aangemelde certificatieprogramma's en auditdiensten. Entiteiten binnen de DQS Group bezitten internationale accreditaties zoals DAkkS, ANAB en nog veel meer. - Allemaal in lijn met de behoeften van onze klanten.

Ärzte gehen im Krankenhauskorridor
Loading...

DQS-accreditaties en notificaties op medisch gebied

zertifizierungsregel-dqs-eine geschaeftsperson im anzug tippt auf einem laptop
Loading...

DQS Group audit- en certificatiereglement

De DQS audit- en certificatieregels zijn van toepassing op alle audits en certificatiediensten die worden aangeboden en geleverd aan klanten van de internationale DQS Group, inclusief haar dochterondernemingen en partners.

zertifikatslogo-dqs-mit holzkloetzen wird das wort logo abgebildet umkreist von puzzleteilen
Loading...

Certificatielogo's