unparteilichkeit-ueber-uns-dqs-richterhammer auf holztisch mit waage und gesetzbuechern im hintergrund
Loading...

Verklaring van onpartijdigheid

Het uitvoerend management van DQS en al haar dochterondernemingen respecteert het belang van onpartijdigheid bij het uitvoeren van onze beoordelings- en certificeringsactiviteiten. Er worden procedures gehanteerd om eventuele belangenconflicten te beheersen teneinde de objectiviteit van de certificeringsactiviteiten te waarborgen.

beschwerde-dqs-zwei arme eines menschen die vor einem lapop sitzen und etwas mit stift auf papier schreiben
Loading...

Een klacht indienen

DQS Group verplicht zich tot een effectieve, efficiënte en klantgerichte behandeling van klachten en beroepen. Feedback van klanten, waaronder ook klachten vallen, wordt beschouwd als een mogelijkheid tot verbetering van onze dienstverlening. Om deze reden is DQS Group geïnteresseerd in alle feedback, inclusief klachten, indien nodig.

verstossmelden-dqs-eine frau zeigt eindeutig mit ihrer hand stopp
Loading...

Een inbreuk melden

Alle medewerkers, zakenpartners en klanten, die potentiële schendingen van interne richtlijnen, wettelijke vereisten of principes van de Gedragscode willen melden, kunnen een melding doen bij de Compliance Manager van DQS group. Dit omvat meldingen van mogelijk schadelijk gedrag, bijvoorbeeld gedrag dat kan leiden tot schade aan activa of aan de reputatie van DQS group. Uw melding zal in ieder geval vertrouwelijk worden behandeld.