unparteilichkeit-ueber-uns-dqs-richterhammer auf holztisch mit waage und gesetzbuechern im hintergrund
Loading...

Tarafsızlık Beyanı

Tarafsızlık Beyanı

DQS Türkiye'nin üst yönetimi, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerinde tarafsızlığı önemser. Sertifikasyon faaliyetlerinin tarafsızlığını sağlamak ve olası çıkar çatışmalarını yönetmek için uygun prosedürler sürdürülür. Bu amaçla DQS Grup'un küresel ilkelerini takip ediyoruz.

DQS Türkiye

beschwerde-dqs-zwei arme eines menschen die vor einem lapop sitzen und etwas mit stift auf papier schreiben
Loading...

Şikayet Bildirimi

DQS Group, şikayet ve itirazların etkin, verimli ve müşteri odaklı bir şekilde ele alınmasını taahhüt eder. Şikayetleri de içeren müşteri geri bildirimleri, hizmetlerimizin iyileştirilmesi için bir fırsat olarak kabul edilir. Bu nedenle DQS Group, gerekirse şikayetler de dahil olmak üzere tüm geri bildirimlerle ilgilenmektedir.

verstossmelden-dqs-eine frau zeigt eindeutig mit ihrer hand stopp
Loading...

İhlal bildir

Şirket içi yönergelerin, yasal gereksinimlerin veya Davranış Kuralları ilkelerinin olası ihlallerini bildirmek isteyen tüm çalışanlar, iş ortakları ve müşteriler, DQS grubunun Uyum Yöneticisine bir rapor gönderebilir. Bu, potansiyel olarak zarar verici davranış raporlarını içerir, ör. varlıklara veya DQS grubunun itibarına zarar verebilecek davranışlar. Raporunuz her durumda gizli tutulacaktır.