Compliance Due Diligence
Loading...

DQS GmbH Sertifikaları İçin

Sertifikalı yönetim sistemine sahip kuruluşlar, bildirimi zorunlu; ciddi kaza, olay ve ciddi yasal ihlalleri, talep edilmeksizin ve gecikmeksizin DQS'e bildirmekle yükümlüdür. Akredite bir belgelendirme kuruluşu olarak DQS, raporu ve yönetim sistemi ile olası ilişkileri değerlendirmek ve bundan sonraki adımlara karar vermekle yükümlüdür.

Compliance Due Diligence
Loading...

DQS CFS GmbH Sertifikaları İçin

Şu anda çok sayıda belgelendirme sistemi, bir ürünün geri çağrılması durumunda belgelendirme kuruluşundan doğrudan bilgi istemektedir. Bu, Yönetim Sistemi Belgelendirmeleri ve Ürün Belgelendirmelerinin Değerlendirilmesine İlişkin Özel Koşullarda ve ayrıca DIN EN ISO/IEC 17021 ve DIN EN ISO/IEC 17065'te sözleşmeyle şart koşulmuştur.

Bu nedenle, lütfen aşağıdaki iletişim formunu kullanarak herhangi bir ürün geri çağırma durumunda bizi hemen bilgilendirin. Sonrasında sizinle iletişime geçeceğiz. Tüm bilgiler elbette gizli tutulacaktır.