Kalite yönetimi, açık bir şekilde "kalite"ye odaklanan bir organizasyonun yönetimi ve yönlendirilmesidir. Amaç, ürün ve hizmetlerin kalitesini, müşterilerin istek ve beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlamak ve iyileştirmektir. Kalite yönetimi, müşteri memnuniyetini artırmaya, yeni müşteriler kazanmaya ve dolayısıyla rekabet gücünü artırmaya yardımcı olur.

Kalite yönetimi - Başarı için Etkili

Profesyonel kalite yönetimi, hiçbir şekilde sadece dışarıdan iyi bir izlenim bırakmakla ilgili değildir. Daha ziyade, kendi performansınızı hem dahili hem de harici olarak yönetmek ve sürekli iyileştirmekle ilgilidir.

Verimli kalite yönetimi (QM), kuruluşunuzun kendi potansiyelini gerçekçi bir şekilde değerlendirmenize ve ortaya çıkan maliyetleri en aza indirmenize yardımcı olur. Ancak, eğer rekabette biraz daha iyi olmayı başarırsanız, kuruluşunuzun gelecekte de başarılı olmasını sağlayabilirsiniz. Bu, müşterilerinizin artan beklentilerini karşılamadaki küçük ama önemli farktır. Çünkü kesin olan bir şey var: Hataları düzeltmek iyi olsa da, ekonomik açıdan ilk etapta hata yapmamak çok daha iyidir.

İçerik
 • Kim kalite yönetimine ihtiyaç duyar?
 • Kalite yönetiminin önemi nedir?
 • Kalite yönetiminin amaçları nelerdir?
 • Kalite yönetimi - Şirketler için avantajlar
 • Kalite yönetim sisteminin faydaları
 • Kalite yönetiminin görevleri nelerdir?

Kim kalite yönetimine ihtiyaç duyar?

Gelecekte başarılı olmak isteyen her kuruluş, sektörü veya büyüklüğü ne olursa olsun bir şekilde kalite yönetimine bağlıdır. Sistematik bir kalite yönetimi (QM), hedefleri ve önlemleri verimli ve etkili bir şekilde uygulamanıza yardımcı olur. Olumlu bir yan etki, hedeflenen kalite yönetimi yoluyla kapsamlı bir kalite anlayışı geliştirmenizdir. Müşterilerinizi daha iyi anlarsınız, sunduğunuz hizmet yelpazesini sürekli olarak geliştirirsiniz ve böylece uzun vadede rekabet gücünüzü korursunuz.

Kalite terimi, binlerce yıllık olduğu gibi nispeten de soyut bir kelimedir. Uluslararası "kavramsal standart" ISO 9000'in tanıtılmasıyla, terim şirketler için daha somut hale getirildi. Uluslararası kalite yönetim standardı ISO 9001'in doğru anlaşılması ve uygulanması için temel oluşturur ve kalite yönetimini şu şekilde tanımlar:

"kalite açısından bir organizasyonu yönetmek ve kontrol etmek için koordineli faaliyetler".

Kalite yönetimi için en önemli merkez, ISO 9001 standardında yer alan standart gereksinimlerdir. Şirketlere, kendi çabalarını kalite açısından değerlendirebilecekleri kesin karşılaştırmalar sağlarlar. ISO 9004 ise bir kuruluşun sürdürülebilir başarıya ulaşma yeteneğini geliştirmek için yönergeler sağlar.

ISO 9000ff STANDART SERİSİ

ISO 9000:2015-11: Kalite yönetim sistemleri - Temel bilgiler ve kelime dağarcığıISO 9001:2015-11: Kalite yönetim sistemleri - Gereksinimler ISO 9004:2018-08: Kalite yönetimi - Bir kuruluşun kalitesi - Sürekli başarı elde etmek için rehberlik

Sürekli ve kapsamlı kalite yönetimi, iş süreçlerinizin karmaşıklığını azaltır. Fırsatlar, riskler ve karşılıklı ilişkiler bu şekilde daha şeffaf hale gelir. Kalite yönetimi ne kadar doğru yapılırsa, ürün ve hizmetlerinizin kalitesini etkileyen teknik, organizasyonel ve insan faktörlerine o kadar hakim olursunuz.

Bu, tüm dahili ve harici ilgili tarafların beklentilerini belirlemenizi ve sistematik olarak karşılamanızı sağlar. Doğru yönetim stratejisi ve net iletişim ile kuruluşunuzun itibarı da artacaktır. Bu, sistematik kalite yönetiminin rekabet gücünüzü sağlamanıza doğrudan yardımcı olduğu anlamına gelir.

Kalite yönetiminin önemi nedir?

Kalite yönetimi, ağır, devam eden ve kapsamlı bir yönetim görevidir. Ama aynı zamanda ortak bir görevdir. Kuruluşun üst yönetimi, tüm kararlardan sorumludur ve bunları yönlendirir. Kalite iyileştirme sürecini etkinleştirmeli ve bunun için gereken kaynakları sağlamalıdırlar. Kendileri de aktif olmalı ve çalışanlarını faaliyetlerinde desteklemelidir.

Çalışanlar ise gereksinimleri uygular. İster müşteri temasında ister muhasebede görev alsın başarı için aynı öneme sahiptirler. Basitçe söylemek gerekirse: Bir kuruluş, hizmetlerini veya ürünlerini tüm çalışanların, tüm alanlarda ve işlevlerde katılımıyla kalite açısından optimize ediyorsa, buna kalite yönetimi denir.

Özetle, kalite yönetimi, bir organizasyonun hizmetlerini, müşterilerin ve tüm önemli ilgili tarafların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlamak için gerekli olan tüm önlemlerin planlanması ve gerçekleştirilmesidir.

Bir KY sisteminin hedefleri nelerdir?

ISO 9001'e göre kalite yönetimi

Konu ISO 9001 kalite yönetimine geldiğinde, genel "kalite" teriminin üç boyutu vardır:

 1. Bir ürünün, sistemin veya sürecin nötr özellikleri
 2. Bir ürünün, sistemin veya sürecin kalitesi
 3. Ürünlerin, sistemlerin veya süreçlerin arkasındaki tutumlar

Müşteriler veya diğer paydaşlar kaliteden bahsettiğinde, neredeyse her zaman ikinci veya üçüncü boyutu kastetmektedirler. Bu  dabeklentilere yol açar. Paydaşlar belirli bir ürün, süreç ve sistem kalitesi bekler. Şirketler ve kuruluşlar bu kaliteyi göstermelidir.

Bu en iyi şekilde profesyonel bir kalite yönetim sistemi aracılığıyla yapılır. Çünkü şirketler ancak tüm çabaları sistematik, sürekli ve net hedeflerle uygularlarsa paydaşlarının gereksinimlerini karşılayabilirler. Bu gereksinimler aşağıdakileri içerir:

 • Ürün ve hizmet kalitesinden müşteri beklentileri
 • Kılavuzlara ve gereksinimlere uyum için yasal talepler
 • İş süreçlerine ilişkin ortakların ve tedarikçilerin talepleri
 • Süreçler ve kurum kültürü ile ilgili çalışan talepleri

Bu nedenle kalite, esas olarak, kuruluşunuzun dahili olarak karşılaması gereken dış gereksinimlere dayanır. Bu gereksinimler sürekli değiştiğinden, büyüdüğünden ve yeni sosyal trendlerle uyumlu olduğundan, bunları verimli ve etkili bir şekilde karşılamanın yollarını bulmanız gerekir.

Bu, kalite yönetimini, finans veya insan kaynakları yönetimi görevi olduğu kadar temel bir görev haline getirir.

DQS Denetim Kılavuzu "Uygulamada ISO 9001:2015"

Denetimler hakkında en sık sorulan sorular ve potansiyel denetim bulguları

Soru listesinden daha fazlası!

DQS uzmanları tarafından hazırlandı.

Denetim Kılavuzunu şimdi indirin.

Kalite yönetimi - Kuruluşlar için avantajlar

İşleyen bir kalite yönetim sistemi, tüm paydaşların mevcut gereksinimlerini bilir ve yerine getirir. Daha da önemlisi, bir kuruluş kendisini sürekli olarak geliştirir. Bu, gelecekteki gereksinimleri tahmin etmesini ve değişikliklere daha hızlı tepki vermesini sağlar.

Ancak o zaman entegre ve sürekli kalite yönetiminden bahsedebiliriz. Bunun her kuruluş için avantajları vardır:

 • Değer zinciri daha şeffaf, daha yalın ve daha duyarlı hale gelir.
 • Açık sorumluluklar, izlenebilir süreçler yaratır ve izlenebilirliği artırır.
 • Hatalar oluşmadan önlenir.
 • Risk minimizasyonu, hata düzeltme ve fazlalık maliyetleri azalır.
 • Müşteriler ve çalışanlar kuruma daha sadıktır.
 • Yeni katma değer potansiyeli erken bir aşamada belirlenir ve işlenir.
 • Verim ve işlem süreleri azalır.
 • Marka imajı iyileşir.

Kalite yönetim sisteminin faydaları

Bir kalite yönetim sistemi birkaç ayrı noktada başlar: Kuruluş yapınız, prosedürleriniz, süreçleriniz ve kuruluşunuzdaki bireysel kalite gereksinimlerini karşılamak için gerekli olan kaynaklar.

Profesyonel bir kalite yönetim sistemi, KY sistemi veya kısaca KYS ile sistematik kalite yönetimini mümkün kılan çerçeve koşullarını tanımlarsınız. Bunu yaparken, tüm kalite görevlerinin yerine getirilmesinin yanı sıra yapısal ve prosedürel organizasyonunuzu kesin olarak tanımlarsınız. Bir KYS ile kalite ile ilgili kaynaklarınızın ve önlemlerinizin daha iyi koordine edilmesini, planlanmasını ve ölçülmesini sağlarsınız. Etkili bir kalite yönetim sistemi ile:

 • Müşteri memnuniyetini artırın
 • Açık sorumluluklar oluşturun
 • Çalışanlarınızı motive edin
 • Hata önleme yoluyla maliyetleri azaltın
 • Rekabet gücünü artırın
 • Olası riskleri azaltın
 • İmajınızı geliştirin

Kalite yönetiminin görevleri nelerdir?

Diğer herhangi bir yönetim disiplininde olduğu gibi, iş faaliyetlerinizi değerlendirmek ve kontrol etmek için kalite yönetimi görevleri, metrikleri ve ölçüm yöntemleri geliştirilmelidir. Bu yöntemler ne kadar süreç ve sistem odaklı olursa, değişen pazar gereksinimlerine o kadar iyi uyum sağlayabilirsiniz. Sonuçta, müşterilerin performans talepleri sadece bugün veya yarın mevcut değildir ve ayrıca, hangi toplumsal, sosyal, çevresel veya bireysel faktörlerin odaklandığına bağlı olarak sürekli değişmektedir.

Buna göre kalite yönetimi dört sorumluluk alanını içerir:

 1. Kalite planlaması: Planlama, tasarım ve geliştirme, yani kalite yönetiminin kalite hedeflerini tanımlamaya ve bu tanımlamalara göre uygulamaya (hangi süreçler ve kaynaklarla) odaklanan kısmı.
 2. Kalite kontrol: Tedarik, üretim ve satış, yani kalite yönetiminin gerçekleştirilmesine yönelik önlemlerine odaklanan bölümüdür.
 3. Kalite güvence: KYS'nin, gereksinimlerin karşılandığına dair güven oluşturmayı amaçlayan parçasıdır.
 4. Kalite iyileştirm: KYS'nin sürekli iyileştirmeye odaklanan parçasıdır.

Bu sürecin altında yatan düşünce yapısı, Japon Kaizen kavramına benzer ve 1950'lerde W.E. Deming tarafından Japon otomobil endüstrisi için geliştirilmiştir. Deming, şu anda ISO 9001'e göre kalite yönetiminin merkezi bileşenlerinden biri olan PUKÖ döngüsünü de paralel olarak meşhur etmiştir.

PUKÖ, Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al anlamına gelir. Döngü, sürekli iyileştirme sürecini dört aşamaya böler:

Sürekli iyileştirme, her eylemin küçük adımlarla sürekli olarak optimize edilebilen geliştirilebilir bir süreç olduğu varsayımına dayanır. Bu şekilde Deming, büyük, devrimci önlemleri değil, günlük iş yaşamındaki iyileştirmeler konusunda temel bir farkındalığı savunur.

 1. PLAN (Planla): Uygun önlemleri ve kalite yönetimi görevlerini belirleyin ve planlayın
 2. DO (Uygula): Önlemleri ve görevleri uygulayın
 3. CHECK (Kontrol Et): Başarıyı ölçün
 4. ACT(Önlem Al): Ölçüm sonuçlarını bir sonraki iyileştirme döngüsü için bir itici güç olarak kullanın

Buna göre problemler, izole çözümlere ihtiyaç duyulan tek engeller değildir. Bunlar, yeni iyileştirme mekanizmaları ve kalite yönetimi görevleri için dürtülerdir.

Siz de kalite yönetiminizi yeni bir düzeye çıkarmak ister misiniz? DQS müşteri uzmanlarımız size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.

Herhangi bir yükümlülük olmadan ve ücretsiz bilgi alın.

Daha fazla göster
Daha az göster

ISO 9001 Kalite Yönetimi

ISO 9001:2015'e göre bir kalite yönetim sistemi (KYS) müşterilerin ve diğer ilgili tarafların beklentilerine odaklanır. Belirtilen gereksinimlere göre süreçlerin planlanması, kontrol edilmesi ve optimize edilmesi için tüm önlemleri içerir. ISO 9001, tüm sektörlerde, her tür ve büyüklükteki kuruluşa uygulanabilecek kalite gereksinimlerini formüle eder. Süreç odaklı yaklaşımı ile kalite yönetim sisteminin özgün gereksinimler doğrultusunda tasarlanması için referans çerçeve oluşturur.

Blog
Beispiel 1: Bausteine Qualitätsmanagement
Loading...

ISO 13485:2016 ile ISO 9001:2015 karşılaştırması

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

ISO 9001'in tarihi - Bir başarı öyküsü

Blog
Beispiel 1: Bausteine Qualitätsmanagement
Loading...

Kalite yönetim sistemi - ISO 9001 ile daha etkili

Kalite yönetimi gereklilikleri

Kalite yönetiminin yol gösterici fikri, girişimcilik yükümlülükleri konusunda farkındalık yaratmaktır. Kalite yönetiminin yedi ilkesi, yapıları, büyüklükleri ve karmaşıklıkları ne olursa olsun, kuruluşların girişimci eylemlerini uyumlu hale getirebilecekleri çerçeveyi sağlar: Müşteri Odaklılık, Liderlik, Katılım, Süreç Odaklı Yaklaşım, İyileştirme, Gerçeklere Dayalı Karar Verme ve İlişki Yönetimi. Burada önemli olan bu ilkelerin her zaman bir bütün olarak ele alınması ve birbirleriyle doğru dengede olmasıdır.

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Kalite yönetim temsilcisi ne iş yapar?

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

ISO 9001:2015'e göre üst yönetimin sorumlulukları

Blog
dqs-informiert-header-blog-viele bunte buecher in regalen in bibliothek
Loading...

En Basit Tanımla "İlgili Taraflar"

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Kalite yönetiminin yedi ilkesi

Blog
dqs-informiert-header-blog-viele bunte buecher in regalen in bibliothek
Loading...

Dokümante bilgi nedir?

whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

ISO 9001 Denetim Kılavuzu

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

ISO 9001'e göre risk odaklı yaklaşım

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

ISO 9001'de kurumsal bilgi - Standart ne diyor?

Sürekli İyileştirme Süreci (CIP)

ISO 9001'e göre bir kalite yönetim sisteminin özü, planlanan hedeflere ulaşmak için organizasyonun sistematik ve sürekli iyileştirilmesidir. Bu fikir, genellikle "daha iyisi için değişim" olarak tercüme edilen Japon yönetim felsefesi "Kaizen"e kadar uzanır. "Sürekli iyileştirme süreci" olarak bilinen CIP; süreç kalitesi, ürün kalitesi, teslimat kabiliyeti ve hizmet kalitesinde sürekli olarak küçük iyileştirmeler elde etmeyi amaçlar.

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Sürekli İyileştirme Süreci (CIP)

Otomotiv endüstrisinde kalite yönetimi

Otomotiv endüstrisinde kalite yönetimi

Blog
CARA-dqs-automation concept with 3D rendering robot on a car factory assembly line
Loading...

Denetçi Giderlerinin Geri Ödenmesine İlişkin IATF Kuralı