A minőségirányítás egy szervezet irányítása és vezetése, amely kifejezetten a "minőségre" összpontosít. A cél a termékek és szolgáltatások minőségének kialakítása és javítása, hogy azok megfeleljenek az ügyfelek kívánságainak és elvárásainak. A minőségmenedzsment segít az ügyfelek elégedettségének növelésében, új ügyfelek megnyerésében, és ezáltal a versenyképesség növelésében.

Minőségirányítás - Hatékony a sikerért

A professzionális minőségirányítás korántsem csak arról szól, hogy jó benyomást keltsen kifelé. Sokkal inkább a saját teljesítményének irányításáról és folyamatos javításáról szól - mind belsőleg, mind külsőleg.

A hatékony minőségirányítás (QM) segít Önnek abban, hogy reálisan felmérje saját szervezetének lehetőségeit, és minimalizálja a felmerülő költségeket. Csak ha sikerül egy kicsivel "jobbnak" lennie a versenytársaknál, akkor biztosítja szervezetének sikerét a jövőben. Pontosan ez az apró, de lényeges különbség, amikor megfelel az ügyfelek növekvő elvárásainak. Mert egy dolog biztos: bár jó dolog a hibákat kijavítani, gazdasági szempontból sokkal jobb, ha eleve nem követünk el hibákat.

Tartalom
 • Kinek van szüksége minőségirányításra?
 • Mi a minőségirányítás fontossága?
 • Mik a minőségirányítás céljai?
 • Minőségirányítás - Előnyök a vállalatok számára
 • A minőségirányítási rendszer előnyei
 • Milyen feladatai vannak a minőségirányításnak?

Kinek van szüksége minőségirányításra?

Minden szervezet, amely sikeres akar lenni a jövőben, iparágtól és mérettől függetlenül valamilyen módon függ a minőségirányítástól. A szisztematikus minőségirányítás (QM) segít a célok és intézkedések hatékony és eredményes megvalósításában. Pozitív mellékhatás, hogy a célzott minőségirányítás révén átfogó minőségértést alakít ki. Jobban megérti ügyfeleit, folyamatosan javítja szolgáltatási kínálatát, és ezáltal hosszú távon biztosítja versenyképességét.

A minőség fogalma már több ezer éves, és viszonylag elvont. Az ISO 9000 nemzetközi "fogalmi szabvány" bevezetésével a fogalom kézzelfoghatóbbá vált a vállalatok számára. Ez képezi az ISO 9001 nemzetközi minőségirányítási szabvány helyes megértésének és végrehajtásának alapját, és a minőségirányítást a következőképpen határozza meg

"összehangolt tevékenységek a szervezet irányítására és ellenőrzésére a minőség tekintetében".

A minőségirányítás szempontjából központi jelentőséggel bírnak a szabvány követelményei, amelyeket a ISO 9001 szabványban foglaltak. Ezek pontos viszonyítási pontokat biztosítanak a vállalatok számára, amelyekhez képest értékelhetik saját minőségi erőfeszítéseiket. Az ISO 9004 iránymutatást ad a szervezet fenntartható siker elérésére való képességének javításához.

AZ ISO 9000ffSORSZERŰSÉGI SZABÁLYZATOK

ISO 9000:2015-11: Minőségirányítási rendszerek. Alapelvek és fogalomtár
ISO 9001:2015-11: Minőségirányítási rendszerek. Követelmények

ISO 9004:2018-08: Minőségirányítás. A szervezet minősége. Útmutató a tartós siker eléréséhez

A folyamatos és átfogó minőségirányítás csökkenti az üzleti folyamatok összetettségét. A lehetőségek, kockázatok és összefüggések így átláthatóbbá válnak. Minél pontosabban végzi a minőségirányítást, annál jobban uralja a termékei és szolgáltatásai minőségét befolyásoló műszaki, szervezeti és emberi tényezőket.

Ez lehetővé teszi, hogy azonosítsa és szisztematikusan megfeleljen az összes belső és külső érdekelt fél elvárásainak. A megfelelő irányítási stratégiával és egyértelmű kommunikációval pedig a szervezet hírneve is javulni fog. Ez azt jelenti, hogy a szisztematikus minőségirányítás közvetlenül segíti Önt versenyképességének biztosításában.

Mi a minőségirányítás jelentősége?

A minőségirányítás egy átfogó, folyamatos és átfogó irányítási feladat. De egyben közös feladat is. A szervezet felső vezetése felelős és irányítja az összes döntést. Lehetővé kell tennie a minőségjavítási folyamatot, és biztosítania kell az ehhez szükséges erőforrásokat. De maguknak is aktívvá kell válniuk, és támogatniuk kell alkalmazottaikat tevékenységükben.

Az alkalmazottak hajtják végre a követelményeket, és ugyanolyan fontosak a siker szempontjából - akár az ügyfélkapcsolatban, akár a könyvelésben. Egyszerűen fogalmazva: ha egy szervezet az összes alkalmazott részvételével, minden területen és minden funkcióban optimalizálja szolgáltatásait vagy termékeit a minőség szempontjából, akkor ezt nevezzük minőségirányításnak.

Ennek megfelelően a minőségmenedzsment minden olyan intézkedés megtervezéséből és megvalósításából áll, amely szükséges ahhoz, hogy egy szervezet szolgáltatásait úgy alakítsa ki, hogy azok megfeleljenek az ügyfelek és minden fontos érdekelt fél igényeinek.

Mik a QM-rendszer céljai?

Minőségirányítás az ISO 9001 szerint

Amikor az ISO 9001 szerinti minőségirányításról van szó, a "minőség" általános kifejezésnek három dimenziója van:

 1. Egy termék, rendszer vagy folyamat semleges jellemzői.
 2. A termék, rendszer vagy folyamat minősége
 3. A termékek, rendszerek vagy folyamatok mögötti hozzáállás.

Amikor az ügyfelek vagy más érdekelt felek minőségről beszélnek, szinte mindig a második vagy harmadik dimenzióra gondolnak. Ez elvárásokat támaszt: Az érdekeltek bizonyos minőséget várnak el a termékektől, folyamatoktól és rendszerektől. A vállalatoknak és szervezeteknek ezt a minőséget kell bizonyítaniuk.

Ezt a legjobban egy professzionális minőségirányítási rendszerrel lehet megtenni. Mert csak akkor tudnak megfelelni az érdekelt felek elvárásainak, ha a vállalatok minden erőfeszítést szisztematikusan, folyamatosan és világos célokkal hajtanak végre. Ezek a követelmények a következők:

 • Az ügyfelek elvárásai a termék- és szolgáltatásminőséggel szemben
 • Az irányelveknek és követelményeknek való megfelelésre vonatkozó jogszabályi követelmények.
 • A partnerek és a beszállítók üzleti folyamatokkal kapcsolatos követelményei
 • A munkavállalók által a folyamatokkal és a vállalati kultúrával szemben támasztott követelmények

A minőség tehát alapvetően külső követelményeken alapul, amelyeket a szervezetnek belsőleg kell teljesítenie. Mivel ezek a követelmények folyamatosan változnak, növekednek és az új társadalmi trendekhez igazodnak, meg kell találnia a módját, hogy hatékonyan és eredményesen megfeleljen ezeknek.

Ez a minőségirányítást ugyanolyan alapvető feladattá teszi, mint a pénzügyi vagy humánerőforrás-menedzsmentet.

DQS auditálási útmutató Az ISO 9001:2015 a gyakorlatban

A leggyakrabban feltett auditkérdések és a lehetséges bizonyítékok.

Több mint egy egyszerű ellenőrző lista!

A terület szakértőitől.

Töltse le most ingyenes Auditkalauzunkat.

Minőségirányítás - Előnyök a szervezetek számára

Egy működő minőségirányítási rendszer ismeri és teljesíti az összes érdekelt fél meglévő követelményeit - az ISO-szabványok az érdekelt felekről beszélnek. Ennél is fontosabb, hogy egy szervezet folyamatosan fejleszti önmagát. Ezáltal képes előre látni a jövőbeli követelményeket, és gyorsabban reagálni a változásokra.

Csak ekkor beszélhetünk integrált és folyamatos minőségirányításról. Ez minden szervezet számára előnyökkel jár:

 • Az értéklánc átláthatóbbá, karcsúbbá és gyorsabban reagálóvá válik.
 • Az egyértelmű felelősségi körök nyomon követhető folyamatokat hoznak létre és növelik a nyomon követhetőséget.
 • A hibák elkerülhetők, még mielőtt bekövetkeznének.
 • Csökkennek a kockázatminimalizálás, a hibajavítás és a redundanciák költségei.
 • Az ügyfelek és a munkavállalók lojálisabbak a szervezethez.
 • Az új értékteremtő potenciálokat korai szakaszban azonosítják és feldolgozzák.
 • Csökken az átfutási és feldolgozási idő.
 • Javul az imázs.

A minőségirányítási rendszer előnyei

Egy minőségirányítási rendszer több különálló ponton kezdődik: Az Ön szervezeti felépítésénél, a szervezetében az egyes minőségi követelmények teljesítéséhez szükséges eljárásoknál, folyamatoknál és erőforrásoknál.

Egy professzionális minőségirányítási rendszerrel, QM-rendszerrel vagy röviden QMS-sel Ön meghatározza azokat a keretfeltételeket, amelyek lehetővé teszik a szisztematikus minőségirányítást. Ezzel Ön pontosan meghatározza strukturális és eljárási szervezetét, valamint az összes minőségi feladat teljesítését. A QMS segítségével Ön biztosítja, hogy a minőséggel kapcsolatos erőforrásai és intézkedései jobban koordinálhatók, tervezhetők és mérhetők legyenek. Egy hatékony minőségirányítási rendszerrel Ön:

 • Növeli az ügyfelek elégedettségét
 • egyértelmű felelősségi köröket hoz létre
 • motiválja alkalmazottait
 • a hibák megelőzésével csökkenti a költségeket
 • javítja a versenyképességet
 • Csökkentse a lehetséges kockázatokat
 • Javítja az imidzsét

Milyen feladatai vannak a minőségirányításnak?

Mint minden más vezetési szakterület esetében, a minőségirányítási feladatokat, mérőszámokat és mérési módszereket kell kidolgozni az üzleti tevékenységek értékeléséhez és ellenőrzéséhez. Minél inkább folyamat- és rendszerorientáltak ezek a módszerek, annál jobban tud majd alkalmazkodni a változó piaci követelményekhez. Hiszen az ügyfelek teljesítmény iránti igénye nem csak ma vagy holnap létezik. Sőt, folyamatosan változik - attól függően, hogy milyen társadalmi, szociális, környezeti vagy egyéni tényezők állnak a középpontban.

Ennek megfelelően a minőségirányítás négy felelősségi területet foglal magában:

 1. Minőségtervezés: Tervezés, tervezés és fejlesztés, azaz a minőségirányításnak az a része, amely a minőségcélok meghatározására és ennek megfelelő megvalósítására (milyen folyamatokkal és erőforrásokkal) összpontosít.
 2. Minőségellenőrzés: Beszerzés, gyártás és értékesítés, vagyis a minőségirányításnak az a része, amely a megvalósításra vonatkozó intézkedésekre összpontosít.
 3. Minőségbiztosítás: A minőségirányítási rendszer azon része, amely a követelmények teljesülése iránti bizalom megteremtésére irányul.
 4. Minőségfejlesztés: A minőségirányítási rendszer azon része, amely a folyamatos javításra összpontosít.

Az alapjául szolgáló gondolkodásmód hasonlít a japán Kaizen koncepcióhoz, amelyet W.E. Deming az 1950-es években dolgozott ki a japán autóipar számára. Deming ezzel párhuzamosan tette híressé a PDCA-ciklust, amely ma már az ISO 9001 szerinti minőségirányítás egyik központi eleme.

APDCA azt jelenti: Plan, Do, Check, Act. A ciklus négy fázisra osztja a folyamatos fejlesztési folyamatot:

 1. PLAN: A megfelelő intézkedések és minőségirányítási feladatok azonosítása és megtervezése.
 2. DO: Az intézkedések és feladatok végrehajtása
 3. CHECK: A siker mérése
 4. ACT: A mérési eredmények felhasználása a következő fejlesztési ciklushoz.

A folyamatos fejlesztés azon a feltételezésen alapul, hogy minden tevékenység egy javítható folyamat, amely kis lépésekben folyamatosan optimalizálható. Ily módon Deming nem a nagy, forradalmi intézkedéseket, hanem a mindennapi üzleti életben a javítás alapvető tudatosítását támogatja.

Ennek megfelelően a problémák nem (egyedi) akadályok, amelyekre (elszigetelt) megoldásokat kell találni. Ezek új fejlesztési mechanizmusok és minőségirányítási feladatok impulzusai.

Ön is szeretné minőségirányítását új szintre emelni? DQS szakértőink szívesen segítenek Önnek.

Tájékozódjon! Díjmentesen és kötelezettség nélkül.

Várjuk a beszélgetést.

Tovább
Kevesebb

Minőségirányítás ISO 9001

Az ISO 9001:2015 szerinti minőségirányítási rendszer - vagy QMS - az ügyfelek és más érdekelt felek elvárásaira összpontosít. Magában foglalja a folyamatok tervezését, ellenőrzését és optimalizálását szolgáló összes intézkedést a meghatározott követelmények alapján. Az ISO 9001 olyan minőségi követelményeket fogalmaz meg, amelyek iparágakra és bármilyen típusú és méretű szervezetre alkalmazhatók. Folyamatközpontú megközelítésével referenciakeretet képez a minőségirányítási rendszer egyedi és a követelményeknek megfelelő kialakításához.

Blog
delta-audit-dqs-whiteboard with notes
Loading...

Az ISO 9001:2015 felülvizsgálata 2025-ben válik elérhetővé

Blog
Beispiel 1: Bausteine Qualitätsmanagement
Loading...

Az ISO 13485:2016 és az ISO 9001:2015 összehasonlítása

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Az ISO 9001 története - egy sikertörténet

Blog
Beispiel 1: Bausteine Qualitätsmanagement
Loading...

Minőségirányítási rendszer - hatékony minőségirányítási rendszer kialakítása az ISO 9001 segítségével

Minőségirányítási Követelmények

Minőségirányítási Követelmények

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Mit csinál egy minőségirányítási megbízott?

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

A felső vezetés az ISO 9001:2015 szabványban - Mit mond a szabvány?

Blog
dqs-informiert-header-blog-viele bunte buecher in regalen in bibliothek
Loading...

Az érdekelt felek könnyen megmagyarázhatók

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Hét minőségirányítási alapelv

Blog
dqs-informiert-header-blog-viele bunte buecher in regalen in bibliothek
Loading...

Mi az a dokumentált információ?

whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

ISO 9001 auditálási útmutató

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Kockázat alapú megközelítés az ISO 9001-ben

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

A szervezet ismerete az ISO 9001-ben - Mit mond a szabvány?

CIP Folyamatos Fejlesztési Folyamat

Az ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszer lényege a szervezet szisztematikus és folyamatos fejlesztése a tervezett célok elérése érdekében. Ez a gondolat a japán menedzsment filozófiára, a "Kaizen"-re vezethető vissza, amit általában "változás a jobb érdekében" elveként fordítanak. Ez a folyamatos javítási folyamat, amelyet korábban "folyamatos javítási folyamatnak" (CIP - Continuous Improvement Process) is neveztek, a folyamatminőség, a folyamatok minősége, a termékminőség, a szállítási képesség és a szolgáltatásminőség folyamatos, kis mértékű javítását célozza.

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Folyamatos Fejlesztési Folyamat (Continuous Improvement Process - CIP)

Digitalizáció a Minőségirányításban

A digitális átalakulás teljes lendülettel zajlik. Az új digitális technológiák egyre gyorsabb fejlődésével ez a változási folyamat tovább gyorsul. A minőségirányítás sem marad ki ebből az átalakulásból. A szervezetek minőségirányításának inkább el kell sajátítania az ismereteket arról, hogy ez az átalakulás milyen hatással van a folyamatokra és az irányítási rendszerekre, az információ- és adatminőségre, és tisztában kell lennie a kockázatokkal. És ki tudja használni a digitalizáció által kínált lehetőségeket: az adatminőség, az elemzés és az előrejelzés, a minőségbiztosítási folyamatok digitalizálása és az együttműködésben történő hálózatépítés révén.

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Alkalmas a digitalizációra: a minőségirányítás három erőssége

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Az információbiztonság és a minőségirányítás találkozása

Minőségirányítás az Autóiparban

Minőségirányítás az autóiparban

Blog
automotive-dqs-kfz in futuristischer farbgebung
Loading...

IATF - Távoli auditok az autóiparban