Hatékony minőségirányítás az Ön sikeréért

A globális piacok minőségi követelményei változatosak és dinamikusak. Ezeknek a követelményeknek csak egy szisztematikus minőségirányítási rendszerrel lehet tartósan és sikeresen megfelelni. Jelenleg világszerte több mint egymillió vállalat rendelkezik a nemzetközileg elismert ISO 9001 szabvány szerinti tanúsítvánnyal. A DQS már 1986-ban kiállította az első ISO 9001 tanúsítványt Németországban.

Optimalizált vállalati folyamatok

Fokozott hatékonyság és csökkentett költségek

Javuló ügyfél-elégedettség

A vállalati know-how rendszerezett kezelése

Mi az ISO 9001 szabvány?

Az ISO 9001 szabvány meghatározza a minőségirányítási rendszerrel szemben támasztott követelményeket, amelyeket a vállalatoknak be kell vezetniük annak érdekében, hogy megfeleljenek a belső és külső érdekelt felek elvárásainak. Az ISO 9001 a minőségirányítás hét alapelvén alapul (forrás: ISO 9000):

 • Ügyfélközpontúság és fenntartható siker
 • Menedzsment és vezetés
 • Az emberek elkötelezettsége
 • Folyamatközpontú megközelítés
 • Fejlesztés
 • Bizonyítékalapú döntéshozatal
 • Kapcsolatmenedzsment

A DQS 1986-ban adta ki az első tanúsítványt az ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszerre Németországban - akkor még egy tervezet alapján. Ennek a sikeres minőségi szabványnak a fejlődése és az értékteremtéshez való hozzájárulása azóta szorosan összefonódott a DQS történetével. Az ISO 9001:2015 aktuális változata az ISO honlapján érhető el.

Tovább
Kevesebb
Loading...

Kik számára alkalmas az ISO 9001 tanúsítás?

Az 1987 óta használatos ISO 900X sorozat bevált irányítási eszközként honosodott meg az iparban és a szolgáltatási szektorban. A tanúsítás elvileg minden méretben és minden ágazatban működő vállalat és szervezet számára alkalmas. Az ISO 9001 tanúsítás a megbízhatóságot jelzi, és hatékony eszköz a minőségi folyamatok irányításához a vevői követelmények teljesítése érdekében. A tanúsított vállalatok ezért döntő előnyökkel rendelkeznek az új ügyfelek és pályázatok megnyerése során.

Az egyértelmű folyamatok és a világosan meghatározott felelősségi körök a szisztematikus minőségirányítást (QM) a sikeres vállalatok központi építőelemévé teszik. A hatékony és átfogó QM-rendszer alapvető fontosságú a folyamatos teljesítményjavításhoz, és nagyobb hatékonysághoz és megbízhatósághoz vezet.

Tovább
Kevesebb
Loading...

Mitől lesz hasznos a hatékony minőségirányítás a szervezetem számára?

A hatékony és eredményes irányítási rendszert világos célkitűzések, mérhető eredmények, megfelelő erőforrások, strukturált folyamatok és azok folyamatos javítása jellemzi. Így segít a vállalatnak értékes versenyelőnyökhöz jutni: Fokozott vevői elégedettség, új piacok megnyitása és jobb folyamatok. Ugyanakkor az irányítási rendszer segít biztosítani a jogi és szabályozási követelményeknek való megfelelést, és mérsékli a kapcsolódó kockázatokat.

Az ISO 9001 szabvány révén a felső vezetés erősen részt vesz a minőségirányítási rendszerért való felelősségvállalásban. A minőségirányítási rendszer középpontjában a vállalat környezete áll. Emellett intenzíven vizsgálják a kockázatokat és a lehetőségeket, ami a vállalati gyakorlatban jelentős javítási potenciált tár fel. Az ISO 9001 az úgynevezett"magas szintű struktúrát" (HLS) követi. Ez az alapstruktúra a vázlatok, a terminológia és a definíciók egységes használatán alapul minden modern ISO irányítási rendszerszabványban. Ez megkönnyíti további szabványok, például az ISO 27001, ISO 14001, ISO 50001 vagy ISO 45001 integrálását egy meglévő irányítási rendszerbe.

Tovább
Kevesebb
Loading...

Miért van szükségem az ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszerre?

Az átlátható folyamatokkal és egyértelműen meghatározott felelősségi körökkel rendelkező minőségirányítási rendszer (QMS) a holisztikus irányítás fontos építőköve. A hatékony QMS a folyamatosan javuló szervezet alapja, és így kijelöli a sikeres vállalati fejlődés irányát.

 • A konkrét vevői követelmények strukturált és célzott megvalósítása
 • Új értékesítési piacokhoz való hozzáférés belföldön és külföldön a bizonyított minőségi képességek révén
 • A vállalkozói kockázat jobban kezelhetővé válik; átlátható folyamatok támogatják a törvények és előírások végrehajtását
 • A munkavállalók bevonása a kommunikáció, a tájékoztatás és a képzés révén
 • Más szabványok és irányítási rendszerek (például ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001 vagy ISO/IEC 27001) könnyebb integrálása.
Loading...

Mennyi ideig tart egy ISO 9001 audit?

Az auditok számos tényezőtől függően egy naptól akár több hétig is tarthatnak. A DQS auditorai iparági ismereteik alapján hozzáértően és szemmagasságban foglalkoznak az Ön szervezetével, az Ön céljaival, a meghatározott folyamatokkal és az Ön irányítási rendszerével. A sikeres tanúsítás érdekében minden egyes auditot az Ön vállalatára szabunk, és azt világos és átlátható módon tervezzük meg.

A tervezés alapját az IAF (Nemzetközi Akkreditációs Fórum) kötelező érvényű dokumentuma, az IAF MD05 az audit időtartamának meghatározására. Tervezésünkkel tehát mindig tudja, hogy mire számíthat, és mikor. Szakértő, akkreditált tanúsító szervezetként kivételes szakértelemmel és innovatív megoldásokkal igyekszünk meggyőzni. További információért kérjük, hogy lépjen velünk kapcsolatba.

Tovább
Kevesebb
Business28.png
Loading...

Hogyan működik az ISO 9001 tanúsítás?

Ha az ISO 9001 összes követelményét végrehajtották, akkor tanúsíttathatja irányítási rendszerét. A DQS-nél ezután egy többlépcsős tanúsítási folyamaton megy keresztül. Ha az Ön vállalatánál már létezik tanúsított irányítási rendszer, a folyamat lerövidíthető.

Az első lépésben megbeszéli velünk vállalatát, minőségirányítási rendszerét és az ISO 9001 tanúsítás céljait. Ennek alapján azonnal részletes és átlátható ajánlatot kap, amely az Ön egyéni igényeihez igazodik.

A projekttervezés nagyobb projektek esetében hasznos lehet az ütemtervek és a telephelyek vagy részlegek auditjainak megtervezése érdekében. Ezen túlmenően az előzetes audit lehetőséget nyújt arra, hogy előzetesen azonosítsa az Ön minőségirányítási rendszerének erősségeit és fejlesztési lehetőségeit. Mindkét szolgáltatás választható.

A tanúsítási audit a rendszerelemzéssel (audit 1. szakasz) és az Ön dokumentációjának, célkitűzéseinek, a vezetőségi felülvizsgálat és a belső auditok eredményeinek értékelésével kezdődik. Ennek során megállapításra kerül, hogy irányítási rendszere kellően kidolgozott és készen áll-e a tanúsításra. A következő lépésben (rendszeraudit 2. szakasz) az auditora az ISO 9001 szabványt alkalmazva értékeli a helyszínen az összes irányítási folyamat hatékonyságát. Az audit eredményét egy záró megbeszélésen ismertetik. Szükség esetén intézkedési tervekben állapodnak meg.

A tanúsítási auditot követően az eredményeket a DQS független tanúsító bizottsága értékeli. Az audit eredményeit dokumentáló auditjelentést kap. Ha minden szabványkövetelmény teljesül, megkapja az ISO 9001 tanúsítványt.

A folyamatos fejlesztés és az Ön minőségirányítási rendszerének folyamatos hatékonysága érdekében évente legalább egyszer helyszíni auditokat végeznek az Ön rendszerének kulcsfontosságú elemeire, hogy azonosítsák a fejlesztési lehetőségeket.

Az ISO 9001 tanúsítvány legfeljebb három évig érvényes. Az újbóli tanúsítást jóval a lejárat előtt elvégzik, hogy biztosítsák a vonatkozó szabvány követelményeinek való folyamatos megfelelést. Megfelelés esetén új tanúsítványt állítanak ki.

Banking13.png
Loading...

Mennyibe kerül az ISO 9001 tanúsítás?

Az ISO 9001 tanúsítás költsége számos tényezőtől függ. Például a már tanúsított irányítási rendszer meglététől. Ezenkívül a vállalat mérete és a minőségirányítási rendszer összetettsége is befolyásolja az auditok időtartamát és az árat. Ezen okok miatt az ISO 9001 szerinti tanúsítás költségei nem adhatók meg átalányösszegben. Szívesen készítünk egyedi ajánlatot az Ön vállalatára, szervezetére vagy ügynökségére.

Business2.png
Loading...

Miért a DQS?

 • Több mint 35 éves tapasztalat az ISO 9001 tanúsítás terén
 • Olyan auditok, amelyek értékteremtő betekintést nyújtanak az Ön szervezetéről
 • Gyakorlati tapasztalattal és magas szintű iparági szakértelemmel rendelkező auditorok
 • Nemzetközi elfogadottsággal rendelkező akkreditált tanúsítványok
 • Személyes, zökkenőmentes támogatás szakembereinktől - regionális, országos és nemzetközi szinten
 • Egyedi ajánlatok rugalmas szerződéses időszakokkal, rejtett költségek nélkül
Loading...

Ajánlatkérés

Az Ön helyi kapcsolattartója

Szívesen készítünk Önnek személyre szabott ajánlatot az ISO 9001 tanúsításra.