Ефективне управління якістю для вашого успіху

Вимоги до якості світових ринків різноманітні та динамічні. Лише за допомогою систематичного використання системи управління якістю ці вимоги можна задовольняти стабільно та успішно. Більше одного мільйона компаній у всьому світі в даний час сертифіковані відповідно до міжнародно визнаного стандарту ISO 9001. DQS видав перший сертифікат ISO 9001 у Німеччині вже в 1986 році.

Оптимізовані корпоративні процеси

Підвищення ефективності та зниження витрат

Підвищення задоволеності клієнтів

Систематичне використання корпоративних ноу-хау

Що таке стандарт ISO 9001?

Стандарт ISO 9001 визначає вимоги до системи управління якістю, яку компанії повинні впровадити, щоб відповідати очікуванням внутрішніх і зовнішніх зацікавлених сторін. ISO 9001 базується на семи принципах управління якістю (джерело: ISO 9000):

 • Орієнтація на клієнта та сталий успіх
 • Менеджмент і лідерство
 • Залучення людей
 • Процесно-орієнтований підхід
 • Поліпшення
 • Прийняття рішень на основі доказів
 • Управління відносинами

У 1986 DQS видав перший сертифікат на систему менеджменту якості відповідно до ISO 9001 у Німеччині - на той час ще на основі чорнової версії. Відтоді розвиток цього успішного стандарту якості та його внесок у створення цінності були тісно пов’язані з історією DQS. Поточна версія ISO 9001:2015 доступна на веб-сайті ISO.

Показати більше
Показати менше
Loading...

Кому підходить сертифікація ISO 9001?

Серія стандартів ISO 900X, що використовується з 1987 року, зарекомендувала себе як перевірений інструмент управління в промисловості та сфері послуг. Сертифікація підходить для компаній і організацій будь-якого розміру і в усіх галузях. Сертифікація ISO 9001 свідчить про надійність і є ефективним інструментом для управління процесами якості для задоволення вимог клієнтів. Тому сертифіковані компанії мають вирішальні переваги в тендерах і при залученні нових клієнтів.

Чіткі процеси та чітко визначені обов’язки роблять систематичне управління якістю (QM) центральним компонентом успішних компаній. Ефективна і всеосяжна система контролю якості є основою для постійного покращення продуктивності та веде до більшої ефективності та надійності.

Показати більше
Показати менше
Loading...

Що робить ефективне управління якістю корисним для моєї організації?

Ефективна і дієва система управління характеризується чіткими цілями, вимірюваними результатами, достатніми ресурсами, структурованими процесами та їх постійним удосконаленням. Таким чином, це допомагає вашій компанії отримати цінні конкурентні переваги: підвищення задоволеності клієнтів, відкриття нових ринків та покращення процесів. У той же час система управління допомагає забезпечити відповідність законодавчим і нормативним вимогам, а також пом'якшує пов'язані з цим ризики.

Відповідно до стандарту ISO 9001, найвище керівництво бере на себе відповідальність за систему управління якістю. У центрі уваги СУЯ є середовище вашої компанії. Крім того, інтенсивно враховуються ризики та можливості, що відкриває значний потенціал для покращення корпоративної практики. ISO 9001 дотримується так званої «структури високого рівня» (HLS - High Level Structure). Ця базова структура заснована на єдиному використанні контурів, термінології та визначень у всіх сучасних стандартах системи менеджменту ISO. Це дозволяє легко інтегрувати додаткові стандарти в існуючу систему управління, наприклад ISO 27001, ISO 14001, ISO 50001 або ISO 45001.

Показати більше
Показати менше
Loading...

Навіщо мені потрібна система управління якістю відповідно до ISO 9001?

Завдяки прозорим процесам і чітко визначеним обов’язкам система управління якістю (СУЯ) є важливою складовою частиною цілісного управління. Ефективна СУЯ є основою організації, яка постійно вдосконалюється і таким чином задає курс на успішний розвиток компанії.

 • Структурована та цілеспрямована реалізація конкретних вимог замовника
 • Доступ до нових ринків збуту в країні та за кордоном завдяки перевіреній якості
 • Підприємницький ризик стає більш керованим; прозорі процеси підтримують імплементацію законів і нормативних актів
 • Залучення співробітників через спілкування, інформування та навчання
 • Простіша інтеграція інших стандартів і систем управління (наприклад, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001 або ISO/IEC 27001)
Loading...

Скільки триває аудит ISO 9001?

Аудит може тривати від одного дня до кількох тижнів, залежно від багатьох факторів. Аудитори DQS, виходячи зі своїх галузевих знань, компетентно та безпосередньо взаємодіють з вашою організацією, вашими цілями, визначеними процесами та вашою системою управління. Щоб забезпечити успішну сертифікацію, ми адаптуємо кожен аудит до вашої компанії та плануємо його чітко та прозоро.

Основою для планування є обов'язковий документ IAF (International Accreditation Forum - Міжнародний форум з акредитації) для визначення тривалості аудиту - IAF MD05. Завдяки нашому плануванню ви завжди знаєте, чого очікувати і коли. Як експерт і акредитований орган із сертифікації, ми прагнемо переконувати завдяки винятковій компетентності та інноваційним рішенням. Будь ласка, зв'яжіться з нами для отримання додаткової інформації.

Показати більше
Показати менше
Business28.png
Loading...

Як працює сертифікація ISO 9001?

Після виконання всіх вимог ISO 9001 ви можете отримати сертифікацію системи управління. Після цього в DQS ви пройдете багатоетапну процедуру сертифікації. Якщо у вашій компанії вже створена сертифікована система управління, цей процес можна скоротити.

На першому кроці ви обговорите з нами свою компанію, вашу систему управління якістю та цілі вашої сертифікації ISO 9001. Виходячи з цього, ви оперативно отримаєте детальну та прозору пропозицію з урахуванням ваших індивідуальних потреб.

Планування проекту може бути корисним для великих проектів, щоб спланувати графіки та виконання аудитів для об’єктів або відділів. Крім того, попередній аудит дає можливість заздалегідь визначити сильні сторони та потенціал покращення вашої системи управління якістю. Обидві послуги є необов’язковими.

Сертифікаційний аудит починається з системного аналізу (етап аудиту 1) та оцінки вашої документації, цілей, результатів вашої перевірки керівництва та внутрішнього аудиту. Це визначає, чи ваша система управління достатньо розвинена та готова до сертифікації. На наступному кроці (етап аудиту системи 2) ваш аудитор оцінює ефективність усіх процесів управління на місці, застосовуючи стандарт ISO 9001. Результат аудиту представляється на підсумковому засіданні. При необхідності узгоджуються плани дій.

Після сертифікаційного аудиту результати оцінюються незалежною сертифікаційною радою DQS. Ви отримаєте звіт про аудит, що документує результати аудиту. Якщо всі вимоги стандарту будуть дотримані, ви отримаєте сертифікат ISO 9001.

З метою постійного вдосконалення та підтримки постійної ефективності вашої системи управління якістю, аудит на місці ключових компонентів вашої системи проводиться щонайменше один раз на рік для виявлення потенціалу для покращення.

Сертифікат ISO 9001 діє не більше трьох років. Повторна сертифікація проводиться заздалегідь, до закінчення терміну дії, щоб забезпечити постійну відповідність стандартним вимогам. За умови дотримання умов видається новий сертифікат.

Banking13.png
Loading...

Скільки коштує сертифікація ISO 9001?

Вартість сертифікації ISO 9001 залежить від ряду факторів. Наприклад, наявність вже сертифікованої системи керування. Крім того на тривалість аудитів і ціну впливає розмір вашої компанії та складність системи управління якістю. З цих причин витрати на сертифікацію відповідно до ISO 9001 не можуть бути наведені як одноразова сума. Ми будемо раді зробити вам індивідуальну пропозицію для вашої компанії, організації чи агентства.

Business2.png
Loading...

Why DQS?

 • Більше 35 років досвіду в сертифікації ISO 9001
 • Аудити, які дають додаткову цінність вашій організації
 • Аудитори з практичним досвідом та високим рівнем галузевої компетентності
 • Акредитовані сертифікати з міжнародним визнанням
 • Персональна, безперебійна підтримка наших спеціалістів - на регіональному, національному та міжнародному рівні
 • Індивідуальні пропозиції з гнучким терміном дії договору без прихованих витрат
Loading...

Запит цін

Альона Лоза

Ми будемо раді надати вам індивідуальну пропозицію щодо сертифікації ISO 9001.