Učinkovito upravljanje kakovosti za vaš uspeh

Zahteve kakovosti na svetovnih trgih so raznolike in dinamične. Le s sistematičnim sistemom vodenja kakovosti lahko te zahteve trajno in uspešno izpolnjujemo. Več kot milijon podjetij po vsem svetu je trenutno certificiranih v skladu z mednarodno priznanim standardom ISO 9001. DQS je prvi certifikat ISO 9001 v Nemčiji izdal že leta 1986.

Optimizirani procesi v podjetju

Večja učinkovitost in nižji stroški

Večje zadovoljstvo strank

Sistematično ravnanje z znanjem in izkušnjami podjetja

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Kaj je standard ISO 9001?

Standard ISO 9001 opredeljuje zahteve za sistem vodenja kakovosti, ki ga morajo podjetja uvesti, da bi izpolnila pričakovanja notranjih in zunanjih deležnikov. Standard ISO 9001 temelji na sedmih načelih vodenja kakovosti (vir: ISO 9000):

 • osredotočenost na stranke in trajnostni uspeh
 • upravljanje in vodenje
 • Vključevanje ljudi
 • Procesno usmerjen pristop
 • Izboljševanje
 • Na dokazih temelječe odločanje
 • Upravljanje odnosov

Leta 1986 je DQS izdal prvi certifikat za sistem vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001 v Nemčiji - takrat še na podlagi osnutka različice. Od takrat sta razvoj tega uspešnega standarda kakovosti in njegov prispevek k ustvarjanju vrednosti tesno povezana z zgodovino podjetja DQS. Aktualna različica standarda ISO 9001:2015 je na voljo na spletni strani ISO.

Pokaži več
Pokaži manj
Zielgruppe
Loading...

Za koga je primeren certifikat ISO 9001?

Serija ISO 900Xer, ki se uporablja od leta 1987, se je uveljavila kot preizkušeno orodje za upravljanje v industriji in storitvenem sektorju. Načeloma je certificiranje primerno za podjetja in organizacije vseh velikosti in v vseh sektorjih. Certifikat ISO 9001 sporoča zanesljivost in je učinkovito orodje za upravljanje procesov kakovosti za izpolnjevanje zahtev strank. Certificirana podjetja imajo zato odločilno prednost pri pridobivanju novih strank in razpisov.

Zaradi jasnih procesov in jasno opredeljenih odgovornosti je sistematično vodenje kakovosti (QM) osrednji gradnik uspešnih podjetij. Učinkovit in celovit sistem upravljanja kakovosti je temelj za nenehno izboljševanje uspešnosti ter vodi k večji učinkovitosti in zanesljivosti.

Pokaži več
Pokaži manj
Mehrwert
Loading...

Zakaj je učinkovito upravljanje kakovosti koristno za mojo organizacijo?

Za učinkovit in uspešen sistem vodenja so značilni jasni cilji, merljivi rezultati, ustrezni viri, strukturirani procesi in njihovo nenehno izboljševanje. Tako pomaga vašemu podjetju pridobiti dragocene konkurenčne prednosti: Večje zadovoljstvo strank, odpiranje novih trgov in izboljšani procesi. Hkrati sistem vodenja pomaga zagotavljati skladnost z zakonskimi in regulativnimi zahtevami ter zmanjšuje s tem povezana tveganja.

S standardom ISO 9001 je najvišje vodstvo močno vključeno v odgovornost za sistem vodenja kakovosti. Sistem vodenja kakovosti se osredotoča na okolje vašega podjetja. Poleg tega se intenzivno obravnavajo tveganja in priložnosti, kar razkriva precejšnje možnosti za izboljšanje prakse podjetja. Standard ISO 9001 sledi tako imenovani"strukturi na visoki ravni" (HLS). Ta osnovna struktura temelji na enotni uporabi orisov, terminologije in definicij v vseh sodobnih standardih sistema vodenja ISO. To omogoča enostavno vključevanje dodatnih standardov v obstoječi sistem vodenja, na primer ISO 27001, ISO 14001, ISO 50001 ali ISO 45001.

Pokaži več
Pokaži manj
Prozessorientierung
Loading...

Zakaj potrebujem sistem vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001?

S preglednimi procesi in jasno opredeljenimi odgovornostmi je sistem vodenja kakovosti (SVK) pomemben gradnik celovitega upravljanja. Učinkovit sistem vodenja kakovosti je osnova za nenehno izboljševanje organizacije in tako določa smer uspešnega razvoja podjetja.

 • Strukturirano in ciljno usmerjeno izvajanje posebnih zahtev strank
 • Dostop do novih prodajnih trgov doma in v tujini z dokazano sposobnostjo zagotavljanja kakovosti
 • Podjetniško tveganje postane lažje obvladljivo; pregledni procesi podpirajo izvajanje zakonov in predpisov
 • Vključevanje zaposlenih s komunikacijo, informiranjem in usposabljanjem
 • lažja integracija drugih standardov in sistemov vodenja (na primer ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001 ali ISO/IEC 27001)
Auditplanung
Loading...

Kako dolgo traja presoja ISO 9001?

Presoja lahko traja od enega dneva do več tednov, odvisno od številnih dejavnikov. Presojevalci DQS na podlagi svojega poznavanja panoge kompetentno in na ravni oči sodelujejo z vašo organizacijo, vašimi cilji, opredeljenimi procesi in sistemom vodenja. Da bi zagotovili uspešno certificiranje, vsako presojo prilagodimo vašemu podjetju ter jo načrtujemo na jasen in pregleden način.

Osnova za načrtovanje je zavezujoči dokument IAF (Mednarodni akreditacijski forum) za določanje trajanja presoje, IAF MD05. Z našim načrtovanjem tako vedno veste, kaj in kdaj lahko pričakujete. Kot strokovni, akreditirani certifikacijski organ želimo prepričati z izjemno usposobljenostjo in inovativnimi rešitvami. Za več informacij se obrnite na nas.

Pokaži več
Pokaži manj
Business28.png
Loading...

Kako poteka certificiranje ISO 9001?

Ko so izpolnjene vse zahteve standarda ISO 9001, lahko svoj sistem vodenja certificirate. V podjetju DQS boste nato opravili večstopenjski postopek certificiranja. Če je v vašem podjetju že vzpostavljen certificiran sistem vodenja, se lahko postopek skrajša.

V prvem koraku se boste z nami pogovorili o vašem podjetju, vašem sistemu vodenja kakovosti in ciljih certificiranja ISO 9001. Na podlagi tega boste nemudoma prejeli podrobno in pregledno ponudbo, prilagojeno vašim individualnim potrebam.

Načrtovanje projekta je lahko koristno pri večjih projektih za načrtovanje urnikov in izvedbo presoj za lokacije ali oddelke. Poleg tega predhodna presoja ponuja možnost vnaprejšnjega prepoznavanja prednosti in možnosti za izboljšanje vašega sistema vodenja kakovosti. Obe storitvi sta neobvezni.

Certifikacijska presoja se začne z analizo sistema (1. faza presoje) in oceno vaše dokumentacije, ciljev, rezultatov vodstvenega pregleda in notranjih presoj. S tem se ugotovi, ali je vaš sistem vodenja dovolj razvit in pripravljen za certificiranje. V naslednjem koraku (2. stopnja presoje sistema) vaš presojevalec ob uporabi standarda ISO 9001 oceni učinkovitost vseh procesov vodenja na lokaciji. Rezultat presoje se predstavi na zaključnem sestanku. Po potrebi se dogovorimo o akcijskih načrtih.

Po certifikacijski presoji rezultate presojanja oceni neodvisna certifikacijska komisija DQS. Prejeli boste poročilo o presoji, v katerem so dokumentirani rezultati presoje. Če so izpolnjene vse zahteve standarda, boste prejeli certifikat ISO 9001.

Z namenom stalnega izboljševanja in stalne učinkovitosti vašega sistema vodenja kakovosti se vsaj enkrat na leto izvedejo presoje ključnih sestavnih delov vašega sistema na kraju samem, da se ugotovijo možnosti za izboljšave.

Certifikat ISO 9001 velja največ tri leta. Ponovna certifikacija se izvede precej pred iztekom veljavnosti, da se zagotovi nadaljnja skladnost z zahtevami veljavnega standarda. Ob izpolnjevanju zahtev se izda nov certifikat.

Banking13.png
Loading...

Koliko stane certificiranje ISO 9001?

Stroški certificiranja ISO 9001 so odvisni od številnih dejavnikov. Na primer obstoj že certificiranega sistema vodenja. Poleg tega na trajanje presoj in ceno vplivata tudi velikost vašega podjetja in zapletenost sistema vodenja kakovosti. Iz teh razlogov stroškov certificiranja po standardu ISO 9001 ni mogoče navesti pavšalno. Z veseljem vam bomo pripravili individualno ponudbo za vaše podjetje, organizacijo ali agencijo.

Business2.png
Loading...

Zakaj DQS?

 • Več kot 35 let izkušenj na področju certificiranja po standardu ISO 9001
 • Presoje, ki zagotavljajo vpogled v vašo organizacijo z dodano vrednostjo
 • Presojevalci s praktičnimi izkušnjami in visoko ravnjo strokovne usposobljenosti v panogi
 • Akreditirani certifikati z mednarodnim priznanjem
 • Osebna in nemotena podpora naših strokovnjakov - na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni
 • Individualne ponudbe s prilagodljivimi pogodbenimi obdobji brez skritih stroškov
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtevajte ponudbo

Vaša lokalna kontaktna oseba

Z veseljem vam bomo pripravili prilagojeno ponudbo za certificiranje ISO 9001.