Az ipar 4.0, az úgynevezett negyedik ipari forradalom a fejlesztés, a termelés, a logisztika és az ügyfelek intelligens hálózatba kapcsolását jelenti. Olyan információk és adatok sokaságát jelenti, amelyek gyakran egzisztenciális értéket képviselnek a szervezetek számára. Ezek elérhetőségének, sértetlenségének és bizalmas jellegének védelme központi feladat. Az információbiztonság magában foglal minden olyan intézkedést, amely segít a meglévő kockázatok tudatosításában, azonosításában, valamint a megfelelő és alkalmas intézkedések megtételében a védelmük érdekében.

Információbiztonság - Kérdések és válaszok az ISO 27001 szabványról

Az információfeldolgozás elégtelen biztonsága miatt csak a német gazdaságot évente több milliárd eurós kár éri. Ennek okai összetettek, és a külső zavaroktól, a technikai hibáktól, az ipari kémkedéstől az információkkal való visszaélésig a volt alkalmazottak által elkövetett visszaélésekig terjednek. De csak az tudja a megfelelő intézkedéseket is kezdeményezni, aki felismeri a kihívásokat. A nemzetközileg elismert ISO 27001 szabványnak megfelelő, jól felépített információbiztonsági irányítási rendszer optimális alapot jelent a holisztikus biztonsági stratégia hatékony megvalósításához. Mit jelent ez pontosan, és mit kell figyelembe venni? Az ISO 27001-gyel kapcsolatos fontos kérdésekre itt kaphat választ.

TARTALOM

 • Mi az információbiztonság?
 • Melyek az információbiztonság védelmi céljai?
 • Mi az információbiztonsági irányítási rendszer?
 • Mely szervezetek számára hasznos az ISO 27001?
 • Milyen előnyei vannak az információbiztonsági irányítási rendszernek?
 • Mi az emberek szerepe?
 • ISO 27001 - A bevezetéssel kapcsolatos kérdések
 • Miért az ISO 27001 tanúsítás?
 • DQS - Mit tehetünk az Ön érdekében?

Mi az információbiztonság?

Erre a kérdésre a válasz az információbiztonságra vonatkozó nemzetközi szabványcsalád, az ISO 2700x szempontjából igen egyszerű:

"Az információ olyan adat, amely a szervezet számára értéket képvisel".

ISO/IEC 27000:2020-06: Informatika - Biztonsági technikák - Információbiztonsági irányítási rendszerek - Áttekintés és fogalomtár.

Látja, az információ olyan érték, amely nem kerülhet illetéktelenek kezébe, és amely megfelelő védelmet igényel.

Az információbiztonság tehát minden, ami a vállalat információs vagyonának védelmével kapcsolatos. A döntő tényező itt az, hogy tisztában legyünk a vállalattal összefüggésben fennálló kockázatokkal, illetve feltárjuk azokat, és az igényeknek megfelelő intézkedésekkel ellensúlyozzuk.

"Az információbiztonság nem IT-biztonság"

Az IT-biztonság csak az alkalmazott technológia biztonságára vonatkozik, nem pedig a védendő vállalati eszközökre. A szervezeti szempontok, például a hozzáférési jogosultságok, a felelősségi körök vagy a jóváhagyási eljárások, valamint a pszichológiai szempontok szintén lényeges szerepet játszanak az információbiztonságban. A biztonságos IT azonban a vállalaton belüli információkat is védi.

Melyek az információbiztonság védelmi céljai?

Az ISO/IEC 27001 nemzetközi szabvány szerint az információbiztonság védelmi céljai három fő szempontot foglalnak magukban:

 • Bizalmasság - a bizalmas információk védelme a jogosulatlan hozzáféréstől, akár adatvédelmi törvények miatt, akár üzleti titkok alapján, amelyekre például a üzleti titokról szóló törvény vonatkozik. Itt a bizalmas kezelés szintje a lényeges.
 • Integritás - a kockázatok minimalizálása, valamennyi adat és információ teljességének és megbízhatóságának biztosítása.
 • Rendelkezésre állás - az információkhoz, épületekhez és rendszerekhez való hozzáférés és használhatóság biztosítása az arra jogosultak számára. Ez elengedhetetlen a folyamatok fenntartásához.

Az ISO 27001 szabvány szerint tanúsított információbiztonság

Védje információit a nemzetközi szabványoknak megfelelő irányítási rendszerrel ✓ A DQS több mint 35 éves tapasztalatot kínál a tanúsítás terén ✓

 • További értékes ismereteket találhat a termékoldalunkon a következő témakörökben ISO 27001

Az információbiztonsággal kapcsolatos legfontosabb kérdések

 • Mik a vállalatom értékei?
 • Mely vállalati értékeket kell védeni?
 • Milyen támadásoknak vannak kitéve a vállalati értékek?
 • Kinek áll érdekében az információk védelme?
 • Melyek a megfelelő intézkedések?

Mi az információbiztonsági irányítási rendszer?

Az információbiztonság-irányítási rendszer (ISMS) a következők szerint ISO/IEC 27001 szabvány szerinti iránymutatásokat, szabályokat és módszereket határoz meg a szervezeten belüli védendő információk biztonságának biztosítására. Ez egy modellt nyújt a védelmi szint bevezetéséhez, megvalósításához, ellenőrzéséhez és javításához - az ISO 9001-ből ismert PDCA-ciklus (Plan-Do-Check-Act) szisztematikus eljárásának megfelelően.

A cél a potenciális kockázatok azonosítása és elemzése, valamint megfelelő intézkedésekkel való ellenőrizhetővé tétele.

Értékes tudás

Az új ISO 27001:2022 számos változást hoz

A "Mi változik az új ISO/IEC 27001:2022-vel" című webináriumunk 45 perces felvételén tájékoztatást kap az új szabvány alapvető követelményeiről, az A. melléklet intézkedéseinek változásairól, valamint az átállás dátumairól és határidejéről. 

További információkért és a felvétel megtekintéséhez kattintson ide.

Miért fontos az információbiztonság-menedzsment?

A sikeres szervezetek a modern irányítási rendszerek struktúráját és átláthatóságát használják a fenyegetések felismerésére és a korszerű biztonsági rendszerek célzott kiépítésére. Az információbiztonsági irányítási rendszer (ISMS) középpontjában a saját információs vagyon, például a szellemi tulajdon, a pénzügyi és személyzeti adatok, valamint az ügyfelek vagy harmadik felek által rábízott információk biztonsága áll.

"Az információbiztonság mindig a jelentős értéket képviselő információk vagy adatok védelmét jelenti."

Számos kockázatnak vannak kitéve a védelmet érdemlő adatok. Anyagi, emberi és technikai biztonsági fenyegetésekből eredhetnek. De csak az ISMS holisztikus, megelőző irányítási rendszer szemléletű megközelítése képes kezelni a fenyegetések teljes spektrumát és biztosítani a vállalat üzletmenetének folyamatosságát.

Mely szervezetek számára hasznos az ISO 27001?

A válasz erre a kérdésre nagyon egyszerű: mindenki számára. Az ISO 27001 alapvetően minden szervezetnél alkalmazható, függetlenül annak típusától, méretétől és iparágától. És: minden szervezet profitál a strukturált irányítási rendszer előnyeiből. Az ISMS bevezetését a következő tényezők befolyásolják:

 • A követelmények és az üzleti célok
 • A biztonsági igények
 • Az alkalmazott üzleti folyamatok
 • a szervezet mérete és felépítése

Milyen előnyökkel jár egy információbiztonsági irányítási rendszer?

Fontos kérdés. Az ISO 27001 szabvány megfogalmazza az információbiztonság folyamatorientált irányítási rendszerének szisztematikus megtervezésére és megvalósítására vonatkozó követelményeket. Ezzel a holisztikus megközelítéssel döntő előnyök érhetők el:

 • Az érzékeny információk biztonsága a vállalati folyamatok szerves részévé válik.
 • Az információk bizalmas jellegének, rendelkezésre állásának és sértetlenségének megelőző biztosítása.
 • Az üzletmenet folyamatosságának fenntartása a biztonsági szint folyamatos javítása révén.
 • Az alkalmazottak érzékenyítése és a biztonságtudatosság jelentős növelése a vállalat minden szintjén.
 • Hatékony kockázatkezelési folyamat kialakítása
 • Bizalomépítés az érdekelt felekkel (pl. pályázatok) az érzékeny információk bizonyítottan biztonságos kezelése révén.
 • A vonatkozó megfelelési követelmények betartása, nagyobb cselekvési biztonság és jogbiztonság

Hogyan kezelhetők a potenciális kockázatok?

A biztonsági kockázatok anyagi, emberi és technikai fenyegetésekből eredhetnek. Ahhoz, hogy a szervezetben nyomon követhető és megfelelő szintű biztonságot lehessen elérni, meghatározott kockázatkezelési folyamatra vagy módszerre van szükség a kockázatértékelésre, a kockázatkezelésre és a kockázatfigyelésre. Az ISO/IEC 27005 szabvány jó útmutatást nyújt az információbiztonsági kockázatok kezeléséhez.

Milyen szerepet játszanak az emberek?

Az emberek is kockázati tényezőt jelentenek, mivel az érzékeny információk kezelése kivétel nélkül a vállalat minden alkalmazottját és partnerét érinti. Ők fokozott biztonsági kockázatot jelentenek, akár tudatlanságból, akár emberi hiba miatt. De csak nagyon kevés szervezet szabályozza, hogy ki milyen információkhoz férhet hozzá, és hogyan kell azokat kezelni.

"A hatalom új forrása már nem a pénz a kevesek kezében, hanem az információ a sokak kezében." John Naisbitt, *1929, amerikai jövőkutató

A kötelező érvényű szabályozás és az információbiztonsággal kapcsolatos valamennyi aggály hangsúlyos tudatosítása ezért alapfeltétel. A vállalati politika kiigazítása vagy egy megfelelő információbiztonsági politika kidolgozása itt alapvető fontosságúnak tekinthető. Az alkalmazottak szükséges érzékenyítése minden (vezetői) szinten a főnök feladata, és történhet például képzések, workshopok vagy személyes beszélgetések révén.

Olvasási tipp: Információbiztonsági incidensek: Az alkalmazottak mint sikertényező

ISO 27001 - Végrehajtási kérdések

Arra a kérdésre, hogy egy vállalatnak már be kell-e vezetnie egy irányítási rendszert, például az ISO 9001 szerint, egyértelműen nemmel lehet válaszolni. Az ISO 27001 egy általános szabvány, és - mint minden irányítási rendszerre vonatkozó szabvány - önállóan is megállja a helyét. Ez azt jelenti, hogy egy szervezet bármikor és minden meglévő struktúrától függetlenül létrehozhat és bevezethet egy információbiztonsági irányítási rendszert.

Mindazonáltal azok a vállalatok, amelyek rendelkeznek az ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszerrel, már jó alapot teremtettek az átfogó információbiztonság lépésről lépésre történő bevezetéséhez.

Az ISO 27001 szabvány felépítésében és megközelítésében az összes folyamatorientált irányítási rendszerszabvány kötelező alapstruktúrájára, a magas szintű struktúrára épül. Következésképpen ez lehetőséget nyújt arra, hogy az információbiztonsági irányítási rendszert könnyen integrálni lehessen egy már meglévő irányítási rendszerbe. Hasonlóképpen, az ISO 27001 szerinti közös tanúsítás az ISO 27001 és a ISO 20000-1 (IT szolgáltatásmenedzsment) vagy ISO 22301 (Üzletmenet-folytonossági menedzsment) közös megfeleltetése a DQS által lehetséges.

Milyen dokumentumok támogathatják a bevezetést?

Az információbiztonság holisztikus irányítási rendszerének bevezetéséhez a nemzetközi ISO/IEC 2700x szabványcsalád az előnyben részesített alap. Célja, hogy támogassa a különböző típusú és méretű szervezeteket az ISMS bevezetésében és működtetésében. A szervezeten belüli megvalósítás mértéke belső auditálással ellenőrizhető.

A szabványsorozat hasznos elemei a következők

 • ISO/IEC 27000:2018: Informatika - Biztonsági technikák - Információbiztonsági irányítási rendszerek - Áttekintés és fogalomtár.
 • ISO/IEC 27001:2013: Informatika - Biztonsági technikák - Információbiztonság-irányítási rendszerek - Követelmények (A szabvány új változata 2022 októberében jelent meg, további információk hamarosan).
 • ISO/IEC 27002:2022: Információbiztonság, kiberbiztonság és a magánélet védelme. Az ISO 27002 az általános biztonsági intézkedések széles körű katalógusát határozza meg, amelynek célja, hogy segítse a szervezeteket az ISO 27001 A. mellékletében foglalt követelmények végrehajtásában.
 • ISO/IEC 27003:2017: Informatika - Biztonsági technikák - Információbiztonsági irányítási rendszerek - Útmutató.
 • ISO/IEC 27004-2016: Informatika - Biztonsági technikák - Információbiztonság-irányítás - Monitoring, mérés, elemzés és értékelés.
 • ISO/IEC 27005:2018: Informatika - Biztonsági technikák - Információbiztonsági kockázatkezelés.

Az összes előírás elérhető az ISO honlapján.

ISO 27001 - Kérdések az informatikai biztonsági tisztviselővel kapcsolatban?

Az ISO 27001 előírja-e az IT-biztonsági tisztviselő alkalmazását? A válasz igen.

Az információbiztonsági irányítási rendszeren belül az egyik feladat az IT-biztonsági tisztviselő kinevezése a felső vezetés által. Az IT-biztonsági tisztviselő a kapcsolattartó minden IT-biztonsági kérdésben. Őt be kell építeni az összes ISMS-folyamatba, és szorosan össze kell kapcsolni az informatikai vezetőkkel - például az új informatikai elemek és informatikai alkalmazások kiválasztásakor.

Az ISO 27001 a gyakorlatban

A DQS auditálási útmutatója (az ISO 27001:2013 alapján)

Használja ki az A. mellékletből kiválasztott ellenőrzésekre vonatkozó jó auditkérdéseket és lehetséges bizonyítékokat .

A terület szakértőitől.

Ez több mint egy egyszerű ellenőrző lista! Töltse le most.

Miért az ISO 27001 tanúsítás?

Az akkreditált eljáráson alapuló tanúsítás bizonyítja, hogy egy irányítási rendszert és intézkedéseket vezettek be az információs eszközök szisztematikus védelme érdekében. Az ISO 27001 tanúsítvánnyal Ön "feketén-fehéren" bizonyítja, hogy sikeresen létrehozta ezt a rendszert, és elkötelezett annak folyamatos fejlesztése iránt.

A világszerte nagyra értékelt DQS tanúsítvány a semleges értékelés látható kifejezése, és erősíti a vállalatába vetett bizalmat. Ez piaci előnyt jelent, és jó előfeltételt biztosít a pályázatoknál és a biztonság szempontjából kritikus ügyfélkörben, például a pénzügyi szolgáltatóknál.

ISO 27001 - Kérdések a tanúsítási eljárással kapcsolatban

Minden olyan irányítási rendszer, amelyet a nemzetközi szabályok (ISO 17021) alapján egy akkreditált tanúsító szervezet, például a DQS értékel, ugyanazon tanúsítási folyamatnak van alávetve.

A kezdeti tanúsítás a rendszerelemzésből (1. fázisú audit) és a rendszerauditból (2. fázisú audit) áll, amelynek során az auditorok a helyszínen ellenőrzik, hogy a teljes rendszer megfelelően működik-e, és hogy az összes követelményt végrehajtották-e. A tanúsítás során a rendszerelemzés és a rendszeraudit a helyszínen történik. A tanúsítvány ezt követően 3 évig érvényes.

Annak érdekében, hogy az érvényességet a teljes időszak alatt garantálni lehessen, az irányítási rendszert évente ellenőrizni kell. A tanúsítvány kiállítását követő első és második évben a DQS auditorai ezért rövidített ISMS-ellenőrzéseket (felügyeleti auditokat) végeznek, amelyek során például a rendszer kulcsfontosságú elemeinek vagy a korrekciós és megelőző intézkedések hatékonyságát vizsgálják. Az újbóli tanúsításra ezután három év múlva kerül sor.

Azoknak a vállalatoknak, amelyek már rendelkeznek meglévő irányítási rendszerrel, össze kell vonniuk auditprogramjaikat, és integrált irányítási rendszerük (IMS) közös tanúsítását kell kérniük.

Lehetséges a mátrix-tanúsítás?

A mátrix-tanúsítás több telephellyel rendelkező vállalatok számára lehetséges. Az ISO 27001-re elvileg ugyanazok a követelmények vonatkoznak, mint más ISO-szabványokra, például a következőkre ISO 9001 vagy a ISO 14001. A DQS biztosítani tudja az ISO 27001 integrálását a meglévő mátrixeljárásokba, azaz a többi szabvánnyal közös külső auditálást.

Milyen előnyei vannak az ISO 27001-nek a TISAX-szal szemben?

TISAX® (Trusted Information Security Assessment Exchange) kifejezetten az autóipar számára kifejlesztett és az iparágspecifikus igényekhez igazított ipari szabvány. A TISAX® értékelés alapja a VDA Information Security Assessment (VDA ISA) tesztkatalógus, amely többek között az ISO 27001 vagy az ISO 27002 követelményein alapul, és ezeket olyan témákkal bővíti ki, mint a prototípusvédelem vagy az adatvédelem.

További értékes ismereteket találhat a TISAX® termékoldalon.

A TISAX® célja, hogy az ellátási lánc minden szakaszában átfogó (információs) biztonságot biztosítson. Emellett az adatbázisban történő regisztráció leegyszerűsíti a kölcsönös elismerési eljárást. A TISAX®-ot azonban csak az autóiparban ismerik el. Más iparágak ügyfelei csak az ISO 27001-et ismerhetik el az ISMS bizonyítékaként.

DQS - Mit tehetünk az Ön érdekében?

DQS az Ön szakértője az auditok és tanúsítások terén - irányítási rendszerek és folyamatok tekintetében. Több mint 35 éves tapasztalatunkkal és világszerte 2500 auditor know-how-jával az Ön kompetens tanúsítási partnere vagyunk, aki minden ISO 27001-es kérdésre választ ad.

Mintegy 200 elismert szabvány és előírás, valamint vállalat- és szövetségspecifikus szabvány szerint auditálunk. Mi voltunk az első német tanúsító szervezet, amely 2000 decemberében megkapta az akkreditációt a BS 7799-2, az ISO/IEC 27001 elődje számára. Ez a szaktudás a mai napig világméretű sikertörténetünk egyik kifejezője.

Szívesen válaszolunk kérdéseire

Mennyi munkát kell elvégezni ahhoz, hogy az ISMS-t az ISO 27001 szabvány szerint tanúsítsák? Tájékozódjon ingyenesen és kötelezettség nélkül.

Várjuk a beszélgetést.

Tovább
Kevesebb

Információbiztonság egy Szervezeten belül

A termelés, a kereskedelem és a szolgáltatások globalizációját a digitalizáció előrehaladása hajtja. Az egyre nagyobb teljesítményű információs technológiák komoly kihívások elé állítják a vállalatokat az információbiztonság terén. Ebben az összefüggésben nemcsak a saját know-how hatékony védelme fontos, hanem egyre inkább az ügyfelek igényeinek való megfelelés és a versenyképesség erősítése is egy hatékonyan bevezetett információkezelési rendszerrel.

Blog
datenschutz-it-blog-dqs-mensch bewegt digitale anzeige
Loading...

Az aLIVE-Service GmbH tapasztalatai az ISMS-szabvánnyal kapcsolatban

whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

ISO 27001 auditálási útmutató

Blog
datenschutz-it-blog-dqs-mensch bewegt digitale anzeige
Loading...

Vállalati információbiztonság: csoport esettanulmánya

Blog
datenschutz-it-blog-dqs-mensch bewegt digitale anzeige
Loading...

Információbiztonsági incidensek: A munkavállalók mint sikertényező

Információbiztonság kontra IT-biztonság

Információbiztonság kontra IT-biztonság

Blog
datenschutz-it-blog-dqs-mensch bewegt digitale anzeige
Loading...

Információbiztonsági szabványok - áttekintés

Blog
datenschutz-it-blog-dqs-mensch bewegt digitale anzeige
Loading...

Információbiztonsági védelmi célok és jelentőségük

Blog
datenschutz-it-blog-dqs-mensch bewegt digitale anzeige
Loading...

IT-biztonság vs. információbiztonság - mi a különbség?

Blog
datenschutz-it-blog-dqs-mensch bewegt digitale anzeige
Loading...

ISO 27001 A. melléklet: A munkavállalók felelőssége és szerepe

Információbiztonság és Adatvédelem

Információbiztonság és Adatvédelem

Blog
technical-measures-information-security-dqs-servers-cabinet-with-grid-door-and-lockable-door-handle
Loading...

Technikai intézkedések az információbiztonság területén

whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

Kérdések és válaszok az ISO 27001:2022-ről

Blog
Code, HTML, PHP Web-Programmierung Quellcode. Abstrakter Codehintergrund
Loading...

Biztonságos kódolás - Kihívások az információbiztonságban

Blog
Cyberattack - Bildschirm zeigt Zahlencodes mit Warnsignalen
Loading...

Felismerés és megelőzés az információbiztonság irányításában

Blog
neue-iso-iec-27001-2022-blog-dqs-projektmanager unterhalten sich bei benutzung eines tablets in einer zentrale
Loading...

Az új ISO/IEC 27001:2022 - legfontosabb változások

Blog
datenschutz-it-blog-dqs-mensch bewegt digitale anzeige
Loading...

Adatvédelem kezelése tanúsítvánnyal

Blog
datenschutz-it-blog-dqs-mensch bewegt digitale anzeige
Loading...

Digitális egészségügyi alkalmazások - Az adatvédelem különleges esete

Blog
datenschutz-it-blog-dqs-mensch bewegt digitale anzeige
Loading...

Adatvédelem és információbiztonság - az ISO 27001 és az ISO 27701 szabványokkal

Blog
datenschutz-it-blog-dqs-mensch bewegt digitale anzeige
Loading...

Adatvédelmi ellenőrzések biztosítják a megfelelőséget

Információbiztonság és Kockázatkezelés

Információbiztonság és Kockázatkezelés

Blog
technical-measures-information-security-dqs-servers-cabinet-with-grid-door-and-lockable-door-handle
Loading...

Technikai intézkedések az információbiztonság területén

Blog
datenschutz-it-blog-dqs-mensch bewegt digitale anzeige
Loading...

Sebezhetőségi menedzsment az ISO 27001 szabvány kontextusában

TISAX (Információbiztonság az Autóiparban)

TISAX (Információbiztonság az Autóiparban)

Blog
datenschutz-it-blog-dqs-mensch bewegt digitale anzeige
Loading...

VDA ISA katalógus 5.1: A TISAX® értékelések jelenlegi alapja

Blog
datenschutz-it-blog-dqs-mensch bewegt digitale anzeige
Loading...

Autóipari kiberbiztonság: Új kötelező előírások

whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

TISAX® - Hogyan kezdjük jól felkészülten az értékelést?

Blog
automotive-dqs-kfz in futuristischer farbgebung
Loading...

TISAX® - Válaszok a fontos kérdésekre

Információbiztonsági szabványok

Az ISO/IEC 2700x szabványcsalád egy nemzetközileg elismert szabványsorozat a holisztikus információbiztonsági irányítási rendszer bevezetésére. Alapját az ISO/IEC 27001 képezi, amely tanúsítható követelményeket tartalmaz az információfeldolgozási műveletek kockázatainak azonosítására, értékelésére és kezelésére.

Blog
iso27002-aenderungen-dqs-ein code aus buchstaben und zahlen
Loading...

Az ISO 27002 felülvizsgálata - Ezek a változások

Blog
datenschutz-it-blog-dqs-mensch bewegt digitale anzeige
Loading...

Információbiztonsági szabványok - áttekintés