Công nghiệp 4.0, được gọi là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, là viết tắt của mạng thông minh về phát triển, sản xuất, hậu cần và khách hàng. Nó đại diện cho rất nhiều thông tin và dữ liệu thường có giá trị tồn tại đối với các tổ chức. Bảo vệ tính sẵn có, tính toàn vẹn và tính bảo mật của tổ chức là nhiệm vụ trọng tâm. An toàn thông tin bao gồm tất cả các biện pháp giúp nhận thức về các rủi ro hiện có, xác định chúng và thực hiện các biện pháp thích hợp và phù hợp để bảo vệ chúng.

Bảo mật thông tin - Các câu hỏi và câu trả lời về ISO 27001

Do không đủ an toàn trong xử lý thông tin, riêng nền kinh tế Đức đã phải gánh chịu thiệt hại lên tới hàng tỷ euro mỗi năm. Những lý do cho điều này rất phức tạp và bao gồm từ những xáo trộn bên ngoài, lỗi kỹ thuật, hoạt động gián điệp công nghiệp cho đến việc sử dụng sai thông tin của các nhân viên cũ. Nhưng chỉ những người nhận ra các thách thức mới có thể bắt đầu các biện pháp thích hợp. Hệ thống quản lý an ninh thông tin có cấu trúc tốt phù hợp với tiêu chuẩn ISO 27001 được quốc tế công nhận là cơ sở tối ưu để triển khai hiệu quả chiến lược bảo mật toàn diện. Điều này chính xác có nghĩa là gì và điều gì cần được xem xét? Nhận câu trả lời cho các câu hỏi quan trọng về ISO 27001 ngay tại đây.

CHỦ ĐỀ

 • Bảo mật thông tin là gì?
 • Các mục tiêu bảo vệ của an toàn thông tin là gì?
 • Hệ thống quản lý an toàn thông tin là gì?
 • ISO 27001 phù hợp với các tổ chức nào?
 • Lợi ích của hệ thống quản lý an toàn thông tin là gì?
 • Vai trò của con người là gì?
 • ISO 27001 là gì?
 • Tại sao phải chứng nhận theo ISO 27001?
 • DQS - Chúng tôi có thể hỗ trợ gì cho bạn

 

Bảo mật thông tin là gì?

Câu trả lời cho câu hỏi này khá đơn giản nếu xét theo nhóm tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thông tin ISO 2700x:

"Thông tin là dữ liệu có giá trị đối với tổ chức."

ISO/IEC 27000:2020-06: Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Hệ thống quản lý an toàn thông tin - Tổng quan và từ vựng

Bạn thấy đấy, thông tin là tài sản không được rơi vào tay những người không có thẩm quyền và cần được bảo vệ thích hợp.

Do đó, bảo mật thông tin là tất cả mọi thứ liên quan đến việc bảo vệ tài sản thông tin của công ty bạn. Yếu tố quyết định ở đây là nhận thức được những rủi ro tồn tại trong bối cảnh của công ty, hoặc để phát hiện ra chúng và đối phó với chúng bằng các biện pháp phù hợp dựa trên nhu cầu.

"Bảo mật thông tin không phải là bảo mật Công nghệ thông tin (IT)"

Bảo mật Công nghệ thông tin (IT) chỉ đề cập đến tính bảo mật của công nghệ được triển khai chứ không đề cập đến tài sản doanh nghiệp cần được bảo vệ. Các mối quan tâm của tổ chức, ví dụ như quyền truy cập, trách nhiệm hoặc thủ tục phê duyệt, cũng như các khía cạnh tâm lý, cũng đóng một vai trò thiết yếu trong bảo mật thông tin. Tuy nhiên, an toàn CNTT cũng bảo vệ thông tin trong công ty.

Các mục tiêu bảo vệ của an toàn thông tin là gì?

Theo tiêu chuẩn quốc tế ISO / IEC 27001, các mục tiêu bảo vệ an toàn thông tin bao gồm ba khía cạnh chính:

 • Tính Bảo mật - bảo vệ thông tin bí mật khỏi bị truy cập trái phép, cho dù vì lý do luật bảo vệ dữ liệu hay trên cơ sở bí mật thương mại được đề cập trong ví dụ: Đạo luật Bí mật Thương mại. Đó là mức độ bảo mật có liên quan ở đây.
 • Tính Chính trực - giảm thiểu mọi rủi ro, đảm bảo tính đầy đủ và tin cậy của tất cả dữ liệu và thông tin.
 • Tính Sẵn sàng - đảm bảo quyền truy cập và khả năng sử dụng cho các truy cập được phép vào thông tin, tòa nhà và hệ thống. Điều này là cần thiết để duy trì các quy trình.

Chứng nhận bảo mật thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001

Bảo vệ thông tin của bạn với một hệ thống quản lý đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế ✓ DQS cung cấp hơn 35 năm kinh nghiệm trong việc chứng nhận ✓

Tìm hiểu thêm trong thư mục tiêu chuẩn của chúng tôi ISO 27001

Các câu hỏi chính về bảo mật thông tin

 • Giá trị của công ty tôi là gì?
 • Những giá trị nào của công ty cần được bảo vệ?
 • Các cuộc tấn công mà tài sản công ty bị ảnh hưởng là gì?
 • Ai sẽ quan tâm đến việc bảo vệ thông tin này?
 • Các biện pháp thích hợp là gì?

Hệ thống quản lý an toàn thông tin là gì?

Một hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) theo ISO/IEC 27001 xác định các hướng dẫn, quy tắc và phương pháp để đảm bảo an toàn thông tin đáng được bảo vệ trong một tổ chức. Tiêu chuẩn cung cấp một mô hình để giới thiệu, thực hiện, giám sát và cải thiện mức độ bảo vệ - theo quy trình có hệ thống của chu trình PDCA (Plan-Do-Check-Act) quen thuộc từ ISO 9001.

Mục đích là để xác định và phân tích các rủi ro tiềm ẩn và làm cho tiêu chuẩn có thể kiểm soát được thông qua các biện pháp thích hợp.

Kiến thức quý giá

Tiêu chuẩn ISO 27001:2022 mới mang đến nhiều thay đổi

Trong bản ghi 45 phút hội thảo trực tuyến của chúng tôi "Cập nhật Thay đổi mới nhất của ISO/IEC 27001:2022", bạn sẽ nhận được thông tin về các yêu cầu thiết yếu của tiêu chuẩn mới, những thay đổi đối với các biện pháp của Phụ lục A, ngày và thời hạn chuyển đổi .

Tại sao quản lý bảo mật  thông tin lại quan trọng?

Các tổ chức thành công sử dụng cấu trúc và tính minh bạch của các hệ thống quản lý hiện đại để phát hiện các mối đe dọa và nhắm mục tiêu triển khai các hệ thống bảo mật hiện tại. Trọng tâm của hệ thống quản lý bảo mật an toàn thông tin (ISMS) là bảo mật tài sản thông tin của riêng bạn, chẳng hạn như tài sản trí tuệ, dữ liệu tài chính và nhân sự, cũng như thông tin được khách hàng hoặc bên thứ ba ủy thác cho bạn.

"Bảo mật thông tin luôn có nghĩa là bảo vệ thông tin quan trọng hoặc dữ liệu có giá trị."

Có rất nhiều rủi ro mà dữ liệu đáng được bảo vệ gặp phải. Chúng có thể phát sinh từ các mối đe dọa an ninh cơ sở, con người và kỹ thuật. Nhưng chỉ có cách tiếp cận hệ thống quản lý phòng ngừa, toàn diện của ISMS mới có thể giải quyết toàn bộ các mối đe dọa và đảm bảo tính liên tục trong hoạt động kinh doanh của công ty.

ISO 27001 phù hợp với các tổ chức nào?

Câu trả lời cho câu hỏi đó rất đơn giản: dành cho tất cả mọi người . ISO 27001 về cơ bản có thể được áp dụng trong tất cả các tổ chức, bất kể loại hình, quy mô và ngành nghề của họ. Và: tất cả các tổ chức đều được hưởng lợi từ những ưu điểm của hệ thống quản lý có cấu trúc. Việc triển khai ISMS bị ảnh hưởng bởi các yếu tố sau:

 • Các yêu cầu và mục tiêu kinh doanh
 • Nhu cầu bảo mật
 • Các quy trình kinh doanh được áp dụng
 • Quy mô và cấu trúc của tổ chức

Lợi ích của hệ thống quản lý an toàn thông tin là gì?

Đây là một câu hỏi quan trọng. ISO 27001 đưa ra các yêu cầu đối với việc thiết kế có hệ thống và thực hiện một hệ thống quản lý theo định hướng quá trình để bảo mật thông tin. Những lợi thế quyết định có thể đạt được thông qua cách tiếp cận toàn diện này:

 • Bảo mật thông tin nhạy cảm trở thành một phần không thể thiếu trong các quy trình của công ty
 • Bảo vệ phòng ngừa các mục tiêu bảo vệ tính bảo mật, tính sẵn có và tính toàn vẹn của thông tin
 • Duy trì tính liên tục của hoạt động kinh doanh thông qua cải tiến liên tục mức độ bảo mật
 • Nâng cao nhận thức của nhân viên/ các cấp về bảo mật trong công ty
 • Thiết lập một quy trình quản lý rủi ro hiệu quả
 • Xây dựng lòng tin với các bên quan tâm (ví dụ: đấu thầu) thông qua việc xử lý thông tin nhạy cảm một cách an toàn rõ ràng
 • Tuân thủ các yêu cầu tuân thủ có liên quan, bảo mật hơn về hành động và tính chắc chắn về mặt pháp lý

Làm thế nào có thể quản lý rủi ro tiềm ẩn?

Rủi ro bảo mật có thể phát sinh từ các mối đe dọa về vật chất, con người và kỹ thuật. Để đạt được mức độ an toàn phù hợp và có thể theo dõi trong tổ chức, cần phải có một quy trình hoặc phương pháp quản lý rủi ro xác định để đánh giá rủi ro, xử lý rủi ro và giám sát rủi ro. ISO / IEC 27005 cung cấp hướng dẫn tốt về quản lý rủi ro an toàn thông tin.

Con người đóng vai trò gì?

Con người cũng là một yếu tố rủi ro, bởi vì việc xử lý thông tin nhạy cảm ảnh hưởng đến tất cả nhân viên và đối tác của một công ty mà không có ngoại lệ. Chúng gây ra rủi ro an ninh cao hơn, cho dù là do sự thiếu hiểu biết hay do lỗi của con người. Nhưng chỉ rất ít tổ chức quy định ai có thể được truy cập thông tin nào và thực hiện xử lý thông tin đó như thế nào.

"Nguồn sức mạnh mới không ở số tiền trong tay bạn, mà là toàn bộ thông tin trong rơi vào tay của nhiều người." John Naisbitt, * 1929, người Mỹ. Nhà tương lai học

Do đó, các quy định ràng buộc và nhận thức rõ ràng về tất cả các mối quan tâm về an toàn thông tin là điều kiện tiên quyết cơ bản. Việc điều chỉnh chính sách doanh nghiệp hoặc xây dựng chính sách an toàn thông tin phù hợp được coi là điều cần thiết ở đây. Sự nhạy cảm cần thiết của nhân viên ở tất cả các cấp (quản lý) là vấn đề của sếp và có thể diễn ra, chẳng hạn như thông qua các khóa đào tạo, hội thảo hoặc thảo luận cá nhân.

Bài viết : Sự cố an toàn thông tin: Nhân viên là nhân tố thành công

ISO 27001 là gì?

Câu hỏi đặt ra là liệu một công ty có phải đã áp dụng hệ thống quản lý, ví dụ theo tiêu chuẩn ISO 9001 hay không, có thể được trả lời rõ ràng là "không". ISO 27001 là một tiêu chuẩn chung và - giống như tất cả các tiêu chuẩn hệ thống quản lý - là tiêu chuẩn riêng của nó. Điều này có nghĩa là một tổ chức có thể thiết lập và triển khai hệ thống quản lý an toàn thông tin vào bất kỳ lúc nào và độc lập với bất kỳ cấu trúc hiện có nào.

Tuy nhiên, các công ty có hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 đã tạo cơ sở tốt cho việc từng bước đưa vào áp dụng bảo mật thông tin toàn diện.

Về cấu trúc và cách tiếp cận, ISO 27001 dựa trên cấu trúc cơ bản bắt buộc đối với tất cả các tiêu chuẩn của hệ thống quản lý theo định hướng quá trình, Cấu trúc bậc cao. Do đó, điều này cung cấp cho bạn khả năng dễ dàng tích hợp một hệ thống quản lý an toàn thông tin vào một hệ thống quản lý đã có sẵn. Ví dụ, có thể chứng nhận tích hợp theo ISO 27001 với ISO 20000-1 (quản lý dịch vụ công nghệ thông tin) hoặc ISO 22301 (Quản lý kinh doanh liên tục) bởi DQS.

Những tài liệu nào có thể hỗ trợ cho việc triển khai?

Cơ sở ưu tiên để giới thiệu một hệ thống quản lý toàn diện về an toàn thông tin là họ tiêu chuẩn quốc tế ISO / IEC 2700x. Nó nhằm hỗ trợ các tổ chức thuộc mọi loại hình và quy mô trong việc triển khai và vận hành hệ thống ISMS. Mức độ thực hiện trong tổ chức có thể được kiểm tra bằng đánh giá nội bộ.

Các thành phần hữu ích của loạt tiêu chuẩn là

 • ISO/IEC 27000:2018: Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Hệ thống quản lý bảo mật thông tin - Tổng quan và từ vựng
 • ISO / IEC 27001: 2013: Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Hệ thống quản lý an toàn thông tin - Yêu cầu (Phiên bản mới của tiêu chuẩn này đã được xuất bản vào tháng 10 năm 2022, sẽ có thêm thông tin)
 • ISO/IEC 27002:2013: Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Quy tắc thực hành về kiểm soát an toàn thông tin
 • ISO/IEC 27002:2022: Bảo mật thông tin, an ninh mạng và bảo vệ quyền riêng tư - Kiểm soát bảo mật thông tin. ISO 27002 định nghĩa một danh mục rộng lớn các biện pháp bảo mật chung được thiết kế để giúp các tổ chức thực hiện các yêu cầu trong Phụ lục A của ISO 27001.
 • ISO/IEC 27003:2017: Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Hệ thống quản lý an toàn thông tin - Hướng dẫn
 • ISO/IEC 27004-2016: Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Hệ thống quản lý an toàn thông tin- Giám sát, đo lường, phân tích và đánh giá
 • ISO/IEC 27005:2018: Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Quản lý rủi ro an toàn thông tin

Tất cả các quy định có sẵn trên Website ISO.

ISO 27001 - Các câu hỏi về nhân viên bảo mật CNTT?

ISO 27001 có yêu cầu nhân viên bảo mật CNTT không? Câu trả lời là "có".

Một nhiệm vụ trong hệ thống quản lý bảo mật thông tin là chỉ định một nhân viên bảo mật CNTT bởi ban quản lý cấp cao. Nhân viên bảo mật CNTT là người liên hệ cho tất cả các vấn đề về bảo mật CNTT. Người đó nên được tích hợp vào tất cả các quy trình ISMS và liên kết chặt chẽ với các nhà quản lý CNTT - ví dụ: khi lựa chọn các thành phần CNTT và ứng dụng CNTT mới.

ISO 27001 trong thực tế

Hướng dẫn đánh giá DQS  (dựa trên tiêu chuẩn ISO 27001:2013)

Hưởng lợi ích từ các câu hỏi đánh giá  và bằng chứng khả thi về các biện pháp kiểm soát đã chọn từ Phụ lục A.

Checklist hoàn toàn miễn phí được biên soạn từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực.

Tải xuống ngay bây giờ !

Tại sao phải chứng nhận ISO 27001?

Chứng nhận dựa trên quy trình được công nhận là bằng chứng cho thấy hệ thống quản lý và các biện pháp đã được triển khai để bảo vệ tài sản thông tin một cách có hệ thống. Với chứng chỉ ISO 27001, bạn thể hiện "rõ ràng rằng" rằng bạn đã thiết lập thành công hệ thống này và cam kết cải tiến liên tục hệ thống.

Chứng chỉ DQS, có giá trị trên toàn thế giới, là biểu hiện rõ ràng của đánh giá trung lập và củng cố niềm tin vào công ty của bạn. Đây là một lợi thế thị trường và cung cấp một điều kiện tiên quyết tốt trong đấu thầu và kinh doanh khách hàng quan trọng về bảo mật, chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ tài chính.

ISO 27001 - Quy trình đánh giá chứng nhận

Tất cả các hệ thống quản lý được đánh giá trên cơ sở các quy tắc quốc tế (ISO 17021) bởi một tổ chức chứng nhận được công nhận như DQS đều phải tuân theo cùng một quy trình chứng nhận:

 • Chứng nhận ban đầu bao gồm phân tích hệ thống (đánh giá giai đoạn 1) và đánh giá hệ thống (đánh giá giai đoạn 2), trong đó đánh giá viên xác minh tại chỗ rằng hệ thống được vận hành tốt và thực hiện tất cả các yêu cầu theo điều khoản tiêu chuẩn, và sẽ góp ý những điểm cải tiến cho ban lãnh đạo. Chứng chỉ sau đó có giá trị trong vòng 3 năm.
 • Để có thể đảm bảo hiệu lực trong ba năm, hệ thống quản lý phải thực hiện đánh giá hàng năm. Các chuyên gia sẽ xem xét, ví dụ:  tính hiệu quả của các thành phần hệ thống chính hoặc của các biện pháp khắc phục và phòng ngừa.
 • Kết thúc chu kì chứng nhận 3 năm. Tổ chức của bạn sẽ thực hiện Tái chứng nhận chu kì 3 năm tiếp theo.

Các Doanh nghiệp đã có các hệ thống quản lý khác (ISO 20000-1, ISO 22301,...) nên kết hợp các chương trình đánh giá ISO 27001 theo hệ thống quản lý tích hợp (IMS)

Có thể chứng nhận liên kết không?

Chứng nhận liên kết có thể thực hiện được đối với các công ty có nhiều địa điểm. Về nguyên tắc, các yêu cầu tương tự áp dụng cho ISO 27001 cũng như các tiêu chuẩn ISO khác như ISO 9001 hoặc ISO 14001. DQS có thể đảm bảo tích hợp ISO 27001 vào các thủ tục liên kết hiện có, tức là cùng đánh giá bên ngoài với các tiêu chuẩn khác.

Ưu điểm của ISO 27001 so với TISAX là gì?

TISAX® (Trusted Information Security Assessment Exchange) - Hệ thống Trao đổi Đánh giá Bảo mật Thông tin , được phát triển như một tiêu chuẩn công nghiệp dành riêng cho ngành ô tô và phù hợp với nhu cầu cụ thể của ngành. Cơ sở để đánh giá TISAX® là danh mục kiểm tra Đánh giá an toàn thông tin VDA (VDA ISA), dựa trên các yêu cầu của ISO 27001 hoặc ISO 27002 và mở rộng chúng để bao gồm các chủ đề như bảo vệ nguyên mẫu hoặc bảo vệ dữ liệu .

Bạn có thể tìm thấy nhiều kiến thức quý giá hơn tại thư mục tiêu chuẩn TISAX® của chúng tôi.

Mục đích của TISAX® là đảm bảo an ninh toàn diện (thông tin) cho tất cả các khâu trong chuỗi cung ứng. Ngoài ra, đăng ký trong cơ sở dữ liệu nhằm đơn giản hóa thủ tục công nhận lẫn nhau. Tuy nhiên, TISAX® là chứng nhận phù hợp trong ngành công nghiệp ô tô. Khách hàng tại bất kì ngành nghề khác hoàn toàn có thể lấy chứng nhận ISO 27001 là bằng chứng cho việc bảo mật thông tin của doanh nghiệp mình.

DQS - Chúng tôi có thể hỗ trợ gì cho bạn

DQS là chuyên gia của bạn về đánh giá và chứng nhận - cho tất cả hệ thống và quy trình quản lý. Với hơn 35 năm kinh nghiệm và bí quyết của 2.500 chuyên gia đánh giá trên toàn thế giới, chúng tôi là đối tác chứng nhận có năng lực và thẩm quyền của bạn, cung cấp câu trả lời cho tất cả các câu hỏi về ISO 27001.

Chúng tôi đánh giá theo khoảng 200 tiêu chuẩn và quy định được công nhận cũng như các tiêu chuẩn cụ thể của công ty và hiệp hội. Chúng tôi là tổ chức chứng nhận đầu tiên của Đức được công nhận BS 7799-2, tiền thân của ISO / IEC 27001, vào tháng 12 năm 2000. Chuyên môn này vẫn là chìa khóa cho câu chuyện thành công trên toàn thế giới của Đội ngũ chứng nhận DQS.

Chúng tôi rất vui nhận được câu hỏi của bạn

Bạn cần chuẩn bị gì cho chứng nhận ISO 27001? Nhận thông tin miễn phí từ chúng tôi

DQS luôn ở đây để hỗ trợ bạn !

Xem thêm
Hiện ít hơn

Bảo mật thông tin trong một tổ chức

Toàn cầu hóa sản xuất, thương mại và dịch vụ được thúc đẩy bởi quá trình số hóa. Công nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh mẽ đặt ra cho các công ty những thách thức lớn khi nói đến bảo mật thông tin. Trong bối cảnh đó, điều quan trọng không chỉ là bảo vệ hiệu quả bí quyết của riêng mình mà còn phải ngày càng đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và tăng cường khả năng cạnh tranh thông qua một hệ thống quản lý thông tin được triển khai hiệu quả.

Blog
Mixing console in a recording studio with sliders at different heights
Loading...

Quản lý cấu hình trong bảo mật thông tin

Blog
webinar-cyber-security-dqs-it system technicians in a control room look at screens with data
Loading...

Đào tạo nhận thức Nâng cấp phiên bản ISO 27001:2022 tại HYUNDAI KEFICO VIỆT NAM

Blog
online-conference-internal-audits-dqs-a woman sitting at a laptop in a video call with her teammate
Loading...

Bảo mật thông tin với môi trường làm việc từ xa

Blog
webinar-cyber-security-dqs-it system technicians in a control room look at screens with data
Loading...

DQS được Cơ quan công nhận ANAB phê duyệt đánh giá ISO 27001:2022

Blog
Portrait of Smiling IT Specialist Using Tablet Computer in Data Center. Big Server Farm Cloud Comput
Loading...

Bắt đầu hệ thống ISO 27001 cùng DQS: Tăng cường An toàn bảo mật thông tin

Blog
datenschutz-it-blog-dqs-mensch bewegt digitale anzeige
Loading...

Trải nghiệm của aLIVE-Service GmbH với tiêu chuẩn ISMS

ISO 27001 Quality standards assurance business technology concept.; Shutterstock ID 1348453067; purc
Loading...

Hướng dẫn đánh giá theo ISO 27001

Blog
datenschutz-it-blog-dqs-mensch bewegt digitale anzeige
Loading...

Bảo mật thông tin doanh nghiệp: Một nghiên cứu điển hình của nhóm Mubea

Blog
datenschutz-it-blog-dqs-mensch bewegt digitale anzeige
Loading...

Sự cố an toàn thông tin: Nhân viên là nhân tố thành công

Bảo mật thông tin và bảo mật CNTT

Bảo mật thông tin và bảo mật CNTT

Blog
webinar-cyber-security-dqs-it system technicians in a control room look at screens with data
Loading...

Đào tạo nhận thức Nâng cấp phiên bản ISO 27001:2022 tại HYUNDAI KEFICO VIỆT NAM

Blog
datenschutz-it-blog-dqs-mensch bewegt digitale anzeige
Loading...

Các tiêu chuẩn về bảo mật thông tin - tổng quan

Blog
datenschutz-it-blog-dqs-mensch bewegt digitale anzeige
Loading...

Các mục tiêu bảo vệ an toàn thông tin và ý nghĩa của chúng

Blog
datenschutz-it-blog-dqs-mensch bewegt digitale anzeige
Loading...

Bảo mật CNTT và bảo mật thông tin - sự khác biệt là gì?

Blog
datenschutz-it-blog-dqs-mensch bewegt digitale anzeige
Loading...

ISO 27001 Phụ lục A: Trách nhiệm và Vai trò của Nhân viên

Bảo mật thông tin và bảo vệ dữ liệu

Bảo mật thông tin và bảo vệ dữ liệu

Blog
AI in the Automotive Industry, Robot handing person car keys
Loading...

Chào đón kỷ nguyên AI trong ngành ô tô: TISAX®️ có thể hỗ trợ bạn như thế nào

Blog
webinar-cyber-security-dqs-it system technicians in a control room look at screens with data
Loading...

Đào tạo nhận thức Nâng cấp phiên bản ISO 27001:2022 tại HYUNDAI KEFICO VIỆT NAM

KHÓA ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN TRƯỞNG ISO/IEC 27001:2022 (CQI and IRCA Certified Course)

Theo yêu cầu
Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh (on-site/online) | Tiếng Việt

KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 27001:2022

Theo yêu cầu
Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh (on-site/online) | Tiếng Việt
Blog
online-conference-internal-audits-dqs-a woman sitting at a laptop in a video call with her teammate
Loading...

Bảo mật thông tin với môi trường làm việc từ xa

Blog
technical-measures-information-security-dqs-servers-cabinet-with-grid-door-and-lockable-door-handle
Loading...

Các biện pháp kỹ thuật trong bảo mật thông tin

In the meeting room, a businesswoman shows a colleague confidential statistics and business figures
Loading...

Hỏi đáp về ISO 27001:2022

Blog
webinar-cyber-security-dqs-it system technicians in a control room look at screens with data
Loading...

DQS được Cơ quan công nhận ANAB phê duyệt đánh giá ISO 27001:2022

Blog
Portrait of Smiling IT Specialist Using Tablet Computer in Data Center. Big Server Farm Cloud Comput
Loading...

Bắt đầu hệ thống ISO 27001 cùng DQS: Tăng cường An toàn bảo mật thông tin

Blog
insolvency-self-administration-certification-dqs-shutterstock-263495984.jpg
Loading...

Đánh giá SOA-QPS5 cho SS DATA

Blog
Code, HTML, PHP Web-Programmierung Quellcode. Abstrakter Codehintergrund
Loading...

Mã hóa an toàn - Thách thức trong bảo mật thông tin

Blog
Cyberattack - Bildschirm zeigt Zahlencodes mit Warnsignalen
Loading...

Phát hiện và ngăn chặn trong quản lý an toàn thông tin

Loading...

ISO 50001 - Quản lý năng lượng - có hệ thống

Blog
neue-iso-iec-27001-2022-blog-dqs-projektmanager unterhalten sich bei benutzung eines tablets in einer zentrale
Loading...

Những thay đổi chính trong phiên bản ISO / IEC 27001: 2022 mới

Blog
datenschutz-it-blog-dqs-mensch bewegt digitale anzeige
Loading...

Quản lý bảo vệ dữ liệu bằng chứng chỉ

a young woman sits at a desk in front of a screen with a reference to cloud storage
Loading...

ISO 27701- Hệ thống quản lý bảo vệ dữ liệu

whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

ISO 27701 - ISO 27001 đáp ứng Luật bảo vệ dữ liệu chung của EU GDPR

Blog
datenschutz-it-blog-dqs-mensch bewegt digitale anzeige
Loading...

Ứng dụng sức khỏe kỹ thuật số - Một trường hợp đặc biệt để bảo vệ dữ liệu

Blog
datenschutz-it-blog-dqs-mensch bewegt digitale anzeige
Loading...

Bảo vệ dữ liệu và bảo mật thông tin - với ISO 27001 và ISO 27701

Blog
datenschutz-it-blog-dqs-mensch bewegt digitale anzeige
Loading...

Đánh giá bảo vệ dữ liệu đảm bảo tuân thủ

Bảo mật thông tin và quản lý rủi ro

Bảo mật thông tin và quản lý rủi ro

Blog
a young woman sits at a desk in front of a screen with a reference to cloud storage
Loading...

Bảo mật đám mây với ISO 27001:2022

Blog
webinar-cyber-security-dqs-it system technicians in a control room look at screens with data
Loading...

Đào tạo nhận thức Nâng cấp phiên bản ISO 27001:2022 tại HYUNDAI KEFICO VIỆT NAM

KHÓA ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN TRƯỞNG ISO/IEC 27001:2022 (CQI and IRCA Certified Course)

Theo yêu cầu
Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh (on-site/online) | Tiếng Việt

KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 27001:2022

Theo yêu cầu
Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh (on-site/online) | Tiếng Việt
Blog
ikt-security-for-business-continuity-dqs-in the system control centre a woman gives instructions via
Loading...

Bảo mật CNTT để đảm bảo tính liên tục trong kinh doanh - Biện pháp kiểm soát 5.30 trong ISO 27001

Blog
webinar-cyber-security-dqs-it system technicians in a control room look at screens with data
Loading...

DQS được Cơ quan công nhận ANAB phê duyệt đánh giá ISO 27001:2022

Blog
Portrait of Smiling IT Specialist Using Tablet Computer in Data Center. Big Server Farm Cloud Comput
Loading...

Bắt đầu hệ thống ISO 27001 cùng DQS: Tăng cường An toàn bảo mật thông tin

Loading...

ISO 50001 - Quản lý năng lượng - có hệ thống

Blog
datenschutz-it-blog-dqs-mensch bewegt digitale anzeige
Loading...

Quản lý lỗ hổng bảo mật trong bối cảnh ISO 27001

TISAX (Bảo mật thông tin trong ngành công nghiệp ô tô)

TISAX (Bảo mật thông tin trong ngành công nghiệp ô tô)

Automotive Design Engineers Talking while Working on Electric Car Chassis Prototype. In Innovation L
Loading...

TISAX®: Điểm nổi bật của những thay đổi trong ISA 6.0

vda-6.1-certification-dqs-multiple vehicle bodies in a production hall
Loading...

TISAX® - Câu hỏi thường gặp và bài học kinh nghiệm về đánh giá

Blog
AI in the Automotive Industry, Robot handing person car keys
Loading...

Chào đón kỷ nguyên AI trong ngành ô tô: TISAX®️ có thể hỗ trợ bạn như thế nào

Blog
vda-isa-5-dqs-auto in einer wolke von elektronik
Loading...

ISA Catalog 6.0 mới có hiệu lực từ ngày 1/4/2024

Blog
CARA-dqs-automation concept with 3D rendering robot on a car factory assembly line
Loading...

ISA Catalog 6.0: Tất cả những điều bạn cần biết về bản cập nhật TISAX®️

Blog
automotive-information-security-dqs-man at the computer
Loading...

ENX công bố bản tiêu chuẩn TISAX ® mới ISA 6.0

Blog
datenschutz-it-blog-dqs-mensch bewegt digitale anzeige
Loading...

VDA ISA Catalog 5.0 : Cơ sở hiện tại cho các đánh giá TISAX®

Blog
datenschutz-it-blog-dqs-mensch bewegt digitale anzeige
Loading...

An ninh mạng cho ô tô : Các quy định bắt buộc mới

tisax-certification-dqs-view from planning office on automotive production
Loading...

TISAX® - Làm thế nào để bắt đầu đánh giá

Blog
automotive-dqs-kfz in futuristischer farbgebung
Loading...

Giải đáp các câu hỏi quan trọng về TISAX®

Tiêu chuẩn bảo mật thông tin

ISO / IEC 2700x là một loạt các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận để giới thiệu một hệ thống quản lý an ninh thông tin toàn diện. Cốt lõi của nó là ISO / IEC 27001, bao gồm các yêu cầu có thể chứng nhận để xác định, đánh giá và quản lý rủi ro đối với các hoạt động xử lý thông tin.

Blog
webinar-cyber-security-dqs-it system technicians in a control room look at screens with data
Loading...

Đào tạo nhận thức Nâng cấp phiên bản ISO 27001:2022 tại HYUNDAI KEFICO VIỆT NAM

KHÓA ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN TRƯỞNG ISO/IEC 27001:2022 (CQI and IRCA Certified Course)

Theo yêu cầu
Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh (on-site/online) | Tiếng Việt

KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 27001:2022

Theo yêu cầu
Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh (on-site/online) | Tiếng Việt
Blog
webinar-cyber-security-dqs-it system technicians in a control room look at screens with data
Loading...

DQS được Cơ quan công nhận ANAB phê duyệt đánh giá ISO 27001:2022

Blog
Portrait of Smiling IT Specialist Using Tablet Computer in Data Center. Big Server Farm Cloud Comput
Loading...

Bắt đầu hệ thống ISO 27001 cùng DQS: Tăng cường An toàn bảo mật thông tin

Loading...

ISO 50001 - Quản lý năng lượng - có hệ thống

Blog
schutzziele-informationssicherheit-dqs-zwei maenner schauen auf screens mit it informationen
Loading...

Sửa đổi ISO 27002 - Cập nhật những thay đổi

Blog
datenschutz-it-blog-dqs-mensch bewegt digitale anzeige
Loading...

Các tiêu chuẩn về bảo mật thông tin - tổng quan