Tính bền vững sẽ được đền đáp - nó đơn giản như vậy. Đối với những người vẫn còn nghi ngờ về điều này, chúng tôi gợi ý bạn nên tham khảo nghiên cứu tổng hợp From the Stockholder to the Stakeholder (2015) : 88% các phân tích khoa học cho thấy rằng các công ty có quản lý bền vững mạnh mẽ có thể mang lại kết quả hoạt động và tài chính tốt hơn hơn những công ty khác cùng lĩnh vực.

Những người coi sự bền vững là một cơ hội sẽ thấy DQS là đối tác hoàn toàn phù hợp để chuyển đổi. Với các hoạt động đánh giá , chúng tôi tạo ra sự minh bạch, củng cố niềm tin vào tổ chức của bạn và tạo nền tảng cho việc ra quyết định sáng suốt - cho ban quản lý, nhà đầu tư, khách hàng, tổ chức tài chính và các bên liên quan khác.

Quản lý môi trường

Từ khâu khai thác và mua nguyên liệu thô đến thành phẩm: Danh mục đánh giá môi trường của chúng tôi bao gồm toàn bộ chuỗi giá trị. Chúng tôi luôn theo dõi hệ thống quản lý môi trường của bạn.

KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 14001:2015

Theo yêu cầu
Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh (on-site/online) | Tiếng Việt
Blog
security-about-us-dqs-shutterstock-1682600956.jpg
Loading...

Chứng nhận QC 080000 cho Johnson Electric

Blog
service-excellence-beispiele-dqs-gemalte sonne im sand
Loading...

EFQM Model 2020: Động lực mới cho sự xuất sắc

Blog
umwelt-header-blog-dqs-mit gruenen pflanzen bepflanzte treppe bestehend aus weissen steinen
Loading...

Phạm vi trong ISO 14001 - Tiêu chuẩn yêu cầu những gì?

Blog
umwelt-header-blog-dqs-mit gruenen pflanzen bepflanzte treppe bestehend aus weissen steinen
Loading...

Cải thiện hoạt động môi trường - Tiêu chuẩn yêu cầu những gì?

Blog
remote audit -dqs-digital networking worldwide
Loading...

Đánh giá từ xa - Điều kiện tiên quyết, cơ hội và hạn chế

whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

Đánh giá vòng đời theo ISO 14001

Blog
NACHHALTIGE PRODUKTE, ISCC PLUS
Loading...

Từ nguyên liệu thô tái tạo đến sản phẩm bền vững: ISCC Plus cho thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, bao bì và hóa chất.

Blog
ISO 46001 ZERTIFIZIERUNG, WASSEREFFIZIENZ-MANAGEMENTSYSTEME
Loading...

Chứng nhận ISO 46001 cho Hệ thống Quản lý Nước Hiệu quả

Blog
ZERTIFIZIERUNG ISCC PLUS, ISCC PLUS
Loading...

Nền kinh tế tròn: Chứng nhận với ISCC Plus

Blog
ZERTIFIZIERUNG ISCC PLUS, ISCC PLUS
Loading...

"Hạn ngạch tối thiểu nhựa tái chế" từ năm 2025 - Điều này có ý nghĩa gì đối với ngành?

Blog
IFS REMOTE ,AUDIT SPLIT AUDIT
Loading...

Kiểm tra không thông báo Bắt buộc đối với IFS và BRCGS

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

AA1000 - Xác minh các báo cáo bền vững

Blog
risikomanagement-header-blog-dqs-aufgestellte holzkloetze domino
Loading...

Quản lý liên tục trong kinh doanh - Hệ thống quản lý để có khả năng phục hồi

Blog
umwelt-header-blog-dqs-mit gruenen pflanzen bepflanzte treppe bestehend aus weissen steinen
Loading...

ISO 14001 và SDG: Tập trung vào các mục tiêu bền vững toàn cầu

Blog
umwelt-header-blog-dqs-mit gruenen pflanzen bepflanzte treppe bestehend aus weissen steinen
Loading...

Các nghĩa vụ ràng buộc trong ISO 14001 - Tiêu chuẩn này yêu cầu gì?

Blog
umwelt-header-blog-dqs-mit gruenen pflanzen bepflanzte treppe bestehend aus weissen steinen
Loading...

Các khía cạnh môi trường - Tiêu chuẩn yêu cầu những gì?

Blog
umwelt-header-blog-dqs-mit gruenen pflanzen bepflanzte treppe bestehend aus weissen steinen
Loading...

Rủi ro và cơ hội trong ISO 14001 - Tiêu chuẩn này yêu cầu gì?

Blog
umwelt-header-blog-dqs-mit gruenen pflanzen bepflanzte treppe bestehend aus weissen steinen
Loading...

Hệ thống quản lý môi trường - Hướng dẫn cơ bản

Quản lý năng lượng

Đồng thời tăng hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm chi phí năng lượng và tiết kiệm thuế - điều này có thể thực hiện được với hệ thống quản lý năng lượng.

Blog
iso-50005-implement-energy-management-dqs-solar panels field at sunset
Loading...

ISO 50005 - HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

Blog
energie-header-blog-dqs-windraeder in tiefenperspektive
Loading...

Sử dụng năng lượng đáng kể (SEU) Đòn bẩy quan trọng để quản lý năng lượng thành công

Blog
energie-header-blog-dqs-windraeder in tiefenperspektive
Loading...

Hệ thống quản lý năng lượng theo Tiêu chuẩn ISO 50001

Blog
energie-header-blog-dqs-windraeder in tiefenperspektive
Loading...

SDG và ISO 50001: Đạt được các mục tiêu bền vững

Quản lý khí hậu

Để hạn chế biến đổi khí hậu, việc giảm phát thải khí nhà kính là cấp thiết. Để có cơ sở dữ liệu đáng tin cậy, các tiêu chuẩn quốc tế về định lượng và xác minh khí nhà kính là không thể thiếu.

carbon_footprint_erde_vom_weltall_mit_Sonnenaufgang
Loading...

Dấu chân Carbon

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

CO2 trung tính : Làm thế nào để có thể đạt được

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Giới thiệu Quản lý khí hậu: Một ví dụ từ Đức

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Xác định kiểm tra khí nhà kính bằng cách sử dụng ISO 14064-1

whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

Kiểm kê Khí nhà kính (GHG) theo ISO 14064

Blog
ISO 14091, ISO 14091 Standard
Loading...

Hiểu và đánh giá rủi ro và hậu quả của biến đổi khí hậu - ISO 14091

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Tổ chức trung hòa với khí hậu - Làm thế nào để đạt được điều này?

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Quản lý khí hậu - Sử dụng sức mạnh tổng hợp của các tiêu chuẩn ISO

Đánh giá xã hội trong chuỗi cung ứng

Trong bối cảnh các quy định ngày càng tăng, việc đánh giá nhà cung cấp ngày càng trở nên quan trọng. Các công ty có nghĩa vụ xác định, ngăn chặn và sửa chữa các tác động thực tế và tiềm ẩn về quyền con người đối với hoạt động của họ. Khi nói đến việc đảm bảo các điều kiện làm việc an toàn và công bằng, không có biện pháp nào tốt hơn là đánh giá tại chỗ.

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Quản lý nhà cung cấp - bền vững về mặt hệ thống

whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

CSR - Tính bền vững trong chuỗi cung ứng

Blog
ISO 28000 ,ISO 28000 ZERTIFIZIERUNG
Loading...

Chứng nhận ISO 28000 - Một nghiên cứu điển hình để đảm bảo an toàn hơn trong chuỗi cung ứng

Blog
SOZIALAUDIT, SOZIALAUDIT LIEFERANTEN
Loading...

Đánh giá xã hội: Làm thế nào để giảm bớt gánh nặng cho các nhà cung cấp của bạn

Blog
National Action Plan (NAP), MANDATORY HUMAN RIGHTS
Loading...

Luật chuỗi cung ứng và sự quan tâm về nhân quyền: Tiếp theo là gì?

Blog
APSCA, Auditorenkompetenz
Loading...

Năng lực của đánh giá viên trong Tuân thủ trách nhiệm xã hội - APSCA có ý nghĩa gì đối với bạn

Blog
QUYỀN CON NGƯỜI THEO ĐÁNH GIÁ XÃ HỘI
Loading...

Thực hiện thẩm định về quyền con người: Đánh giá xã hội đóng vai trò gì?

Blog
LKSG, LIEFERKETTENSORGFALTSPFLICHTENGESETZ
Loading...

Luật thẩm định chuỗi cung ứng (LkSG của Đức) được thông qua - những gì các công ty nên xem xét

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Nhân quyền: Báo cáo mở rộng, thẩm định kỹ hơn

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Quản lý chuỗi cung ứng bền vững với đánh giá nhà cung cấp

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Đánh giá nhà cung cấp theo khía cạnh bền vững - sáu câu hỏi quan trọng nhất

Báo cáo bền vững và các chỉ số ESG

Việc báo cáo bền vững có tăng thêm giá trị đáng kể cho doanh nghiệp của bạn hay không phụ thuộc chủ yếu vào độ tin cậy và mức độ liên quan của báo cáo. Đối với các nhà đầu tư, người cho vay và các kết nối kinh doanh, xác minh độc lập của DQS là bằng chứng về khả năng phục hồi của báo cáo tính bền vững.

Blog
Rapeseed field at sunset. Blooming canola flowers panorama. Rape on the field in summer. Bright Yell
Loading...

ESG FastForward: Công cụ tự đánh giá ESG của DQS

energy-efficiency-dqs-solar photovoltaic panels on the meadow under a blue sky
Loading...

Báo cáo Bền vững & ESG: Hướng dẫn ngắn gọn dành cho các công ty thuộc mọi quy mô

whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

Báo cáo về Tính bền vững - Sự Bảo đảm của bên thứ ba

Blog
CSRD für Unternehmen Schwellenwerte und Zeitplan
Loading...

CSRD - Những công ty nào bị ảnh hưởng và bắt đầu khi nào? Ngưỡng và thời gian

Blog
Nachhaltigkeitsberichtpflicht CSRD
Loading...

Nghĩa vụ báo cáo phát triển bền vững - Chỉ thị về Phát triển bền vững của Công ty (CSRD) có ý nghĩa gì đối với công ty của tôi?

Blog
Prüfung Nachhaltigkeitsbericht Landis+Gyr
Loading...

Đánh giá bên ngoài báo cáo phát triển bền vững Landis + Gyr: Buổi ra mắt thành công

Blog
AA1000 ACCOUNTABILITY PRINCIPLES STANDARDS, AA1000AP2018
Loading...

Đã hoàn tất thành công việc thẩm định Báo cáo phát triển bền vững của Symrise năm 2021

Blog
TAXONOMIE Europäische taxonomie
Loading...

Phân loại của EU: Nó có ý nghĩa gì đối với các công ty?

Blog
CSR-BERICHTSPFLICHT ,CSR
Loading...

Nghĩa vụ báo cáo CSR: Cách Hội đồng giám sát có thể tuân thủ "nghĩa vụ xem xét" của họ

Blog
GREEN BOND STANDARD,  EU GREEN BOND STANDARD
Loading...

Cách EU muốn tài trợ cho việc bảo vệ khí hậu - Tiêu chuẩn trái phiếu xanh của EU

Blog
EU-BERICHTSPFLICHT, CSR-BERICHTSPFLICHT
Loading...

Nghĩa vụ báo cáo của EU đang được thắt chặt

Blog
CSR-BERICHTSPFLICHT ,CSR
Loading...

CSR reporting obligation: European Commission guidelines published

Blog
CLIMATE BONDS STANDARD, CLIMATE BONDS
Loading...

Tiêu chuẩn Trái phiếu Khí hậu tiếp tục phát triển

Blog
GRI-PILOTPROJEKT, Global Reporting Initiative
Loading...

Dự án thử nghiệm GRI: Tiêu chuẩn đầu tiên theo ngành cụ thể cho nông nghiệp, thủy sản và nuôi trồng thủy sản

Blog
WASTE STANDARD, GRI 306
Loading...

Rác thải như một cơ hội - GRI công bố 306: Tiêu chuẩn Rác thải

Blog
AA1000 ACCOUNTABILITY PRINCIPLES STANDARDS, AA1000AP2018
Loading...

Tính bền vững: Cập nhật lớn cho Tiêu chuẩn Nguyên tắc Trách nhiệm Giải trình AA1000.

Blog
GRI-STANDARD ,GRI Berichterstattung
Loading...

Sửa đổi các tiêu chuẩn GRI chung: Tổng quan về những thay đổi quan trọng nhất và tác động của bạn

Blog
NORM ISO 22301, ISO 22301
Loading...

Sửa đổi tiêu chuẩn ISO 22301: Những thay đổi nào sắp xảy ra?

Blog
ISO 28000, ISO 28000:2022
Loading...

ISO 28000: 2022 hiện đã được xuất bản: các thay đổi và khung thời gian của việc sửa đổi

Blog
CSR-BERICHTSPFLICHT, CSRD-Richtlinie
Loading...

Yêu cầu báo cáo CSR nghiêm ngặt hơn ở EU từ năm 2023: Đánh giá bên ngoài có trở thành bắt buộc không?

Blog
Norm ISOIEC 17029, ISOIEC 17029
Loading...

Thẩm định và xác nhận: Tại sao tiêu chuẩn ISO / IEC 17029 mới lại quan trọng đến vậy

Mua sắm bền vững

Mua sắm là đòn bẩy quan trọng nhất để nhiều công ty giảm bớt tác động của họ đối với con người và môi trường. Nhiều nghiên cứu khác nhau đã chỉ ra rằng các rủi ro liên quan đến quyền con người và môi trường đặc biệt rõ rệt trong các giai đoạn đầu tiên của chuỗi giá trị, chẳng hạn như trong quá trình khai thác nguyên liệu thô. Các sáng kiến ​​khác nhau trong ngành cũng cho phép các công ty vừa và nhỏ tạo ảnh hưởng và giảm thiểu rủi ro.

Blog
SMETA 6.0, Sozialaudit
Loading...

SMETA 6.0: Sedex cập nhật khái niệm đánh giá xã hội của họ

Blog
BRCGS ETHICAL TRADE, BRC ETHICAL TRADE
Loading...

Giới thiệu: Tiêu chuẩn mới về Thương mại có đạo đức BRCGS và Nguồn cung ứng có trách nhiệm

Blog
SMETA REMOTE AUDIT, SEDEX VIRTUAL ASSESSMENT
Loading...

Đánh giá từ xa SMETA: Đánh giá ảo Sedex

Blog
ISO 20400 STANDARD ISO 20400
Loading...

Mua sắm bền vững: Mọi thứ bạn cần biết về tiêu chuẩn mới ISO 20400

An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp

Khi bạn quản lý một công ty, bạn hành động có trách nhiệm đối với nhân viên của mình. Sức khỏe thể chất và tinh thần của họ cũng là cơ sở cho sự thành công của công ty bạn. Chỉ những nhân viên khỏe mạnh và hài lòng mới có thể duy trì động lực và hiệu quả khi đối mặt với khối lượng công việc ngày càng tăng.

Blog
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

Hệ thống quản lý OHS theo ISO 45001

Blog
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

ISO 45005 - hướng dẫn mới về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp trong Covid-19

Blog
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

Thông tin liên lạc về nhu cầu an toàn lao động - Các câu hỏi và câu trả lời quan trọng

Blog
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

An toàn sức khỏe nghề nghiệp và tuân thủ: thu hẹp khoảng cách

Blog
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

Triển khai thành công ISO 45001

Tuân thủ và hoạt động thẩm tra

Đánh giá tuân thủ đóng một vai trò thiết yếu trong cách tiếp cận quản lý rủi ro toàn diện. Tham gia với một chuyên gia độc lập sẽ giúp bạn cấu trúc việc quản lý tuân thủ của mình một cách có hệ thống và thu hẹp mọi lỗ hổng. Độ tin cậy của kết quả đánh giá phần lớn phụ thuộc vào tính chính trực và kinh nghiệm của tổ chức chứng nhận - điều này khiến cho DQS trở thành lựa chọn đúng đắn.

whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

CSR - Những phân tích trọng yếu

Blog
ISO 37001 ZERTIFIZIERUNG, ISO 37001
Loading...

Chống tham nhũng: Vivo Energy nhận chứng chỉ ISO 37001 đầu tiên

Blog
ISO 37001 ZERTIFIZIERUNG, ISO 37001
Loading...

Chống tham nhũng: Tám lý do chính đáng để chứng nhận ISO 37001

Blog
RISK MANAGEMENT, ISO 310012018
Loading...

Giúp quản lý rủi ro dễ dàng với ISO 31001: 2018 đã được sửa đổi

Chứng nhận tính bền vững

Với chứng nhận độc lập tính bền vững có thể kiểm chứng và khả năng phục hồi. Tại DQS, chúng tôi tập trung vào các tiêu chuẩn thực sự tạo ra sự khác biệt - cho công ty của bạn, cho môi trường và cho xã hội.

Blog
revision-iso-14001-dqs-view of office building with tree and sky
Loading...

Tại sao Tính bền vững lại quan trọng: Từ EGO đến ECO

energy-efficiency-dqs-solar photovoltaic panels on the meadow under a blue sky
Loading...

Báo cáo Bền vững & ESG: Hướng dẫn ngắn gọn dành cho các công ty thuộc mọi quy mô

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp - Bằng chứng nhận