qualitätsmanagementsystem-dqs-auditsituation in einem werk
Loading...

Đánh giá viên - Các chuyên gia của chúng tôi đánh giá hệ thống quản lý của bạn

Các đánh giá viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi hiểu một cuộc đánh giá là một cuộc đối thoại chuyên nghiệp giữa các đối tác bình đẳng. Họ tập trung vào tổ chức của bạn và sự hiểu biết về các quy trình cụ thể.

weltweite-dqs-shutterstock_473689093.jpg
Loading...

Chứng chỉ được quốc tế công nhận

DQS có các chứng nhận và ủy quyền cần thiết trên toàn thế giới để thực hiện đánh giá chứng nhận theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO và các tiêu chuẩn khác. Điều này cung cấp cho các công ty bằng chứng quốc tế có giá trị và được công nhận rằng họ đáp ứng các yêu cầu của các tiêu chuẩn và quy phạm có liên quan.

zertifizierung-dqs-drei geschaeftspartner sitzen an tisch und mann und frau schuetteln sich die hand
Loading...

Chứng chỉ IQNET

Kể từ khi thành lập vào năm 1990, IQNET đã là mạng lưới lớn nhất thế giới với các tổ chức chứng nhận quốc tế hàng đầu. Các chứng chỉ trên toàn thế giới được tổ chức tập trung và được cung cấp thông qua các đối tác quốc gia của mạng lưới. Với hơn 300.000 chứng chỉ đã được cấp, các đối tác của IQNET bao phủ khoảng một phần tư thị trường thế giới. DQS là thành viên sáng lập và là thành viên chính thức của IQNet.

Cùng với chứng chỉ DQS được công nhận trên toàn cầu, mỗi khách hàng của chúng tôi cũng nhận được chứng chỉ IQNET