Trong thế giới rộng lớn của các tiêu chuẩn hệ thống quản lý,  DQS Academy cung cấp các giải pháp nhanh chóng về đào tạo nhằm giúp bạn thay đổi hệ thống từ những nhiệm vụ nhàm chán thành nét văn hóa hiện đại.

DQS Academy là một nhãn dịch vụ của DQS Việt Nam, cung cấp danh sách các khoá đào tạo tuỳ chọn đem lại lợi ích cho các cá nhân và công ty, dù bạn là người mới làm quen hay có kinh nghiệm trong các hệ thống quản lý.

Chúng tôi cung cấp các khoá đào tạo tuỳ chọn theo hình thức Public tại DQS và Inhouse tại khách hàng. Danh sách các khoá học sẽ bao gồm các khóa học cho từng tiêu chuẩn từ tổng quan đến triển khai tiêu chuẩn và đánh giá nội bộ. Nếu bạn chưa thấy khóa học mình mong muốn, vui lòng liên hệ với nhóm bán hàng của chúng tôi để có khoá đào tạo tuỳ chọn cho riêng mình.

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các Khóa đào tạo, Các buổi thảo luận, Bản ghi hội thảo và Hội thảo trực tiếp, và các sự kiện dành cho khách hàng do DQS tổ chức.

Các sự kiện nổi bật

KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC THEO TIÊU CHUẨN IATF 16949:2016

Theo yêu cầu
Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh (on-site/online) | Tiếng Việt

KHÓA ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN TRƯỞNG ISO 9001:2015 (CQI/IRCA certified)

Theo yêu cầu
Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh (on-site/online) | Tiếng Việt

KHÓA ĐÀO TẠO SIX SIGMA ĐAI VÀNG

Theo yêu cầu
Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh (on-site/online) | Tiếng Việt

KHÓA ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN TRƯỞNG ISO 9001:2015 (CQI/IRCA CERTIFIED)

Undated
Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh (on-site/online) | Tiếng Việt

KHÓA ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN TRƯỞNG ISO 45001:2018 (CQI and IRCA Certified Course)

Theo yêu cầu
Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh (on-site/online) | Tiếng Việt

KHÓA ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN TRƯỞNG ISO/IEC 27001:2022 (CQI and IRCA Certified Course)

Theo yêu cầu
Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh (on-site/online) | Tiếng Việt

KHÓA ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN TRƯỞNG ISO 14001:2015 (CQI and IRCA Certified Course)

Theo yêu cầu
Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh (on-site/online) | Tiếng Việt

VDA 6.3:2023 Process Audit Training Qualification

Theo yêu cầu
Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh (on-site/online) | Tiếng Việt

KHÓA ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ THEO IATF 16949:2016

Theo yêu cầu
Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh (online) | Tiếng Việt

KHÓA ĐÀO TẠO PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ (8D)

Theo yêu cầu
Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh (on-site/online) | Tiếng Việt

VDA 6.3:2023 Process Audit Training

Theo yêu cầu
Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh (on-site/online) | Tiếng Việt

KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 14001:2015

Theo yêu cầu
Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh (on-site/online) | Tiếng Việt

KHÓA ĐÀO TẠO 5 CÔNG CỤ CỐT LÕI THEO TIÊU CHUẨN IATF 16949:2016

Theo yêu cầu
Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh (on-site/online) | Tiếng Việt

KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 45001:2018

Theo yêu cầu
Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh (on-site/online) | Tiếng Việt

KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 27001:2022

Theo yêu cầu
Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh (on-site/online) | Tiếng Việt

KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC SIX SIGMA ĐAI XANH

Theo yêu cầu
Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh (on-site/online) | Tiếng Việt

KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ QC080000:2017

Theo yêu cầu
Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh (on-site/online) | Tiếng Việt
Sự kiện

KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC & ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 22000:2018

Undated
Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh (on-site/online) | Tiếng Việt
Sự kiện

KHÓA ĐÀO TẠO THỰC HÀNH SẢN XUẤT TỐT (GMP THỰC PHẨM)

Undated
Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh (on-site/online) | Tiếng Việt
Sự kiện

KHÓA ĐÀO TẠO CÁC YÊU CẦU CỦA HACCP

Undated
Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh (on-site/online) | Tiếng Việt

KHÓA ĐÀO TẠO Thực hành quản lý An toàn thực phẩm theo ISO 22000

Undated
Hà Nội | Tiếng Việt

Khóa đào tạo theo yêu cầu

Loading...
Event
Ngày / Địa điểm

headline

Khóa đào tạo theo yêu cầu price
location
Khóa đào tạo theo yêu cầu price
location
Khóa đào tạo theo yêu cầu price
location
Khóa đào tạo theo yêu cầu
location

Tiện ích và Ghi chú về khóa học:

  1. Tiện ích khóa học Public tại văn phòng DQS : Hỗ trợ ăn trưa, đồ ăn và đồ uống nhẹ, Sổ bút, Tài liệu học tập.
  2. Học phí có thể được điều chỉnh mà không cần báo trước, áp dụng cho các phiếu đăng kí được xác nhận sau khi có thay đổi chi phí.
  3. Chúng tôi sẽ thông báo cho cho bạn về tình trạng của khóa học trước 1 tuần diễn ra khóa học .
  4. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ chương trình đào tạo do những trường hợp không lường trước được.
  5. DQS Academy sẽ hoàn lại tiền và hủy bỏ nếu DQS nhận được thông báo bằng văn bản ít nhất 7 ngày trước khi khóa học bắt đầu.
  6. Tài liệu đào tạo chỉ được sử dụng trong các khóa học và kỳ thi của DQS.
  7. Bài thi và Chứng chỉ được in và gửi miễn phí (bản cứng) được quy định trong các điều khoản dịch vụ. Bổ sung học lại có thể được cung cấp với mức phí tùy chỉnh cho từng khóa học trong vòng 14 ngày sau ngày kết thúc khóa đào tạo.

Free Events

Loading...
Event
Ngày / Địa điểm

headline

Free Events price
location
Free Events price
location
Free Events price
location
Free Events
location