Trong thế giới rộng lớn của các tiêu chuẩn hệ thống quản lý,  DQS Academy cung cấp các giải pháp nhanh chóng về đào tạo nhằm giúp bạn thay đổi hệ thống từ những nhiệm vụ nhàm chán thành nét văn hóa hiện đại.

DQS Academy là một nhãn dịch vụ của DQS Việt Nam, cung cấp danh sách các khoá đào tạo tuỳ chọn đem lại lợi ích cho các cá nhân và công ty, dù bạn là người mới làm quen hay có kinh nghiệm trong các hệ thống quản lý.

Chúng tôi cung cấp các khoá đào tạo tuỳ chọn theo hình thức Public tại DQS và Inhouse tại khách hàng. Danh sách các khoá học sẽ bao gồm các khóa học cho từng tiêu chuẩn từ tổng quan đến triển khai tiêu chuẩn và đánh giá nội bộ. Nếu bạn chưa thấy khóa học mình mong muốn, vui lòng liên hệ với nhóm bán hàng của chúng tôi để có khoá đào tạo tuỳ chọn cho riêng mình.

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các Khóa đào tạo, Các buổi thảo luận, Bản ghi hội thảo và Hội thảo trực tiếp, và các sự kiện dành cho khách hàng do DQS tổ chức.

Các khóa đào tạo dự kiến

Loading...
Event
Ngày
Địa điểm

headline

Các khóa đào tạo dự kiến price
location
Các khóa đào tạo dự kiến price
location
Các khóa đào tạo dự kiến price
location
Các khóa đào tạo dự kiến
location

Khóa học trực tuyến

Loading...
Event
Ngày
Địa điểm

headline

Khóa học trực tuyến price
location
Khóa học trực tuyến price
location
Khóa học trực tuyến price
location
Khóa học trực tuyến
location

Khóa đào tạo theo yêu cầu

Loading...
Event
Ngày
Địa điểm

headline

Khóa đào tạo theo yêu cầu price
location
Khóa đào tạo theo yêu cầu price
location
Khóa đào tạo theo yêu cầu price
location
Khóa đào tạo theo yêu cầu
location