Simply leveraging Quality.

Trong mọi việc chúng tôi làm, chúng tôi đặt ra các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng và năng lực cho mọi dự án. Do đó, các hành động của chúng tôi trở thành tiêu chuẩn cho ngành của chúng tôi nhưng cũng là nguyên tắc chỉ đạo của chính chúng tôi và được làm mới mỗi ngày.

Chúng tôi coi mình là đối tác quan trọng của khách hàng, những người mà chúng tôi làm việc với tầm nhìn để đạt được giá trị gia tăng bền vững. Mục tiêu của chúng tôi là mang đến cho các tổ chức những động lực gia tăng giá trị quan trọng cho sự thành công trong kinh doanh của họ thông qua các quy trình đơn giản nhất, cũng như tuân thủ tối đa thời hạn và độ tin cậy.

qualitaet-about-dqs-eine geschaeftsfrau liest und arbeitet am laptop
Loading...

Chất lượng

Chúng tôi coi mình là những người tiên phong và đổi mới với mục đích duy trì, tạo ra và cải thiện các tiêu chuẩn quốc tế có thể so sánh được. Do đó, các sản phẩm, quy trình hoặc dịch vụ trở nên an toàn hơn và có chất lượng cao hơn trên toàn thế giới.

nachhaltigkeit-about-dqs-luftaufnahme von strand und wald
Loading...

Sự bền vững

Các chứng nhận của chúng tôi giúp đơn giản hóa việc trao đổi toàn cầu giữa các công ty, cơ quan quản lý hoặc tổ chức, đồng thời củng cố lòng tin của khách hàng và người tiêu dùng vào các sản phẩm, dịch vụ và tổ chức. Do đó, chúng tôi hiểu công việc của mình là đóng góp bền vững quan trọng cho xã hội.

sicherheit-about-dqs-ein programmierer schreibt code
Loading...

Bảo mật

Thông tin đại diện cho một giá trị kinh tế đáng kể đối với mọi công ty. Nó là nền tảng của sự tồn tại  và do đó là điều kiện tiên quyết cần thiết cho sự thành công. Bảo vệ thông tin này là một thách thức hàng ngày.

Chúng tôi cung cấp những động lực thiết thực, giúp các công ty thành công hơn - và mặt khác, chúng tôi cung cấp định hướng và bảo mật cũng như cung cấp độ tin cậy, tạo ra ý nghĩa thực sự cho các công ty và người tiêu dùng trong một thế giới không chắc chắn.

impartiality-about-dqs-laechelnde geschaeftsfrau spricht mit ihren kollegen
Loading...

Phương pháp lãnh đạo của chúng tôi

Chúng tôi coi mình là một trong những nhà cung cấp dịch vụ chứng nhận hàng đầu trên toàn thế giới. Để đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo này, chúng tôi đầu tư rất nhiều vào việc giáo dục và đào tạo thêm các kiểm toán viên và nhân viên của chúng tôi.

Cổ đông

Các cổ đông của chúng tôi là những người bảo vệ các giá trị cốt lõi của chúng tôi, đồng thời phản ánh các tiêu chuẩn chất lượng cao của chúng tôi.
DQS được thành lập hơn 35 năm trước bởi Hiệp hội Chất lượng Đức (DGQ), Viện Tiêu chuẩn Đức (DIN) và các hiệp hội ngành khác của Đức với tuyên bố thực hiện chứng nhận và đánh giá cho các tổ chức trên toàn thế giới ở cấp độ cao nhất. Với nền tảng của mình, DQS là nhà cung cấp dịch vụ chứng nhận độc lập đầu tiên ở Đức. Vào năm 2008, tổ chức Underwriters Laboratories của Hoa Kỳ đã đưa hoạt động kinh doanh chứng nhận hệ thống quản lý quốc tế của mình vào nhóm với tư cách là một cổ đông khác, do đó cho phép nhóm thực hiện một bước quan trọng hướng tới sự hiện diện toàn cầu.
Xem thêm
Hiện ít hơn
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Confident businesswoman standing in front of colleagues
Loading...

Sự nghiệp

Nhân viên của chúng tôi có năng lực, sáng tạo và đáng tin cậy, đưa năng lực cốt lõi của chúng tôi vào cuộc sống. Bạn cũng có muốn trở thành một phần của đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản có động lực cao, những người sử dụng tất cả kinh nghiệm và chuyên môn của mình để cải tiến bền vững các quy trình cho khách hàng không? Nếu bạn đã sẵn sàng đặt các điểm chuẩn mới và vươn tới những chân trời mới, chúng tôi mong nhận được đơn đăng ký của bạn.