qualitätsmanagementsystem-dqs-auditsituation in einem werk
Loading...

DQS Auditors - Our experts for your audit

Nasi doświadczeni auditorzy rozumieją audit jako profesjonalny dialog pomiędzy równymi partnerami. Skupiają się na Państwa organizacji i zrozumieniu poszczególnych procesów.

weltweite-dqs-shutterstock_473689093.jpg
Loading...

Internationally recognized certificates

DQS posiada niezbędne akredytacje i upoważnienia na całym świecie do przeprowadzania audytów certyfikacyjnych zgodnie z normami ISO dotyczącymi systemów zarządzania i innymi normami. Zapewnia to firmom ważne i uznawane na całym świecie dowody, że spełniają one wymagania odpowiednich norm i standardów.

zertifizierung-dqs-drei geschaeftspartner sitzen an tisch und mann und frau schuetteln sich die hand
Loading...

IQNet certificates

Od momentu powstania w 1990 r. IQNet jest największą na świecie siecią wiodących międzynarodowych jednostek certyfikujących. Ogólnoświatowe certyfikaty są organizowane centralnie i wydawane przez krajowych partnerów sieci. Z ponad 300 000 wydanych certyfikatów, partnerzy IQNet pokrywają około jednej czwartej światowego rynku. DQS jest członkiem założycielem i pełnoprawnym członkiem IQNet.

Oprócz uznawanego na całym świecie certyfikatu DQS, każdy z naszych klientów otrzymuje również certyfikat IQNet.