Od 1985 roku DQS jest partnerem w zakresie certyfikacji i audytów dla firm zorientowanych na jakość na całym świecie. We wszystkim, co robimy, stawiamy najwyższe wymagania dotyczące jakości i kompetencji oraz dostrzegamy naszą odpowiedzialność wobec współpracowników, społeczeństwa, akcjonariuszy i środowiska.

Jesteśmy świadomi, że naruszenia prawa, zasad i przepisów mają poważne konsekwencje i jesteśmy przekonani, że możemy odnieść sukces tylko wtedy, gdy wszyscy będziemy działać uczciwie i zgodnie z zasadami.

Aby zapewnić odpowiedzialne zachowanie, przejrzystość i uczciwość, od 2011 r. wprowadziliśmy na całym świecie różne opcje raportowania, dzięki którym pracownicy, pracownicy tymczasowi, partnerzy lub osoby trzecie mogą zgłaszać nam potencjalne naruszenia wewnętrznych wytycznych, wymogów prawnych lub zasad Kodeksu postępowania DQS bez obawy o negatywne konsekwencje. Ochrona ta opiera się między innymi na niemieckiej ustawie o ochronie sygnalistów, która zapewnia poufne i bezstronne traktowanie zgłoszeń oraz ochronę sygnalistów przed wszelkimi represjami.

Do zgłaszania naruszeń wdrożyliśmy specjalny kanał dla sygnalistów, zarządzany przez zewnętrznego rzecznika praw obywatelskich. Kanał ten może być również wykorzystywany do anonimowego zgłaszania naruszeń.

DQS wyraźnie zachęca ludzi do korzystania z poniższego kanału raportowania za każdym razem, gdy są świadkami niewłaściwego postępowania lub mają obawy, że coś nie jest w porządku. Twoje informacje pomogą DQS zidentyfikować potencjalne problemy na wczesnym etapie i podjąć odpowiednie działania.

webinar-liability risk-dqs-bronze statue of justice
Loading...

Zewnętrzny rzecznik praw konsumenta

Pan Arnd Harnischmacher

Telefon: +49 (0) 6172 / 684 3291

Adres pocztowy:OSOBISTE / POUFNE Data Screen Consult GmbH- Meldestelle DQS -Kaiser-Friedrich-Promenade 111a61348 Bad HomburgNiemcy

Ponadto można swobodnie zgłaszać okoliczności wskazujące na naruszenie za pośrednictwem znanych już kanałów (specjalista ds. zgodności, dział kadr, lokalni przedstawiciele pracowników).

System zgłaszania zapewnia obsługę zgłoszeń w bezpiecznym i poufnym środowisku. Kanały zgłaszania są zaprojektowane w taki sposób, że tożsamość osoby zgłaszającej pozostaje chroniona, a informacje są dostępne tylko dla osób, którym powierzono zbadanie incydentu. Anonimowe zgłoszenia można również składać za pośrednictwem strony internetowej*. Wszystkie zgłoszenia są łączone przez zewnętrznego rzecznika praw obywatelskich i dyrektora ds. zgodności z przepisami, badane z zachowaniem poufności i mogą prowadzić do wyeliminowania słabych punktów, podjęcia dalszych środków, działań dyscyplinarnych, a nawet konsekwencji prawnych, jeśli zgłoszenie zostanie potwierdzone.

System zgłaszania jest przeznaczony wyłącznie dla uczciwych i zgodnych z prawdą zgłoszeń. Nie należy go wykorzystywać do rozpowszechniania fałszywych lub szkodliwych informacji. Zgłoszenia powinny być dokładnie sprawdzane i należy przesyłać wyłącznie istotne i zgodne z prawem informacje. Należy upewnić się, że podczas korzystania z tej strony internetowej nie narusza się żadnych obowiązujących przepisów o ochronie danych. Przed przesłaniem zgłoszenia należy również pamiętać, że podane informacje mogą mieć poważne konsekwencje dla osób, których dane dotyczą.

Prosimy o nieużywanie tego systemu raportowania do zapytań klientów, skarg lub odwołań od decyzji certyfikacyjnych.

accreditation-dqs-man signing a form
Loading...

Compliance officer Grupy DQS

Pan Matthias PärschPoufne

DQS Holding GmbH

August-Schanz-Straße 2160433 Frankfurt am MainNiemcy

*) Dzięki temu kanałowi raportowania i związanym z nim procedurom DQS spełnia niemieckie wymogi prawne ustawy o ochronie sygnalistów HinSchG (BGBl. 2023 I nr 140 z dnia 31 maja 2023 r.) oraz europejskiej dyrektywy w sprawie sygnalistów (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r.).