qualitaet-about-dqs-eine geschaeftsfrau liest und arbeitet am laptop
Loading...

MyDQS

MyDQS zapewnia przejrzystość i kontrolę nad statusem procesu certyfikacji w każdym ośrodku. Moduł raportowania pokazuje autoryzowanym użytkownikom indywidualny status audytów w wybranych ośrodkach za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Otrzymują aktualizacje statusu audytów, informacje o audytorach DQS oraz opcje kontaktu z obsługą klienta.

digital-experience-about-dqs-interaktion mit einem tablet
Loading...

Audit Manager

Innowacyjne narzędzie do przetwarzania audytów

Dzięki Audit Manager, Grupa DQS oferuje naszym klientom i audytorom na całym świecie innowacyjne, internetowe narzędzie do łatwego i wspólnego przeprowadzania audytów - od planowania i przygotowania audytu do samego audytu i działań następczych, np. zarządzania działaniami korygującymi.

remote audit -dqs-digital networking worldwide
Loading...

Remote Audits

Pandemia korony i cyfryzacja: Dwa czynniki, które utorowały drogę do tego, aby zdalne audyty były już uznaną metodą audytu. Już dziś dowiedz się, jak możesz wykorzystać audyty zdalne na swoją korzyść.