Od momentu powstania w 1990 roku IQNet jest największą na świecie siecią wiodących międzynarodowych jednostek certyfikujących. Światowe certyfikaty są organizowane centralnie i dostarczane przez krajowych partnerów sieci. Z ponad 300.000 wydanych certyfikatów, partnerzy IQNet pokrywają około jednej czwartej światowego rynku. DQS jest założycielem i pełnoprawnym członkiem IQNet.

Wraz z globalnie rozpoznawalnym certyfikatem DQS, każdy z naszych klientów otrzymuje również certyfikat IQNet.


Ważna informacja dotycząca odbioru certyfikatu IQNET

Od 1 maja 2021 r. certyfikaty IQNet będą wydawane poprzez bezpośrednie pobranie przez klienta z bazy danych IQNet, a nie przez DQS.

Identyfikacja certyfikatu wymaga wprowadzenia określonej kombinacji łączy.

Należy postępować w następujący sposób:

Proszę skopiować i wkleić:https://database.iqnet-certification.com/certificate/dqshol/DQSreferenceno-DQSProductID

Zastąp pogrubioną, ostatnią część poniższego linku swoim numerem referencyjnym, myślnikiem i odpowiednim skrótem identyfikatora produktu DQS. Proszę nie używać spacji.
Na przykład: https://database.iqnet-certification.com/certificate/dqshol/506006-qm15

Poniżej znajduje się przegląd skrótów identyfikatorów produktów:

Norma: ISO 9001:2015 ⇒ DQSProductID: qm15

Norma: ISO 14001:2015 ⇒ DQSProductID: um15

Norma: ISO 50001:2018 ⇒ DQSProductID: emst18

Norma: ISO 45001:2018 ⇒ DQSProductID: ohs18

Norma: ISO/IEC 27001:2013 ⇒ DQSProductID: isms13

Norma: ISO/IEC 27001:2017 ⇒ DQSProductID: isms17

Norma: ISO/IEC 20000-1 ⇒ DQSProductID: sms11

Norma: ISO/IEC 20000-1:2018 ⇒ DQSProductID: sms18

Norma: ISO 37001:2016 ⇒ DQSProductID: abms

Norma: ISO 22000:2018 ⇒ DQSProductID: fsms2018

Norma: ISO 28000:2007 ⇒ DQSProductID: smsc

Link będzie dostępny jeden dzień po zarejestrowaniu odpowiedniego certyfikatu DQS i danych klienta w naszej bazie danych firmy. Istniejące certyfikaty IQNet wydane już przez DQS pozostają w bazie danych DQS. Jednak po 1 maja 2021 r. nie będziemy dodawać do naszej bazy danych żadnych nowych certyfikatów IQNet.

ostatnia uwaga: w przyszłości certyfikaty IQNet nie będą już opatrzone podpisem dyrektora zarządzającego DQS.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z pracownikiem działu obsługi klienta DQS.