Osiągnij większe bezpieczeństwo żywności dzięki certyfikacji ISO 22000.

Międzynarodowa norma ISO 22000 określa wymagania dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Dzięki certyfikacji producenci, dystrybutorzy i firmy cateringowe wykazują zgodność z najwyższymi standardami higieny i bezpieczeństwa.

Większe bezpieczeństwo żywności w całym łańcuchu żywnościowym

Większe zaufanie klientów i użytkowników końcowych do produktów i procesów

Zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa produktów

Większa satysfakcja klientów i lojalność

Business11.png
Loading...

Certyfikat ISO 22000 dla bezpiecznej żywności

Bezpieczeństwo żywności ma fundamentalne znaczenie dla zdrowia konsumentów. Niedostatki w zakresie higieny i bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym mogą mieć konsekwencje zagrażające życiu. Co więcej, zepsuta żywność powoduje corocznie wysokie straty ekonomiczne. Dzięki normie ISO 22000 handlowcy i producenci zapewniają wysokie bezpieczeństwo i jakość w swoich procesach produkcji i dystrybucji pasz i żywności. ISO 9001, Załącznik do CAC/RCP 1-1969 (Rev. 4 - 2003), Wytyczne UE 2016/C 278/01, ISO/TS 22002-1/-2/-4/-5 (Programy wymagań wstępnych w zakresie bezpieczeństwa żywności - Produkcja żywności/Catering/Produkcja opakowań do żywności/Transport i magazynowanie), Standardy IFS, Standardy BRCGS.

Norma ISO 22000 stanowi przejrzysty i uznawany na całym świecie standard dla wszystkich uczestników łańcucha żywnościowego. ISO 22000 ma na celu zagwarantowanie bezpiecznych produktów dla konsumentów przy jednoczesnym zwiększeniu ich satysfakcji.


Norma łączy w sobie kluczowe elementy bezpieczeństwa żywności. Należą do nich: przejrzysta komunikacja, identyfikowalne procesy oraz zasady HACCP. Dodatkowo stosowane są tzw. programy prewencyjne (pre-requisite programs = PRP). Standaryzacja całego procesu od producenta do konsumenta ma na celu zapewnienie, aby zarówno producenci, jak i sprzedawcy detaliczni mogli szybko reagować w przypadku ewentualnych zagrożeń dla zdrowia oraz znaleźć błąd w łańcuchu dostaw.
Firmy, które już uzyskały certyfikat ISO 22000 mogą również przeprowadzić audyt według FSSC 22000.


Norma ISO 22000 została ostatnio zmieniona w czerwcu 2018 roku. Zastąpiła ona normę ISO 22000:2015. W rewizji wprowadzono nową strukturę wysokiego poziomu (HLS), ułatwiając integrację certyfikacji ISO 22000 z istniejącym systemem zarządzania. Od 29 czerwca 2021 r. firmy mogą być certyfikowane wyłącznie według najnowszej normy ISO 22000:2018.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Ecology11.png
Loading...

Cztery podstawowe obszary normy ISO 22000 w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Norma ISO 22000 w zakresie bezpieczeństwa żywności obejmuje cztery podstawowe obszary. Należą do nich wdrożenie skutecznych PRPs (Programów Wstępnych), ustanowienie i utrzymanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (FSMS), organizacja komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz spełnienie wymagań HACCP.

Jeśli firma wdrożyła już System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, certyfikacja ISO 22000 zapewnia jego usystematyzowane utrzymywanie i doskonalenie. Ponieważ standard bezpieczeństwa żywności ISO 22000 spełnia już wymagania HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli), firmy nie muszą poddawać swojej koncepcji HACCP oddzielnej certyfikacji.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Technology32.png
Loading...

Dla kogo przeznaczona jest certyfikacja ISO 22000?

Międzynarodowa norma ISO 22000 jest przeznaczona dla wszystkich firm, które mają bezpośredni lub pośredni związek z żywnością. Wielkość przedsiębiorstwa nie odgrywa przy tym decydującej roli. Dlatego też certyfikat ISO 22000 jest odpowiedni zarówno dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz organizacji.

Certyfikat ISO 22000 jest odpowiedni dla następujących firm:

 • Producentów żywności
 • Producentów dodatków
 • Przedsiębiorstw logistycznych (magazynowanie i transport)
 • Firm zajmujących się pakowaniem żywności
 • Handlu detalicznego, hurtowego i pośredników
 • Przedsiębiorstw cateringowych
 • Restauracji
 • Kuchni komercyjnych
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Ecology2.png
Loading...

Różnice pomiędzy ISO 22000 a FSSC 22000

Certyfikacja ISO 22000 zapewnia wysokie standardy dla systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. FSSC 22000 opiera się na ISO 22000 i jest uznawany przez Globalną Inicjatywę dla Bezpieczeństwa Żywności (GFSI).

Firmy, które posiadają już certyfikat ISO 22000, odniosą korzyści z certyfikacji FSSC 22000, ponieważ zazwyczaj wymaga ona jedynie audytu rozszerzającego, a nie pełnego procesu certyfikacji.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business28.png
Loading...

Jak wygląda proces certyfikacji ISO 22000?

W pierwszym kroku omawiamy cele Państwa certyfikacji ISO 22000 i wymieniamy informacje o Państwa firmie. Na podstawie tych rozmów otrzymają Państwo indywidualną ofertę dostosowaną do potrzeb Państwa firmy lub organizacji.

Przygotowanie do audytu może wymagać spotkania w celu szczegółowego zaplanowania projektu. Audyt wstępny służy wcześniejszemu określeniu potencjałów doskonalenia, jak również mocnych stron istniejącego systemu.

W kolejnym etapie Państwa system jest analizowany i oceniany. W ten sposób określamy, czy Państwa system zarządzania może zostać certyfikowany. Audytor sprawdzi na miejscu, czy procesy zarządzania funkcjonują zgodnie z wymaganiami normy.

Po przeprowadzeniu audytu wyniki są oceniane przez niezależną komisję certyfikacyjną DQS. Jeśli Państwa system zarządzania bezpieczeństwem żywności spełnia wszystkie wymagania, otrzymają Państwo certyfikat ISO 22000.

Co sześć miesięcy lub co rok kluczowe elementy systemu są ponownie audytowane na miejscu w celu dalszego doskonalenia systemu. Certyfikat musi zostać odnowiony najpóźniej po trzech latach. W tym czasie może zostać przeprowadzona ponowna certyfikacja.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje certyfikacja ISO 22000?

Koszty certyfikacji ISO 22000 zależą m.in. od wymaganego nakładu pracy. Na przykład, istotną rolę odgrywa fakt, czy certyfikowany system zarządzania, taki jak ISO 9001, jest już stosowany. Ponadto, czynniki takie jak wielkość firmy lub złożoność organizacji również wpływają na koszt procesu certyfikacji.

Aby móc realnie oszacować czas trwania auditu i związane z nim wymagania, najlepiej jest skontaktować się z nami. Przygotujemy i przekażemy Państwu ofertę dostosowaną do Państwa organizacji, która pozwoli na zaplanowanie konkretnych kosztów certyfikacji ISO 22000.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business2.png
Loading...

Dlaczego firmy powinny polegać na DQS w zakresie certyfikacji ISO 22000?

 

 • Wszystkie audyty z jednego źródła
 • Wieloletnie doświadczenie i kompetencje
 • Globalna obecność z lokalną obsługą
 • Silna orientacja na rozwiązania i skupienie na kliencie.
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zapytaj o wycenę

Biuro DQS Polska

Z przyjemnością przedstawimy Państwu indywidualną ofertę na certyfikację ISO 22000.