Parempi elintarviketurvallisuus ISO 22000 -sertifioinnin avulla.

Kansainvälisessä standardissa ISO 22000 määritellään elintarvikkeiden turvallisuuden hallintajärjestelmiä koskevat vaatimukset. Sertifioinnin avulla valmistajat, jakelijat ja catering-yritykset osoittavat noudattavansa korkeimpia hygienia- ja turvallisuusstandardeja.

Lisää elintarviketurvallisuutta koko elintarvikeketjussa

Asiakkaiden ja loppukäyttäjien suurempi luottamus tuotteisiin ja prosesseihin

Varmistaa korkeat tuoteturvallisuusstandardit

Lisääntynyt asiakastyytyväisyys ja vahvempi asiakasuskollisuus

ISO 22000 -sertifikaatti turvallisille elintarvikkeille

Elintarvikkeiden turvallisuus on kuluttajien terveyden kannalta olennaisen tärkeää. Elintarvikeketjun hygienia- ja turvallisuuspuutteilla voi olla hengenvaarallisia seurauksia. Lisäksi pilaantuneet elintarvikkeet aiheuttavat vuosittain suuria taloudellisia tappioita. ISO 22000 -standardin avulla kauppiaat ja valmistajat varmistavat rehujen ja elintarvikkeiden tuotanto- ja jakeluprosesseissa korkean turvallisuuden ja laadun. ISO 9001, liite CAC/RCP 1-1969 (Rev. 4 - 2003), EU:n ohjeet 2016/C 278/01, ISO/TS 22002-1/-2/-4/-5 (Prerequisite Programmes on Food Safety - Food Manufacturing/Catering/Food Packaging Manufacturing/Transport and storage), IFS-standardit, BRCGS-standardit.

ISO 22000 -standardi luo avoimen ja kansainvälisesti tunnustetun standardin kaikille elintarvikeketjun toimijoille. ISO 22000:n tavoitteena on taata kuluttajille turvalliset tuotteet ja lisätä samalla asiakastyytyväisyyttä.


Standardissa yhdistyvät elintarviketurvallisuuden keskeiset osatekijät. Näitä ovat avoin viestintä, jäljitettävät prosessit ja HACCP-periaatteet. Lisäksi sovelletaan niin sanottuja ennaltaehkäiseviä ohjelmia (pre-requisite programs = PRP). Koko prosessin standardoinnilla tuottajalta kuluttajalle pyritään varmistamaan, että sekä tuottajat että vähittäismyyjät voivat reagoida nopeasti mahdollisiin terveysvaaroihin ja löytää virheet ketjusta. Organisaatiot, jotka on jo sertifioitu ISO 22000 -standardin mukaisesti, voivat lisäksi hyötyä FSSC 22000 -auditoinnista.


ISO 22000 -standardia tarkistettiin viimeksi kesäkuussa 2018. Se korvasi ISO 22000:2015 -standardin. Uudistuksessa otettiin käyttöön nykyaikaisempi korkean tason rakenne (HLS), jonka ansiosta ISO 22000 -sertifiointi on helpompi integroida olemassa olevaan johtamisjärjestelmään. Kesäkuun 29. päivästä 2021 alkaen yritykset voivat sertifioida vain uusimman ISO 22000:2018 -standardin mukaisesti.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Loading...

ISO 22000 -elintarviketurvallisuusstandardin neljä ydinaluetta.

Elintarviketurvallisuutta koskeva ISO 22000 -standardi sisältää neljä ydinaluetta. Näitä ovat tehokkaiden PRP-ohjelmien (Prerequisite Programs) toteuttaminen, elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän (FSMS) perustaminen ja ylläpito, sisäisen ja ulkoisen viestinnän järjestäminen sekä HACCP-vaatimusten noudattaminen.

Jos yritykset ovat jo ottaneet käyttöön elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän, ISO 22000 -sertifiointi varmistaa sen suunnitelmallisen jatkamisen ja loppuunsaattamisen. Koska ISO 22000 -elintarviketurvallisuusstandardi täyttää jo HACCP-vaatimukset (vaarojen analysointi ja kriittiset valvontapisteet), yritysten ei tarvitse erikseen sertifioida HACCP-konseptiaan.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Loading...

Kenelle ISO 22000 -sertifiointi sopii?

Kansainvälinen ISO 22000 -standardi on tarkoitettu kaikille yrityksille, joilla on suora tai välillinen yhteys elintarvikkeisiin. Yrityksen koolla ei ole ratkaisevaa merkitystä. Näin ollen ISO 22000 -sertifiointi sopii sekä pienille että keskisuurille ja suurille yrityksille ja organisaatioille.

ISO 22000 -sertifikaatti sopii seuraaville yrityksille:

 • Elintarvikkeiden valmistajat
 • Lisäaineiden valmistajat
 • Logistiikkayritykset (varastointi ja kuljetus)
 • Elintarvikepakkausyritykset
 • Vähittäis-, tukku- ja välityskauppa
 • Ateriapalveluyritykset
 • Ravintolat
 • Kaupalliset keittiöt
Näytä lisää
Näytä vähemmän
Loading...

ISO 22000:n ja FSSC 22000:n väliset erot

ISO 22000 -sertifiointi tarjoaa korkeat standardit elintarvikkeiden turvallisuuden hallintajärjestelmille. FSSC 22000 perustuu ISO 22000 -standardiin, ja Global Food Safety Initiative (GFSI) on tunnustanut sen.

Yritykset, jotka ovat jo saaneet ISO 22000 -sertifioinnin, hyötyvät FSSC 22000 -sertifioinnista, koska se edellyttää yleensä vain laajennusauditointia eikä koko sertifiointiprosessia.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Business28.png
Loading...

Mikä on ISO 22000 -sertifioinnin prosessi?

Ensimmäisessä vaiheessa keskustelemme ISO 22000 -sertifioinnin tavoitteista ja vaihdamme tietoja yrityksestäsi. Näiden keskustelujen perusteella saat yksilöllisen tarjouksen, joka on räätälöity yrityksesi tai organisaatiosi tarpeisiin.

Nyt valmistelemme auditointia. Tämä saattaa edellyttää kokousta yksityiskohtaista hankesuunnittelua varten. Ennakkotarkastuksen avulla tunnistetaan etukäteen parannusmahdollisuudet sekä nykyisen järjestelmänne vahvuudet.

Kolmannessa vaiheessa järjestelmänne analysoidaan ja arvioidaan. Näin määritetään, voidaanko johtamisjärjestelmäsi sertifioida. Auditoija tarkistaa paikan päällä, toimivatko johtamisprosessinne standardin edellyttämällä tavalla.

Auditoinnin jälkeen DQS:n riippumaton sertifiointilautakunta arvioi tulokset. Jos elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmäsi täyttää kaikki vaatimukset, saat ISO 22000 -sertifikaatin.

Puolen vuoden välein tai vuosittain järjestelmän keskeiset osat auditoidaan uudelleen paikan päällä järjestelmän parantamiseksi edelleen. Sertifikaatti on uusittava viimeistään kolmen vuoden kuluttua. Tuolloin voitte teettää uudelleensertifioinnin.

Banking13.png
Loading...

Mitä ISO 22000 -sertifiointi maksaa?

ISO 22000 -sertifioinnin kustannukset riippuvat muun muassa vaadittavasta työpanoksesta. Esimerkiksi sillä on merkitystä, onko sertifioitu johtamisjärjestelmä, kuten ISO 9001, jo käytössä. Lisäksi sertifiointiprosessin kustannuksiin vaikuttavat myös sellaiset tekijät kuin yrityksen koko tai organisaation monimutkaisuus.

Jotta voit realistisesti arvioida auditoinnin keston ja siihen liittyvät vaatimukset, on parasta ottaa yhteyttä meihin. Saat meiltä organisaatiollesi räätälöidyn tarjouksen, jonka avulla voit budjetoida ISO 22000 -sertifioinnin erityiskustannukset.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Business2.png
Loading...

Miksi yritysten tulisi luottaa DQS:ään ISO 22000 -sertifioinnissa?

 • Kaikki auditoinnit yhdestä lähteestä
 • Monen vuoden kokemus ja osaaminen
 • Maailmanlaajuinen läsnäolo ja paikallinen palvelu
 • Erittäin ratkaisukeskeinen ja asiakaslähtöinen.
Contact-Europe-man-2-shutterstock_1929520355.jpg
Loading...

Pyydä tarjous

Paikallinen yhteyshenkilösi

Annamme mielellämme yksilöllisen tarjouksen ISO 22000 -sertifioinnista.