Bereik meer voedselveiligheid met ISO 22000-certificering.

De internationale norm ISO 22000 specificeert vereisten voor managementsystemen voor voedselveiligheid. Door certificering kunnen fabrikanten, distributeurs en cateringbedrijven aantonen dat zij voldoen aan de hoogste normen voor hygiëne en veiligheid.

Meer voedselveiligheid in de hele voedselketen

Meer vertrouwen van klanten en eindgebruikers in de producten en processen

Garandeert hoge normen voor productveiligheid

Grotere klanttevredenheid voor een sterkere klantenbinding

Het ISO 22000-certificaat voor veilig voedsel

Voedselveiligheid is van fundamenteel belang voor de gezondheid van de consument. Gebreken op het gebied van hygiëne en veiligheid in de voedselketen kunnen levensbedreigende gevolgen hebben. Bovendien veroorzaakt bedorven voedsel elk jaar grote economische verliezen. Met de ISO 22000-norm garanderen handelaars en fabrikanten een hoge veiligheid en kwaliteit in hun productie- en distributieprocessen voor diervoeders en levensmiddelen. ISO 9001, Bijlage bij CAC/RCP 1-1969 (Rev. 4 - 2003), EU-richtsnoer 2016/C 278/01, ISO/TS 22002-1/-2/-4/-5 (Voorwaardelijke programma's inzake voedselveiligheid - Productie van levensmiddelen/Catering/Voedselverpakkingen/Vervoer en opslag), IFS-normen, BRCGS-normen

De ISO 22000-norm creëert een transparante en internationaal erkende norm voor alle spelers in de voedselketen. ISO 22000 heeft als doel veilige producten te garanderen voor consumenten en tegelijkertijd de klanttevredenheid te verhogen.

De norm combineert belangrijke elementen van voedselveiligheid. Deze omvatten transparante communicatie, traceerbare processen en HACCP-principes. Daarnaast worden zogenaamde preventieve programma's (pre-requisite programs = PRP) toegepast. De standaardisatie van het hele proces van producent tot consument moet ervoor zorgen dat zowel producenten als detailhandelaren snel kunnen reageren bij mogelijke gezondheidsrisico's, en de fout in de keten kunnen opsporen. Organisaties die al gecertificeerd zijn volgens ISO 22000 kunnen bovendien baat hebben bij een FSSC 22000-audit.

ISO 22000 is voor het laatst herzien in juni 2018. Het verving ISO 22000:2015. Bij de herziening werd de modernere high-level structuur (HLS) geïntroduceerd, waardoor het eenvoudiger is om ISO 22000-certificering te integreren in een bestaand managementsysteem. Vanaf 29 juni 2021 kunnen bedrijven alleen nog gecertificeerd worden volgens de nieuwste ISO 22000:2018-norm.

Meer tonen
Minder tonen
Loading...

De vier kerngebieden van de ISO 22000-norm voor voedselveiligheid.

ISO 22000 voor voedselveiligheid omvat vier kerngebieden. Deze omvatten het implementeren van effectieve PRP's (Prerequisite Programs), het opzetten en onderhouden van het Food Safety Management System (FSMS), het organiseren van interne en externe communicatie, en het voldoen aan de HACCP-vereisten.

Als bedrijven al een managementsysteem voor de voedselveiligheid hebben geïmplementeerd, zorgt de ISO 22000-certificering voor de gestructureerde voortzetting en voltooiing ervan. Aangezien de ISO 22000-norm voor voedselveiligheid al voldoet aan de HACCP-vereisten (Hazard Analysis and Critical Control Points), hoeven bedrijven hun HACCP-concept niet apart te laten certificeren.

Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Voor wie is ISO 22000-certificering geschikt?

De internationale norm ISO 22000 is bedoeld voor alle bedrijven die direct of indirect met voedsel te maken hebben. De grootte van het bedrijf speelt hierbij geen doorslaggevende rol. ISO 22000-certificering is dan ook geschikt voor zowel kleine als middelgrote en grote bedrijven en organisaties.

Het ISO 22000-certificaat is geschikt voor de volgende bedrijven:

 • Fabrikanten van levensmiddelen
 • Fabrikanten van additieven
 • Logistieke bedrijven (opslag en transport)
 • Bedrijven die voedingsmiddelen verpakken
 • Detailhandel, groothandel en tussenhandel
 • Cateringbedrijven
 • Restaurants
 • Commerciële keukens
Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Verschillen tussen ISO 22000 en FSSC 22000

ISO 22000-certificering biedt hoge normen voor managementsystemen voor voedselveiligheid. FSSC 22000 bouwt voort op ISO 22000 en is erkend door het Global Food Safety Initiative (GFSI).

Bedrijven die al gecertificeerd zijn volgens ISO 22000 hebben er baat bij zich te certificeren volgens FSSC 22000, omdat hiervoor meestal alleen een uitbreidingsaudit nodig is in plaats van een volledig certificeringsproces.

Meer tonen
Minder tonen
Business28.png
Loading...

Wat is het proces van ISO 22000-certificering?

In de eerste stap bespreken we de doelstellingen van uw ISO 22000-certificering en wisselen we informatie over uw bedrijf uit. Op basis van deze gesprekken ontvangt u een individuele offerte die is afgestemd op de behoeften van uw bedrijf of organisatie.

Nu bereiden we de audit voor. Hiervoor kan een vergadering voor gedetailleerde projectplanning nodig zijn. De pre-audit wordt gebruikt om op voorhand het potentieel voor verbetering te identificeren, evenals de sterke punten van uw bestaande systeem.

In de derde stap wordt uw systeem geanalyseerd en geëvalueerd. Zo bepalen we of uw managementsysteem kan worden gecertificeerd. Een auditor controleert ter plaatse of uw managementprocessen functioneren zoals vereist volgens de norm.

Na de audit worden de resultaten geëvalueerd door de onafhankelijke certificatiecommissie van DQS. Als uw beheersysteem voor de voedselveiligheid aan alle eisen voldoet, ontvangt u het ISO 22000-certificaat.

Elke zes maanden of elk jaar worden de centrale onderdelen van het systeem ter plaatse opnieuw geauditeerd om het systeem verder te verbeteren. Het certificaat moet uiterlijk na drie jaar worden vernieuwd. Op dat moment kunt u een hercertificering laten uitvoeren.

Banking13.png
Loading...

Wat kost een ISO 22000-certificering?

De kosten voor ISO 22000-certificering zijn onder andere afhankelijk van de inspanning die nodig is. Zo speelt het bijvoorbeeld een rol of er al een gecertificeerd managementsysteem zoals ISO 9001 in gebruik is. Daarnaast zijn ook factoren als de grootte van het bedrijf of de complexiteit van uw organisatie bepalend voor de kosten van het certificeringsproces.

Om een realistische schatting te kunnen maken van de duur van de audit en de daaraan verbonden eisen, kunt u het beste contact met ons opnemen. Wij bezorgen u een offerte op maat van uw organisatie, waarmee u de specifieke kosten van ISO 22000-certificering kunt budgetteren.

Meer tonen
Minder tonen
Business2.png
Loading...

Waarom zouden bedrijven moeten vertrouwen op DQS voor ISO 22000-certificering?

 

 • Alle audits op één plaats
 • Jarenlange ervaring en deskundigheid
 • Wereldwijde aanwezigheid, met lokale dienstverlening
 • Zeer oplossingsgericht en klantgericht.
Loading...

Vraag een offerte aan

Uw lokale contactpersoon

Wij bezorgen u graag een individuele offerte voor ISO 22000 certificatie.