Uppnå högre livsmedelssäkerhet med ISO 22000-certifiering.

Den internationella standarden ISO 22000 anger krav på ledningssystem för livsmedelssäkerhet. Genom certifiering visar tillverkare, distributörer och cateringföretag att de uppfyller de högsta standarderna för hygien och säkerhet.

Ökad livsmedelssäkerhet i hela livsmedelskedjan

Större förtroende hos kunder och slutanvändare för produkterna och processerna.

Garanterar höga standarder för produktsäkerhet

Ökad kundtillfredsställelse för starkare kundlojalitet.

ISO 22000-certifikatet för säkra livsmedel

Livsmedelssäkerhet är grundläggande för konsumenternas hälsa. Brister i hygien och säkerhet i livsmedelskedjan kan få livshotande konsekvenser. Dessutom orsakar förstörd mat stora ekonomiska förluster varje år. Med ISO 22000-standarden säkerställer handlare och tillverkare hög säkerhet och kvalitet i sina produktions- och distributionsprocesser för foder och livsmedel. ISO 9001, bilaga till CAC/RCP 1-1969 (Rev. 4 - 2003), EU:s vägledning 2016/C 278/01, ISO/TS 22002-1/-2/-4/-5 (Prerequisite Programmes on Food Safety - Food Manufacturing/Catering/Food Packaging Manufacturing/Transport and Storage), IFS Standards, BRCGS Standards.

ISO 22000-standarden skapar en transparent och internationellt erkänd standard för alla aktörer inom livsmedelskedjan. ISO 22000 syftar till att garantera säkra produkter för konsumenterna och samtidigt öka kundnöjdheten.


Standarden kombinerar viktiga delar av livsmedelssäkerheten. Dessa inkluderar transparent kommunikation, spårbara processer och HACCP-principer. Dessutom tillämpas så kallade förebyggande program (pre-requisite programs = PRP). Standardiseringen av hela processen från producent till konsument syftar till att säkerställa att såväl producenter som detaljhandlare snabbt kan reagera vid eventuella hälsorisker och hitta felet i kedjan. Organisationer som redan har certifierats enligt ISO 22000 kan dessutom dra nytta av en FSSC 22000-revision.


ISO 22000 reviderades senast i juni 2018. Den ersatte ISO 22000:2015. I samband med revideringen infördes den modernare högnivåstrukturen (HLS), vilket gör det lättare att integrera ISO 22000-certifiering i ett befintligt ledningssystem. Från och med den 29 juni 2021 kan företag endast certifieras enligt den senaste standarden ISO 22000:2018.

Show more
Show less
Loading...

De fyra kärnområdena i ISO 22000-standarden för livsmedelssäkerhet.

ISO 22000 för livsmedelssäkerhet omfattar fyra kärnområden. Dessa omfattar genomförande av effektiva PRP (Prerequisite Programs), upprättande och underhåll av ledningssystemet för livsmedelssäkerhet (FSMS), organisering av intern och extern kommunikation samt uppfyllande av HACCP-kraven.

Om företagen redan har infört ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet säkerställer ISO 22000-certifieringen att det fortsätter och fullföljs på ett strukturerat sätt. Eftersom ISO 22000-standarden för livsmedelssäkerhet redan uppfyller HACCP-kraven (Hazard Analysis and Critical Control Points) behöver företagen inte få sitt HACCP-koncept certifierat separat.

Show more
Show less
Loading...

Vem är ISO 22000-certifiering lämplig för?

Den internationella standarden ISO 22000 är avsedd för alla företag som har en direkt eller indirekt koppling till livsmedel. Företagets storlek spelar ingen avgörande roll. Följaktligen lämpar sig ISO 22000-certifiering för såväl små som medelstora och stora företag och organisationer.

ISO 22000-certifikatet är lämpligt för följande företag:

 • Livsmedelstillverkare.
 • Tillverkare av tillsatser.
 • Logistikföretag (lagring och transport)
 • Företag som tillverkar livsmedelsförpackningar.
 • Detaljhandel, partihandel och mellanhandel
 • Cateringföretag
 • Restauranger
 • Kommersiella kök
Show more
Show less
Loading...

Skillnader mellan ISO 22000 och FSSC 22000

ISO 22000-certifiering ger höga standarder för ledningssystem för livsmedelssäkerhet. FSSC 22000 bygger på ISO 22000 och erkänns av Global Food Safety Initiative (GFSI).

Företag som redan är certifierade enligt ISO 22000 kommer att gynnas när de certifierar sig enligt FSSC 22000, eftersom det vanligtvis endast krävs en utvidgningsrevision i stället för en fullständig certifieringsprocess.

Show more
Show less
Business28.png
Loading...

Vad är processen för ISO 22000-certifiering?

I det första steget diskuterar vi målen för din ISO 22000-certifiering och utbyter information om ditt företag. Utifrån dessa diskussioner får du ett individuellt erbjudande som är anpassat till ditt företags eller din organisations behov.

Nu förbereder vi revisionen. Detta kan kräva ett möte för detaljerad projektplanering. Förrevisionen används för att i förväg identifiera förbättringspotential samt styrkorna i ert befintliga system.

I det tredje steget analyseras och utvärderas ditt system. Det är så vi avgör om ditt ledningssystem kan certifieras. En revisor kontrollerar på plats om dina ledningsprocesser fungerar enligt kraven i enlighet med standarden.

Efter revisionen utvärderas resultaten av DQS oberoende certifieringsnämnd. Om ditt ledningssystem för livsmedelssäkerhet uppfyller alla krav får du ISO 22000-certifikatet.

Var sjätte månad eller varje år revideras systemets centrala delar på plats på nytt för att ytterligare förbättra systemet. Certifikatet måste förnyas senast efter tre år. Vid den tidpunkten kan du låta utföra en omcertifiering.

Banking13.png
Loading...

Vad kostar en ISO 22000-certifiering?

Kostnaderna för ISO 22000-certifiering beror bland annat på den insats som krävs. Det spelar till exempel roll om ett certifierat ledningssystem, till exempel ISO 9001, redan är i bruk. Dessutom avgör faktorer som företagets storlek eller organisationens komplexitet också kostnaden för certifieringsprocessen.

För att kunna göra en realistisk uppskattning av revisionens längd och de tillhörande kraven är det bäst att kontakta oss. Vi kommer att ge dig ett erbjudande som är skräddarsytt för din organisation och som gör det möjligt för dig att budgetera för de specifika kostnaderna för ISO 22000-certifiering.

Show more
Show less
Business2.png
Loading...

Varför ska företag förlita sig på DQS för ISO 22000-certifiering?

 • Alla revisioner från en enda källa
 • Många års erfarenhet och kompetens
 • Global närvaro, med lokal service
 • Mycket lösningsorienterad och kundfokuserad.
Contact-Europe-man-2-shutterstock_1929520355.jpg
Loading...

Begär en offert

Din lokala kontaktperson

Vi ger dig gärna en individuell offert för ISO 22000-certifiering.