Επιτυγχάνετε μεγαλύτερη ασφάλεια τροφίμων με την πιστοποίηση ISO 22000.

Το διεθνές πρότυπο ISO 22000 καθορίζει τις απαιτήσεις για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων. Μέσω της πιστοποίησης, οι κατασκευαστές, οι διανομείς και οι επιχειρήσεις εστίασης αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας.

Μεγαλύτερη ασφάλεια τροφίμων σε ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων

Μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των πελατών και των τελικών χρηστών στα προϊόντα και τις διαδικασίες

Εξασφαλίζει υψηλά πρότυπα ασφάλειας των προϊόντων

Αυξημένη ικανοποίηση των πελατών για ισχυρότερη αφοσίωση των πελατών

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Το πιστοποιητικό ISO 22000 για ασφαλή τρόφιμα

Η ασφάλεια των τροφίμων είναι θεμελιώδης για την υγεία των καταναλωτών. Οι ελλείψεις υγιεινής και ασφάλειας στην αλυσίδα τροφίμων μπορεί να έχουν απειλητικές για τη ζωή συνέπειες. Επιπλέον, τα αλλοιωμένα τρόφιμα προκαλούν υψηλές οικονομικές απώλειες κάθε χρόνο. Με το πρότυπο ISO 22000, οι έμποροι και οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν υψηλή ασφάλεια και ποιότητα στις διαδικασίες παραγωγής και διανομής ζωοτροφών και τροφίμων. ISO 9001, Παράρτημα του CAC/RCP 1-1969 (Αναθ. 4 - 2003), Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ 2016/C 278/01, ISO/TS 22002-1/-2/-4/-5 (Προαπαιτούμενα προγράμματα για την ασφάλεια των τροφίμων - Παραγωγή τροφίμων/ Εστίαση/ Παραγωγή συσκευασιών τροφίμων/ Μεταφορά και αποθήκευση), Πρότυπα IFS, Πρότυπα BRCGS.

Το πρότυπο ISO 22000 δημιουργεί ένα διαφανές και διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για όλους τους φορείς της αλυσίδας τροφίμων. Το ISO 22000 στοχεύει να εγγυηθεί ασφαλή προϊόντα για τους καταναλωτές, αυξάνοντας παράλληλα την ικανοποίηση των πελατών.

Το πρότυπο συνδυάζει βασικά στοιχεία της ασφάλειας των τροφίμων. Σε αυτά περιλαμβάνονται η διαφανής επικοινωνία, οι ανιχνεύσιμες διαδικασίες και οι αρχές του HACCP. Επιπλέον, εφαρμόζονται τα λεγόμενα προληπτικά προγράμματα (pre-requisite programs = PRP). Η τυποποίηση ολόκληρης της διαδικασίας από τον παραγωγό έως τον καταναλωτή αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι οι παραγωγοί καθώς και οι λιανοπωλητές μπορούν να αντιδράσουν γρήγορα σε περίπτωση πιθανών κινδύνων για την υγεία και να βρουν το λάθος στην αλυσίδα. Οι οργανισμοί που έχουν ήδη πιστοποιηθεί κατά ISO 22000 μπορούν να επωφεληθούν επιπλέον από έναν έλεγχο FSSC 22000.

Το ISO 22000 αναθεωρήθηκε τελευταία φορά τον Ιούνιο του 2018. Αντικατέστησε το ISO 22000:2015. Η αναθεώρηση εισήγαγε την πιο σύγχρονη δομή υψηλού επιπέδου (HLS), καθιστώντας ευκολότερη την ενσωμάτωση της πιστοποίησης ISO 22000 σε ένα υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης. Από τις 29 Ιουνίου 2021, οι εταιρείες μπορούν να πιστοποιούνται μόνο με το πιο πρόσφατο πρότυπο ISO 22000:2018.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Anforderungen
Loading...

Οι τέσσερις βασικοί τομείς του προτύπου ISO 22000 για την ασφάλεια των τροφίμων.

Το πρότυπο ISO 22000 για την ασφάλεια των τροφίμων περιλαμβάνει τέσσερις βασικούς τομείς. Αυτοί περιλαμβάνουν την εφαρμογή αποτελεσματικών προγραμμάτων PRP (Προαπαιτούμενα Προγράμματα), την καθιέρωση και διατήρηση του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων (FSMS), την οργάνωση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του HACCP.

Εάν οι επιχειρήσεις έχουν ήδη εφαρμόσει ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων, η πιστοποίηση ISO 22000 εξασφαλίζει τη δομημένη συνέχιση και ολοκλήρωσή του. Δεδομένου ότι το πρότυπο ISO 22000 για την ασφάλεια των τροφίμων πληροί ήδη τις απαιτήσεις του HACCP (Ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα σημεία ελέγχου), οι εταιρείες δεν χρειάζεται να πιστοποιήσουν ξεχωριστά την έννοια του HACCP.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Zielgruppe
Loading...

Για ποιους είναι κατάλληλη η πιστοποίηση ISO 22000;

Το διεθνές πρότυπο ISO 22000 απευθύνεται σε όλες τις εταιρείες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τρόφιμα. Το μέγεθος της εταιρείας δεν παίζει καθοριστικό ρόλο. Κατά συνέπεια, η πιστοποίηση ISO 22000 είναι κατάλληλη τόσο για μικρές όσο και για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Το πιστοποιητικό ISO 22000 είναι κατάλληλο για τις ακόλουθες εταιρείες:

 • Παρασκευαστές τροφίμων
 • Παρασκευαστές πρόσθετων υλών
 • Εταιρείες logistics (αποθήκευση & μεταφορά)
 • Εταιρείες συσκευασίας τροφίμων
 • Λιανικό, χονδρικό και ενδιάμεσο εμπόριο
 • Εταιρείες εστίασης
 • Εστιατόρια
 • Εμπορικές κουζίνες
Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Welche Arten
Loading...

Διαφορές μεταξύ ISO 22000 και FSSC 22000

Η πιστοποίηση ISO 22000 παρέχει υψηλά πρότυπα για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων. Το FSSC 22000 βασίζεται στο ISO 22000 και αναγνωρίζεται από την Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την Ασφάλεια των Τροφίμων (GFSI).

Οι εταιρείες που είναι ήδη πιστοποιημένες κατά ISO 22000 θα επωφεληθούν όταν πιστοποιούνται κατά FSSC 22000, επειδή συνήθως απαιτείται μόνο ένας έλεγχος επέκτασης και όχι μια πλήρης διαδικασία πιστοποίησης.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Business28.png
Loading...

Ποια είναι η διαδικασία πιστοποίησης κατά ISO 22000;

Στο πρώτο βήμα, συζητάμε τους στόχους της πιστοποίησής σας κατά ISO 22000 και ανταλλάσσουμε πληροφορίες για την εταιρεία σας. Με βάση αυτές τις συζητήσεις, θα λάβετε μια εξατομικευμένη προσφορά προσαρμοσμένη στις ανάγκες της εταιρείας ή του οργανισμού σας.

Τώρα προετοιμάζουμε τον έλεγχο. Αυτό μπορεί να απαιτήσει μια συνάντηση για τον λεπτομερή σχεδιασμό του έργου. Ο προ-έλεγχος χρησιμοποιείται για τον εκ των προτέρων εντοπισμό των δυνατοτήτων βελτίωσης, καθώς και των δυνατών σημείων του υφιστάμενου συστήματός σας.

Στο τρίτο στάδιο, το σύστημά σας αναλύεται και αξιολογείται. Με αυτόν τον τρόπο καθορίζουμε αν το σύστημα διαχείρισής σας μπορεί να πιστοποιηθεί. Ένας ελεγκτής θα ελέγξει επιτόπου αν οι διαδικασίες διαχείρισης λειτουργούν όπως απαιτείται σύμφωνα με το πρότυπο.

Μετά τον έλεγχο, τα αποτελέσματα αξιολογούνται από την ανεξάρτητη επιτροπή πιστοποίησης της DQS. Εάν το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων σας πληροί όλες τις απαιτήσεις, θα λάβετε το πιστοποιητικό ISO 22000.

Κάθε έξι μήνες ή κάθε χρόνο, τα κεντρικά στοιχεία του συστήματος ελέγχονται εκ νέου επιτόπου για την περαιτέρω βελτίωση του συστήματος. Το πιστοποιητικό πρέπει να ανανεώνεται το αργότερο μετά από τρία χρόνια. Τότε, μπορείτε να προβείτε σε επαναπιστοποίηση.

Banking13.png
Loading...

Τι κοστίζει η πιστοποίηση ISO 22000;

Το κόστος για την πιστοποίηση κατά ISO 22000 εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την απαιτούμενη προσπάθεια. Για παράδειγμα, παίζει ρόλο το αν χρησιμοποιείται ήδη ένα πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης, όπως το ISO 9001. Επιπλέον, παράγοντες όπως το μέγεθος της εταιρείας ή η πολυπλοκότητα του οργανισμού σας καθορίζουν επίσης το κόστος της διαδικασίας πιστοποίησης.

Για να μπορέσετε να εκτιμήσετε ρεαλιστικά τη διάρκεια του ελέγχου και τις σχετικές απαιτήσεις, είναι καλύτερο να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα σας παρέχουμε μια προσφορά προσαρμοσμένη στον οργανισμό σας, η οποία θα σας επιτρέψει να προϋπολογίσετε το συγκεκριμένο κόστος της πιστοποίησης ISO 22000.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Business2.png
Loading...

Γιατί οι εταιρείες πρέπει να βασίζονται στην DQS για την πιστοποίηση ISO 22000;

 • Όλοι οι έλεγχοι από μία πηγή
 • Πολυετής εμπειρία και επάρκεια
 • Παγκόσμια παρουσία, με τοπικές υπηρεσίες
 • Εξαιρετικά προσανατολισμένη στη λύση και επικεντρωμένη στον πελάτη.
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Ζητήστε προσφορά

Βρείτε τον τοπικό σας υπεύθυνο επικοινωνίας

Θα χαρούμε να σας παρέχουμε μια ατομική προσφορά για την πιστοποίηση ISO 22000.