Dosáhněte vyšší bezpečnosti potravin díky certifikaci ISO 22000.

Mezinárodní norma ISO 22000 specifikuje požadavky na systémy řízení bezpečnosti potravin. Prostřednictvím certifikace prokazují výrobci, distributoři a podniky veřejného stravování dodržování nejvyšších standardů hygieny a bezpečnosti.

Větší bezpečnost potravin v celém potravinovém řetězci

Větší důvěra zákazníků a koncových uživatelů ve výrobky a procesy.

Zajištění vysokých standardů bezpečnosti výrobků

Větší spokojenost zákazníků pro posílení jejich loajality

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Certifikát ISO 22000 pro bezpečné potraviny

Bezpečnost potravin má zásadní význam pro zdraví spotřebitelů. Hygienické a bezpečnostní nedostatky v potravinovém řetězci mohou mít životu nebezpečné následky. Zkažené potraviny navíc každoročně způsobují vysoké ekonomické ztráty. Díky normě ISO 22000 zajišťují obchodníci a výrobci vysokou bezpečnost a kvalitu ve svých výrobních a distribučních procesech krmiv a potravin. ISO 9001, Příloha k CAC/RCP 1-1969 (Rev. 4 - 2003), Pokyny EU 2016/C 278/01, ISO/TS 22002-1/-2/-4/-5 (Předběžné programy bezpečnosti potravin - výroba potravin/výroba potravin/výroba obalů na potraviny/přeprava a skladování), normy IFS, normy BRCGS.

Norma ISO 22000 vytváří transparentní a mezinárodně uznávanou normu pro všechny účastníky potravinového řetězce. Cílem normy ISO 22000 je zaručit bezpečné výrobky pro spotřebitele a zároveň zvýšit spokojenost zákazníků.


Norma kombinuje klíčové prvky bezpečnosti potravin. Patří mezi ně transparentní komunikace, sledovatelné procesy a zásady HACCP. Kromě toho se uplatňují tzv. preventivní programy (pre-requisite programs = PRP). Standardizace celého procesu od výrobce ke spotřebiteli má zajistit, aby výrobci i prodejci mohli rychle reagovat v případě možného ohrožení zdraví a najít chybu v řetězci. Organizace, které již byly certifikovány podle ISO 22000, mohou navíc využít audit FSSC 22000.


Norma ISO 22000 byla naposledy revidována v červnu 2018. Nahradila normu ISO 22000:2015. Revize zavedla modernější strukturu vysoké úrovně (HLS), která usnadňuje začlenění certifikace ISO 22000 do stávajícího systému řízení. Od 29. června 2021 mohou být společnosti certifikovány pouze podle nejnovější normy ISO 22000:2018.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Anforderungen
Loading...

Čtyři základní oblasti normy ISO 22000 týkající se bezpečnosti potravin.

Norma ISO 22000 pro bezpečnost potravin zahrnuje čtyři základní oblasti. Patří mezi ně zavádění účinných programů předběžných opatření (PRP), zavedení a udržování systému řízení bezpečnosti potravin (FSMS), organizace interní a externí komunikace a dodržování požadavků HACCP.

Pokud již společnosti zavedly systém řízení bezpečnosti potravin, certifikace ISO 22000 zajišťuje jeho strukturované pokračování a dokončení. Vzhledem k tomu, že norma ISO 22000 pro bezpečnost potravin již splňuje požadavky HACCP (analýza rizik a kritických kontrolních bodů), nemusí si společnosti nechat koncept HACCP certifikovat zvlášť.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Zielgruppe
Loading...

Pro koho je certifikace ISO 22000 vhodná?

Mezinárodní norma ISO 22000 je určena pro všechny společnosti, které mají přímou nebo nepřímou souvislost s potravinami. Velikost společnosti nehraje rozhodující roli. Proto je certifikace ISO 22000 vhodná jak pro malé, tak pro střední a velké podniky a organizace.

Certifikát ISO 22000 je vhodný pro následující společnosti:

 • Výrobci potravin
 • Výrobci přídatných látek
 • Logistické společnosti (skladování a přeprava)
 • Společnosti zabývající se balením potravin
 • Maloobchod, velkoobchod a zprostředkovatelský obchod
 • Stravovací podniky
 • Restaurace
 • Obchodní kuchyně
Zobrazit více
Zobrazit méně
Welche Arten
Loading...

Rozdíly mezi normami ISO 22000 a FSSC 22000

Certifikace ISO 22000 poskytuje vysoké standardy pro systémy řízení bezpečnosti potravin. FSSC 22000 navazuje na ISO 22000 a je uznávána Globální iniciativou pro bezpečnost potravin (GFSI).

Společnosti, které již jsou certifikovány podle ISO 22000, budou při certifikaci podle FSSC 22000 zvýhodněny, protože obvykle vyžaduje pouze rozšiřující audit, nikoliv plný certifikační proces.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Business28.png
Loading...

Jaký je proces certifikace ISO 22000?

V prvním kroku projednáme cíle certifikace ISO 22000 a vyměníme si informace o vaší společnosti. Na základě těchto diskusí obdržíte individuální nabídku přizpůsobenou potřebám vaší společnosti nebo organizace.

Nyní připravujeme audit. To může vyžadovat schůzku pro podrobné plánování projektu. Předaudit slouží k tomu, abychom předem identifikovali potenciál pro zlepšení a také silné stránky vašeho stávajícího systému.

Ve třetím kroku je váš systém analyzován a vyhodnocen. Tímto způsobem určíme, zda může být váš systém řízení certifikován. Auditor na místě zkontroluje, zda vaše procesy řízení fungují tak, jak je požadováno v souladu s normou.

Po auditu jsou výsledky vyhodnoceny nezávislou certifikační komisí DQS. Pokud váš systém řízení bezpečnosti potravin splňuje všechny požadavky, obdržíte certifikát ISO 22000.

Každých šest měsíců nebo každý rok jsou ústřední složky systému znovu auditovány na místě, aby se systém dále zlepšoval. Certifikát musí být obnoven nejpozději po třech letech. V té době můžete nechat provést recertifikaci.

Banking13.png
Loading...

Kolik stojí certifikace ISO 22000?

Náklady na certifikaci ISO 22000 závisí mimo jiné na požadovaném úsilí. Roli hraje například to, zda je již používán certifikovaný systém řízení, jako je ISO 9001. Kromě toho o nákladech na certifikační proces rozhodují také faktory, jako je velikost společnosti nebo složitost vaší organizace.

Abyste mohli realisticky odhadnout délku trvání auditu a související požadavky, je nejlepší nás kontaktovat. Poskytneme vám nabídku šitou na míru vaší organizaci, která vám umožní sestavit rozpočet konkrétních nákladů na certifikaci ISO 22000.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Business2.png
Loading...

Proč by se společnosti měly při certifikaci ISO 22000 spolehnout na společnost DQS?

 • Všechny audity z jednoho zdroje
 • Dlouholeté zkušenosti a kompetence
 • Celosvětová přítomnost s místními službami
 • Vysoká orientace na řešení a zaměření na zákazníka.
Loading...

Vyžádejte si cenovou nabídku

Vaše místní kontaktní osoba

Rádi vám poskytneme individuální nabídku na certifikaci ISO 22000.