Ważny standard certyfikacji dla producentów i dystrybutorów żywności.

Aby zapewnić bezpieczeństwo żywności, firmy mogą uzyskać certyfikat HACCP. Certyfikat ten może być stosowany przez wszystkich uczestników łańcucha produkcji i dostaw.

Lepsza ochrona konsumentów

Wysoki poziom bezpieczeństwa żywności

Zgodność z wymaganiami prawnymi

Przejrzyste procesy produkcyjne

Business11.png
Loading...

HACCP - ważna koncepcja dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności

Standard HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa żywności, a tym samym zapewnienie zdrowia konsumentów. Koncepcja ta obejmuje wszystkie etapy łańcucha dostaw, od produkcji do sprzedaży żywności. Koncentruje się na zapobieganiu skażenia produktu szkodliwymi lub toksycznymi substancjami i bakteriami.

Koncepcja HACCP jest uznawana na całym świecie. Została ona opracowana w celu stworzenia kluczowych wymagań dla bezpiecznej produkcji żywności. W wielu krajach utrzymanie koncepcji HACCP jest obowiązkowe dla wszystkich firm, które produkują, przetwarzają lub handlują żywnością.
Nadrzędnym celem jest zapewnienie konsumentom bezpiecznej żywności. W ten sposób certyfikacja HACCP przyczynia się do lepszej ochrony konsumenta.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Ecology11.png
Loading...

Które przedsiębiorstwa powinny być certyfikowane zgodnie z HACCP?

Grupą docelową koncepcji HACCP są wszystkie przedsiębiorstwa, które produkują, przetwarzają lub wprowadzają do obrotu żywność. Certyfikat dotyczy zatem zarówno producentów, jak i dostawców.

Certyfikacja HACCP jest ważna dla:

 • Producentów opakowań do żywności
 • Producentów żywności
 • Sprzedawców detalicznych żywności
 • restauracji pracowniczych i kuchni
 • Zakładów gastronomicznych
 • Dostawcy surowców dla producentów żywności lub zakładów przetwórstwa spożywczego

Koncepcja HACCP ma znaczenie nie tylko w UE, ale jest również wymagana w USA oraz w wielu innych krajach dla dystrybutorów i producentów w przemyśle spożywczym i napojów.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Technology32.png
Loading...

Ważne elementy certyfikacji HACCP

Koncepcja HACCP opiera się na wspólnych systemach higienicznych, które już teraz realizują prawnie obowiązujące wymagania w zakresie higieny żywności. Do trzech najważniejszych aspektów należą

 • Analiza i ocena zagrożeń
 • Określenie "krytycznych punktów kontroli" i środków ich kontroli
 • Weryfikacja i dokumentacja systemu HACCP.
Business28.png
Loading...

Jak przebiega proces certyfikacji HACCP?

W pierwszym kroku omawiamy z Państwem Państwa firmę, system zarządzania i cele certyfikacji. Na tej podstawie otrzymują Państwo niezwłocznie szczegółową i przejrzystą ofertę, dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb.

Szczególnie w przypadku większych projektów certyfikacyjnych, spotkanie planistyczne jest cenną okazją do poznania Państwa audytora, jak również do opracowania indywidualnego programu audytów dla wszystkich zaangażowanych działów i zakładów.
Audyt wstępny daje również możliwość wcześniejszego określenia potencjału doskonalenia oraz mocnych stron Państwa systemu zarządzania. Obie usługi są opcjonalne.

Gdy tylko Państwa firma jest gotowa, wspólnie z Państwem ustalany jest termin audytu i wybierani są zatwierdzeni audytorzy posiadający wymagane kompetencje i doświadczenie w Państwa branży. Podczas audytu certyfikacyjnego nasi audytorzy oceniają między innymi, czy Państwa system zarządzania spełnia wymagania normy i identyfikują możliwości poprawy. Podczas rozmowy końcowej otrzymają Państwo szczegółową prezentację wyników od auditora, w tym opis potencjału doskonalenia dla Państwa firmy. W razie potrzeby uzgodnione zostaną plany działania.

Po zakończeniu audytu certyfikacyjnego, wyniki są oceniane przez niezależną komisję certyfikacyjną DQS. Otrzymają Państwo raport z audytu dokumentujący wyniki audytu. Jeśli wszystkie wymagania normy zostaną spełnione, otrzymają Państwo uznawany na całym świecie certyfikat.

Aby upewnić się, że Państwa firma nadal spełnia wszystkie ważne kryteria standardu po zakończeniu audytu certyfikacyjnego, przeprowadzamy coroczne audyty nadzorujące. Zapewnia to kompetentne wsparcie dla ciągłego doskonalenia systemu zarządzania i procesów biznesowych.

Certyfikat jest ważny maksymalnie przez trzy lata. Recertyfikacja jest przeprowadzana w odpowiednim czasie przed wygaśnięciem ważności, aby zapewnić ciągłą zgodność z wymaganiami obowiązującej normy. Po spełnieniu tych wymagań zostanie wydany nowy certyfikat.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje certyfikacja HACCP?

Koszt certyfikacji HACCP zależy m.in. od wielkości Państwa firmy i złożoności procesów. Chętnie i bez zobowiązań przedstawimy Państwu indywidualną ofertę dla Państwa firmy.

Business2.png
Loading...

Dlaczego firmy powinny uzyskać certyfikat HACCP z DQS?

 • Wszystkie ważne audyty dla bezpieczeństwa produktu i certyfikacji jakości z jednego źródła
 • Wieloletnie doświadczenie w branży i kompetencje naszych audytorów
 • Osobiste osoby kontaktowe w ponad 80 lokalizacjach na całym świecie
 • Wysoka jakość usług również poza samym audytem
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zapytaj o ofertę

Biuro DQS Polska

Z przyjemnością przedstawimy Państwu indywidualną ofertę na certyfikację HACCP.