Važan standard sertifikacije za proizvođače i distributere hrane.

Kako bi osigurale sigurnost hrane, kompanije mogu dobiti HACCP sertifikat. Sertifikat se može primeniti na sve kompanije unutar lanca proizvodnje i distribucije.

Poboljšana zaštita potrošača

Visok nivo sigurnosti hrane

Usklađenost sa zakonskim zahtevima

Transparentni proizvodni procesi

HACCP - Važan koncept za osiguranje sigurnosti hrane

Cilj HACCP-a (Hazard Analysis Critical Control Points - Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke) je povećati sigurnost hrane i time osigurati zdravlje potrošača. Koncept uključuje sve faze proizvodnog lanca, od proizvodnje do prodaje hrane. Fokus je na sprečavanju kontaminacije proizvoda štetnim ili otrovnim materijalima i bakterijama.

HACCP koncept je međunarodno priznat. Osmišljen je kao osnova za određivanje ključnih zahteva za sigurnu proizvodnju hrane. U mnogim je zemljama održavanje HACCP koncepta obavezno za sve kompanije koje proizvode, prerađuju ili trguju hranom.
Najvažniji cilj je osigurati sigurnu hranu za potrošače. HACCP sertifikat stoga doprinosi poboljšanoj zaštiti potrošača.

Prikaži više
Prikaži manje
Loading...

Koje kompanije trebaju biti sertifikovane prema HACCP-u?

Ciljna skupina HACCP koncepta su sve kompanije koje proizvode, prerađuju ili prodaju hranu. U skladu sa time, sertifikat se odnosi na proizvođače kao i na dobavljače.

HACCP certifikat je važan za:

 • Proizvođače ambalaže za hranu
 • Proizvođače hrane
 • Trgovce na malo hranom
 • Restorane i kuhinje 
 • Ugostiteljske objekte
 • Dobavljače sirovina proizvođačima hrane ili kompanijama za preradu hrane
 • HACCP koncept nije relevantan i obavezan samo u EU, nego i u SAD-u, kao i u mnogim drugim zemljama, kako za distributere, tako i za proizvođače u industriji hrane i pića.
Prikaži više
Prikaži manje
Loading...

Važne komponente HACCP sertifikacije

Koncept HACCP temelji se na opštim higijenskim sistemima koji već implementiraju pravno obavezujuće zahteve higijene hrane. Tri najvažnija aspekta uključuju:

 • Analizu i procenu opasnosti
 • Određivanje "kritičnih kontrolnih tačaka" i mera za njihovu kontrolu
 • Provera i dokumentovanje HACCP sistema
Business28.png
Loading...

Kako izgleda HACCP sertifikacija?

U prvom koraku s nama razgovarate o svojoj kompaniji, svom sistemu upravljanja i ciljevima sertifikacije. Na temelju toga odmah ćete dobiti detaljnu i transparentnu ponudu, prilagođenu vašim individualnim potrebama.

Za veće projekte sertifikacije sastanak za planiranje je vredna prilika da upoznate svog auditora, kao i da definišete individualni program audita za sve uključene sektore i lokacije.
Pred-audit također nudi priliku da se unapred identifikuju prilike za poboljšanje, kao i prednosti vašeg sistemaupravljanja. Obe usluge su opcione.

Čim je vaša kompanija spremna, zajedno s vama određujemo datum audita i odabiramo ovlašćene auditore s potrebnom stručnošću i iskustvom u vašoj industriji. Tokom sertifikacijskog audita naši auditori procenjuju, između ostalog, zadovoljava li vaš sistem upravljanja zahteve norme i identifikuju se prilike za poboljšanje. Na završnom sastanku auditor vam detaljno predstavlja rezultate audita, uključujući i prilike za poboljšanje vaše kompanije. Po potrebi se dogovaraju akcijski planovi.

Nakon sertifikacionog audita rezultate ocenjuje nezavisni sertifikacioni odbor DQS-a. Dobićete izveštaj o auditu koji dokumentuje rezultate audita. Ako su ispunjeni svi zahtevi HACCP-a, dobićete međunarodno priznati sertifikat.

Kako bismo osigurali da vaša kompanija nastavi da ispunjava sve važne kriterijume i nakon sertifikacionog audita, provodimo godišnje nadzorne audite. Tako vam osiguravamo kompetentnu podršku za stalno poboljšavanje vašeg sistema upravljanja i poslovnih procesa.

Sertifikat vredi najviše tri godine. Ponovna sertifikacija - resertifikacija se provodi pravovremeno pre isteka kako bi se osigurala stalna usklađenost s primenjivim zahtevima HACCP-a. Nakon ispunjavanja uslova, izdaće vam se novi sertifikat.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta HACCP sertifikacija?

Cena HACCP sertifikacije zavisi, između ostalog, od veličini vaše kompanije i složenosti njenih procesa. Rado ćemo Vam napraviti individualnu ponudu za Vašu tvrtku bez obaveza.

Business2.png
Loading...

Zašto bi kompanije HACCP sertifikaciju trebale sprovesti s DQS-om?

 • Jedan izvor za sve važne sertifikacije za sigurnost proizvoda i kvalitet
 • Dugogodišnje iskustvo u industriji i kompetentnost naših auditora
 • Lokalne kontakt osobe na više od 80 lokacija širom sveta
 • Visok kvalitet usluge i posle samog audita
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Upit za ponudu

Vaš lokalni kontakt - DQS Srbija

Rado ćemo vam poslati prilagođenu ponudu za HACCP sertifikaciju.