HACCP sertifikacija za proizvođače, distributere i prodavce hrane.

Bezbednost hrane u proizvodnji, preradi i serviranju. HACCP se temelji na Codex Alimentarius Commission(CAC) higijenskim principima i analizi rizika, koji su sastavni deo zakonskih zahteva za bezbednost hrane. Kako bi osigurale bezbednost hrane, kompanije mogu dobiti HACCP sertifikat. Sertifikat se može primeniti na sve kompanije unutar lanca proizvodnje, prodaje i distribucije.

Poboljšana zaštita potrošača

Visok nivo sigurnosti hrane

Usklađenost sa zakonskim zahtevima

Transparentni proizvodni procesi

HACCP - Osnova sertifikacije bezbednosti hrane

Cilj HACCP-a (Hazard Analysis Critical Control Points - Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke) je povećanje bezbednosti hrane i osiguranje zdravlja potrošača. Koncept uključuje sve faze proizvodnog lanca, od proizvodnje do prodaje hrane. Fokus je na sprečavanju kontaminacije proizvoda štetnim ili otrovnim materijalima i bakterijama.

HACCP koncept je međunarodno priznat. Osmišljen je kao osnova za određivanje ključnih zahteva za sigurnu proizvodnju hrane. U mnogim je zemljama održavanje HACCP koncepta obavezno za sve kompanije koje proizvode, prerađuju ili trguju hranom.
Najvažniji cilj je osigurati sigurnu hranu za potrošače. HACCP sertifikat stoga doprinosi poboljšanoj zaštiti potrošača.

Prikaži više
Prikaži manje
Loading...

Kojim kompanijama je neophodna sertifikacija prema HACCP-u?

Ciljna grupa HACCP koncepta su sve kompanije koje proizvode, prerađuju ili prodaju hranu. U skladu sa time, sertifikat se odnosi na proizvođače, dobavljače, prerađivače, kao i na distributere i prodavce hrane.

HACCP certifikat je važan za:

 • Proizvođače ambalaže za hranu
 • Proizvođače hrane
 • Trgovce na malo hranom
 • Restorane i kuhinje 
 • Ugostiteljske objekte
 • Dobavljače sirovina proizvođačima hrane ili kompanijama za preradu hrane
 • HACCP koncept nije relevantan i obavezan samo u EU, nego i u SAD-u, kao i u mnogim drugim zemljama, kako za distributere, tako i za proizvođače u industriji hrane i pića.
Prikaži više
Prikaži manje
Loading...

Važne komponente HACCP sertifikacije

Koncept HACCP temelji se na opštim higijenskim sistemima koji već implementiraju zakonski obavezujuće zahteve higijene hrane. Tri najvažnija aspekta uključuju:

 • Analizu i procenu rizika
 • Određivanje "kritičnih kontrolnih tačaka" i definisanje mera za njihovu kontrolu
 • Provera i dokumentovanje HACCP sistema
Business28.png
Loading...

Kako izgleda HACCP sertifikacija?

U prvom koraku sa timom DQS Srbija razgovaraćete o Vašoj kompaniji, sistemu upravljanja i ciljevima sertifikacije. Bazirano na činjenicama, stvarnom stanju i potrebama, ubrzo ćete dobiti detaljnu, personalizovanu i transparentnu ponudu, prilagođenu individualnim konkretnim potrebama Vaše kompanije.

Za veće projekte sertifikacije sastanak za planiranje je prilika da upoznate svog auditora, kao i da definišete individualni plan i program audita za sve uključene sektore i lokacije.
Predocenjivanje takođe pruža priliku da se unapred identifikuju prilike za poboljšanje, kao i prednosti vašeg sistema upravljanja.

Obe usluge su korisne, ali su opcione.

Čim je vaša kompanija spremna, zajedno određujemo datum audita i biramo auditore s potrebnom stručnošću i iskustvom u vašoj industriji. Tokom sertifikacionog audita, auditori DQS Srbija ocenjuju, između ostalog, da li vaš sistem upravljanja zadovoljava zahteve standarda, i identifikuju se prilike za poboljšanje. Na završnom sastanku auditor će vam detaljno predstaviti rezultate audita, uključujući i prilike za poboljšanje vaše kompanije. Po potrebi se dogovaraju akcioni planovi.

Nakon sertifikacionog audita rezultate provere ocenjuje nezavisni sertifikacioni odbor DQS-a. Dobićete izveštaj o auditu koji dokumentuje rezultate audita. Ukoliko su ispunjeni svi zahtevi HACCP-a, dobićete međunarodno priznati sertifikat DQS.

Kako bismo osigurali da vaša kompanija kontinualno ispunjava sve važne kriterijume i nakon sertifikacione provere, sprovodimo godišnje nadzorne provere. Na taj način osiguravamo kompetentnu podršku za stalno poboljšavanje vašeg sistema upravljanja i poslovnih procesa.

Sertifikat važi najviše tri godine, uz redovno sprovođenje godišnjih nadzornih provera. Ponovna sertifikacija - resertifikacija se provodi blagovremeno pre isteka postojećeg sertifikata, da bi se osigurala stalna usaglašenost sa zahtevima HACCP-a. Nakon identifikacije ispunjenosti uslova, DQS Srbija će vam izdati novi sertifikat sa trogodišnjim važenjem.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta HACCP sertifikacija?

Cena HACCP sertifikacije zavisi, između ostalog, od veličini vaše kompanije i složenosti njenih procesa. DQS Srbija će Vam rado napraviti individualnu ponudu za Vašu kompaniju, bez obaveza. U obzir ćemo uzeti trenutno stanje na tržištu, kao i Vaše uslove i mogućnosti. Na raspolaganju smo za svaki dogovor!

Business2.png
Loading...

Zašto kompanije treba da sprovedu HACCP sertifikaciju sa DQS Srbija?

 • Jedan izvor za sve važne sertifikacije - za sigurnost proizvoda i kvalitet
 • Dugogodišnje iskustvo u industriji i kompetentnost našeg auditorskog tima
 • Lokalne kontakt osobe na više od 80 lokacija širom sveta
 • Visok kvalitet usluge i posle samog audita
 • Dostupnost članova tima DQS Srbija, kako kompetentnih ocenjivača, tako i iskusnog administrativnog osoblja
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Upit za ponudu

Vaš lokalni kontakt - DQS Srbija

Rado ćemo vam poslati prilagođenu ponudu za HACCP sertifikaciju.

Nazovite nas za razgovor i dogovor!