Dôležitá certifikačná norma pre výrobcov a distribútorov potravín.

Na zaistenie bezpečnosti potravín sa môžu spoločnosti certifikovať podľa HACCP. Certifikát sa môže vzťahovať na všetky subjekty v rámci výrobného a dodávateľského reťazca.

Lepšia ochrana spotrebiteľa

Vysoká úroveň bezpečnosti potravín

Súlad s právnymi požiadavkami

Transparentné výrobné procesy

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

HACCP - dôležitý koncept na zabezpečenie bezpečnosti potravín

Cieľom normy HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points - analýza rizík a kritických kontrolných bodov) je zvýšiť bezpečnosť potravín, a tým zabezpečiť zdravie spotrebiteľov. Táto koncepcia zahŕňa všetky fázy dodávateľského reťazca, od výroby až po predaj potravín. Zameriava sa na prevenciu kontaminácie výrobkov škodlivými alebo toxickými látkami a baktériami.

Koncepcia HACCP je medzinárodne uznávaná. Bola vyvinutá s cieľom vytvoriť kľúčové požiadavky na bezpečnú výrobu potravín. V mnohých krajinách je dodržiavanie koncepcie HACCP povinné pre všetky spoločnosti, ktoré vyrábajú, spracúvajú alebo obchodujú s potravinami.
Hlavným cieľom je poskytnúť spotrebiteľom bezpečné potraviny. Certifikácia HACCP tak prispieva k lepšej ochrane spotrebiteľa.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Zielgruppe
Loading...

Ktoré spoločnosti by mali byť certifikované podľa HACCP?

Cieľovou skupinou koncepcie HACCP sú všetky spoločnosti, ktoré vyrábajú, spracúvajú alebo obchodujú s potravinami. Certifikát sa preto vzťahuje na výrobcov aj dodávateľov.

Certifikácia HACCP je dôležitá pre:

 • výrobcov potravinových obalov
 • výrobcov potravín
 • maloobchodníkov s potravinami
 • personál reštaurácií a kuchýň
 • stravovacie zariadenia
 • Dodávatelia surovín pre výrobcov potravín alebo potravinárske podniky

Koncepcia HACCP je dôležitá nielen v EÚ, ale vyžaduje sa aj v USA a v mnohých ďalších krajinách pre distribútorov a výrobcov v potravinárskom a nápojovom priemysle.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Mehrwert
Loading...

Dôležité súčasti certifikácie HACCP

Koncepcia HACCP je založená na spoločných hygienických systémoch, ktoré už implementujú právne záväzné požiadavky na hygienu potravín. Medzi tri najdôležitejšie aspekty patria

 • Analýza a hodnotenie nebezpečenstva
 • určenie "kritických kontrolných bodov" a opatrení na ich kontrolu
 • overovanie a dokumentácia systému HACCP
Business28.png
Loading...

Ako funguje certifikácia HACCP?

V prvom kroku s nami prediskutujete vašu spoločnosť, váš systém riadenia a ciele certifikácie. Na základe toho okamžite dostanete podrobnú a transparentnú ponuku prispôsobenú vašim individuálnym potrebám.

Najmä pri väčších certifikačných projektoch je plánovacie stretnutie cennou príležitosťou na zoznámenie sa s audítorom, ako aj na vypracovanie individuálneho programu auditu pre všetky zúčastnené oddelenia a pracoviská.
Predbežný audit ponúka aj možnosť vopred identifikovať potenciál na zlepšovanie, ako aj silné stránky vášho systému manažérstva. Obe služby sú voliteľné.

Hneď ako je vaša spoločnosť pripravená, spolu s vami sa stanoví dátum auditu a vyberú sa schválení audítori s požadovanou odbornou spôsobilosťou a skúsenosťami vo vašom odvetví. Počas certifikačného auditu naši audítori okrem iného posúdia, či váš systém manažérstva spĺňa požiadavky normy, a identifikujú potenciál na zlepšenie. V rámci záverečnej diskusie dostanete od audítora podrobnú prezentáciu výsledkov vrátane opisu potenciálu na zlepšenie pre vašu spoločnosť. V prípade potreby sa dohodnú akčné plány.

Po certifikačnom audite výsledky vyhodnotí nezávislá certifikačná komisia DQS. Dostanete správu o audite, ktorá dokumentuje výsledky auditu. Ak sú splnené všetky požiadavky normy, dostanete medzinárodne uznávaný certifikát.

Aby sme sa uistili, že vaša spoločnosť aj po certifikačnom audite spĺňa všetky dôležité kritériá normy, každoročne vykonávame dozorné audity. Tým poskytujeme kompetentnú podporu pre neustále zlepšovanie vášho systému manažérstva a obchodných procesov.

Certifikát je platný maximálne tri roky. Recertifikácia sa vykonáva v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím platnosti, aby sa zabezpečilo trvalé dodržiavanie platných požiadaviek normy. Po splnení požiadaviek sa vydá nový certifikát.

Banking13.png
Loading...

Koľko stojí certifikácia HACCP?

Náklady na certifikáciu HACCP závisia okrem iného od veľkosti vašej spoločnosti a zložitosti jej procesov. Radi vám nezáväzne vypracujeme individuálnu ponuku pre vašu spoločnosť.

Business2.png
Loading...

Prečo by sa spoločnosti mali certifikovať podľa HACCP s DQS?

 • Všetky dôležité audity na certifikáciu bezpečnosti a kvality výrobkov z jedného zdroja
 • Dlhoročné skúsenosti v odbore a odbornosť našich audítorov
 • Osobné kontaktné osoby na viac ako 80 miestach po celom svete
 • Vysoká kvalita služieb aj mimo samotného auditu
Loading...

Žiadosť o cenovú ponuku

Váš miestny kontakt

Radi vám poskytneme individuálnu cenovú ponuku na certifikáciu HACCP.