Σημαντικό πρότυπο πιστοποίησης για κατασκευαστές και διανομείς τροφίμων.

Για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των τροφίμων, οι εταιρείες μπορούν να πιστοποιηθούν σύμφωνα με το HACCP. Το πιστοποιητικό μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους φορείς της αλυσίδας παραγωγής και προμήθειας.

Βελτιωμένη προστασία των καταναλωτών

Υψηλό επίπεδο ασφάλειας τροφίμων

Συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις

Διαφανείς διαδικασίες παραγωγής

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

HACCP - Μια σημαντική έννοια για τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων

Το πρότυπο HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) αποσκοπεί στην αύξηση της ασφάλειας των τροφίμων και συνεπώς στη διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών. Η έννοια αφορά όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, από την παραγωγή έως την πώληση των τροφίμων. Η έμφαση δίνεται στην πρόληψη της μόλυνσης των προϊόντων με επιβλαβείς ή τοξικές ουσίες και βακτήρια.

Η έννοια HACCP είναι διεθνώς αναγνωρισμένη. Αναπτύχθηκε για να δημιουργήσει βασικές απαιτήσεις για την ασφαλή παραγωγή τροφίμων. Σε πολλές χώρες, η τήρηση της έννοιας HACCP είναι υποχρεωτική για όλες τις εταιρείες που παρασκευάζουν, επεξεργάζονται ή εμπορεύονται τρόφιμα.
Ο πρωταρχικός στόχος είναι να παρέχονται στους καταναλωτές ασφαλή τρόφιμα. Έτσι, η πιστοποίηση HACCP συμβάλλει στη βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Zielgruppe
Loading...

Ποιες εταιρείες πρέπει να πιστοποιούνται σύμφωνα με το HACCP;

Η ομάδα-στόχος της έννοιας HACCP είναι όλες οι εταιρείες που παράγουν, επεξεργάζονται ή εμπορεύονται τρόφιμα. Κατά συνέπεια, το πιστοποιητικό ισχύει τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους προμηθευτές.

Η πιστοποίηση HACCP είναι σημαντική για:

 • Παραγωγούς συσκευασίας τροφίμων
 • Παραγωγούς τροφίμων
 • Λιανοπωλητές τροφίμων
 • Προσωπικό εστιατορίων και κουζινών
 • Εγκαταστάσεις εστίασης
 • Προμηθευτές πρώτων υλών σε παραγωγούς τροφίμων ή εταιρείες επεξεργασίας τροφίμων

Η έννοια του HACCP δεν είναι σημαντική μόνο στην ΕΕ, αλλά απαιτείται επίσης στις ΗΠΑ καθώς και σε πολλές άλλες χώρες για τους διανομείς και τους παραγωγούς στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Mehrwert
Loading...

Σημαντικά στοιχεία της πιστοποίησης HACCP

Η έννοια HACCP βασίζεται σε κοινά συστήματα υγιεινής που ήδη εφαρμόζουν νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις υγιεινής τροφίμων. Οι τρεις πιο σημαντικές πτυχές περιλαμβάνουν

 • Ανάλυση και αξιολόγηση κινδύνων
 • Καθορισμός των "κρίσιμων σημείων ελέγχου" και μέτρα για τον έλεγχό τους
 • Επαλήθευση και τεκμηρίωση του συστήματος HACCP
Business28.png
Loading...

Πώς λειτουργεί η πιστοποίηση HACCP;

Στο πρώτο βήμα, συζητάτε μαζί μας για την εταιρεία σας, το σύστημα διαχείρισής σας και τους στόχους της πιστοποίησης. Με βάση αυτά, θα λάβετε αμέσως μια λεπτομερή και διαφανή προσφορά, προσαρμοσμένη στις ατομικές σας ανάγκες.

Ειδικά για μεγαλύτερα έργα πιστοποίησης, μια συνάντηση προγραμματισμού αποτελεί πολύτιμη ευκαιρία για να γνωρίσετε τον ελεγκτή σας καθώς και για να αναπτύξετε ένα ατομικό πρόγραμμα ελέγχου για όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα και τοποθεσίες.
Ένας προ-έλεγχος προσφέρει επίσης την ευκαιρία να εντοπίσετε εκ των προτέρων δυνατότητες βελτίωσης καθώς και τα δυνατά σημεία του συστήματος διαχείρισής σας. Και οι δύο υπηρεσίες είναι προαιρετικές.

Μόλις η εταιρεία σας είναι έτοιμη, ορίζουμε μαζί την ημερομηνία ελέγχου και επιλέγονται εγκεκριμένοι ελεγκτές με την απαιτούμενη επάρκεια και εμπειρία στον κλάδο σας. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου πιστοποίησης, οι ελεγκτές μας αξιολογούν, μεταξύ άλλων, κατά πόσο το σύστημα διαχείρισής σας πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου και εντοπίζουν δυνατότητες βελτίωσης. Σε μια τελική συζήτηση, θα λάβετε μια λεπτομερή παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τον ελεγκτή σας, συμπεριλαμβανομένης μιας περιγραφής των δυνατοτήτων βελτίωσης για την εταιρεία σας. Εάν είναι απαραίτητο, θα συμφωνηθούν σχέδια δράσης.

Μετά τον έλεγχο πιστοποίησης, τα αποτελέσματα αξιολογούνται από την ανεξάρτητη επιτροπή πιστοποίησης της DQS. Θα λάβετε μια έκθεση ελέγχου που θα τεκμηριώνει τα αποτελέσματα του ελέγχου. Εάν πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του προτύπου, θα λάβετε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.

Για να διασφαλίσουμε ότι η εταιρεία σας εξακολουθεί να πληροί όλα τα σημαντικά κριτήρια του προτύπου μετά τον έλεγχο πιστοποίησης, διεξάγουμε ελέγχους επιτήρησης σε ετήσια βάση. Αυτό παρέχει ικανή υποστήριξη για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης και των επιχειρηματικών διαδικασιών σας.

Το πιστοποιητικό ισχύει το πολύ για τρία χρόνια. Η επαναπιστοποίηση πραγματοποιείται εγκαίρως πριν από τη λήξη της ισχύος του, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις του προτύπου. Μετά τη συμμόρφωση, εκδίδεται νέο πιστοποιητικό.

Banking13.png
Loading...

Πόσο κοστίζει η πιστοποίηση HACCP;

Το κόστος της πιστοποίησης HACCP εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από το μέγεθος της εταιρείας σας και την πολυπλοκότητα των διαδικασιών της. Θα χαρούμε να σας κάνουμε μια εξατομικευμένη προσφορά για την εταιρεία σας χωρίς καμία υποχρέωση.

Business2.png
Loading...

Γιατί οι εταιρείες πρέπει να πιστοποιηθούν HACCP με την DQS;

 • Όλοι οι σημαντικοί έλεγχοι για την ασφάλεια των προϊόντων και την πιστοποίηση της ποιότητας από μία πηγή
 • Πολυετής εμπειρία στον κλάδο και επάρκεια των ελεγκτών μας
 • Προσωπικοί υπεύθυνοι επικοινωνίας σε περισσότερες από 80 τοποθεσίες παγκοσμίως
 • Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και πέραν του ίδιου του ελέγχου
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Ζητήστε προσφορά

Βρείτε τον τοπικό σας σύνδεσμος

Θα χαρούμε να σας παρέχουμε μια ατομική προσφορά για την πιστοποίηση HACCP.