Tärkeä sertifiointistandardi elintarvikkeiden valmistajille ja jakelijoille.

Elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi yritykset voivat hankkia HACCP-sertifioinnin. Sertifikaattia voidaan soveltaa kaikkiin tuotanto- ja toimitusketjun toimijoihin.

Parempi kuluttajansuoja

Korkeatasoinen elintarviketurvallisuus

Lainsäädännön vaatimusten noudattaminen

Läpinäkyvät tuotantoprosessit

HACCP - tärkeä käsite elintarviketurvallisuuden varmistamisessa.

HACCP-standardin (Hazard Analysis Critical Control Points, vaarojen analysointi ja kriittiset valvontapisteet) tavoitteena on lisätä elintarviketurvallisuutta ja siten varmistaa kuluttajien terveys. Konsepti kattaa kaikki toimitusketjun vaiheet elintarvikkeiden tuotannosta niiden myyntiin. Painopisteenä on estää tuotteiden saastuminen haitallisilla tai myrkyllisillä aineilla ja bakteereilla.

HACCP-käsite on kansainvälisesti tunnustettu. Se on kehitetty luomaan keskeiset vaatimukset elintarvikkeiden turvalliselle tuotannolle. Monissa maissa HACCP-periaatteen noudattaminen on pakollista kaikille elintarvikkeita valmistaville, käsitteleville tai kauppaaville yrityksille.
Päätavoitteena on tarjota kuluttajille turvallisia elintarvikkeita. Näin ollen HACCP-sertifiointi parantaa osaltaan kuluttajansuojaa.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Loading...

Minkä yritysten olisi sertifioitava HACCP-järjestelmä?

HACCP-konseptin kohderyhmänä ovat kaikki yritykset, jotka valmistavat, jalostavat tai pitävät kaupan elintarvikkeita. Näin ollen sertifikaatti koskee sekä tuottajia että tavarantoimittajia.

HACCP-sertifiointi on tärkeää seuraaville tahoille:

 • Elintarvikepakkausten tuottajat
 • elintarvikkeiden tuottajat
 • elintarvikkeiden vähittäismyyjät
 • henkilöstöravintolat ja -keittiöt
 • ateriapalveluyritykset
 • Raaka-aineiden toimittajat elintarvikevalmistajille tai elintarvikkeiden jalostusyrityksille.

HACCP-käsite ei ole merkityksellinen ainoastaan EU:ssa, vaan sitä edellytetään myös Yhdysvalloissa ja monissa muissa maissa elintarvike- ja juomateollisuuden jakelijoilta ja valmistajilta.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Loading...

HACCP-sertifioinnin tärkeät osatekijät

HACCP-konsepti perustuu yhteisiin hygieniajärjestelmiin, joilla jo toteutetaan oikeudellisesti sitovia elintarvikehygieniavaatimuksia. Kolme tärkeintä näkökohtaa ovat

 • vaarojen analysointi ja arviointi
 • "kriittisten valvontapisteiden" ja niiden valvontatoimenpiteiden määrittäminen.
 • HACCP-järjestelmän todentaminen ja dokumentointi.
Business28.png
Loading...

Miten HACCP-sertifiointi toimii?

Ensimmäisessä vaiheessa keskustelet kanssamme yrityksestäsi, johtamisjärjestelmästäsi ja sertifioinnin tavoitteista. Tämän perusteella saatte nopeasti yksityiskohtaisen ja avoimen tarjouksen, joka on räätälöity yksilöllisiin tarpeisiinne.

Erityisesti suuremmissa sertifiointihankkeissa suunnittelukokous on arvokas tilaisuus tutustua auditoijiinne ja laatia yksilöllinen auditointiohjelma kaikille mukana oleville osastoille ja toimipaikoille.
Ennakkoauditointi tarjoaa myös tilaisuuden tunnistaa etukäteen parannusmahdollisuudet ja johtamisjärjestelmänne vahvuudet. Molemmat palvelut ovat valinnaisia.

Heti kun yrityksesi on valmis, auditointipäivä sovitaan yhdessä kanssasi ja valitaan hyväksytyt auditoijat, joilla on vaadittava pätevyys ja kokemus toimialaltasi. Sertifiointiauditoinnissa auditoijamme arvioivat muun muassa, täyttääkö johtamisjärjestelmäsi standardin vaatimukset, ja tunnistavat parannusmahdollisuuksia. Loppukeskustelussa saatte auditoijalta yksityiskohtaisen esityksen tuloksista, mukaan lukien kuvauksen yrityksesi parannusmahdollisuuksista. Tarvittaessa sovitaan toimintasuunnitelmista.

Sertifiointiauditoinnin jälkeen DQS:n riippumaton sertifiointilautakunta arvioi tulokset. Saat auditointiraportin, jossa dokumentoidaan auditoinnin tulokset. Jos kaikki standardivaatimukset täyttyvät, saat kansainvälisesti tunnustetun sertifikaatin.

Varmistaaksemme, että yrityksesi täyttää standardin kaikki tärkeät kriteerit myös sertifiointiauditoinnin jälkeen, teemme vuosittain valvontatarkastuksia. Tämä tarjoaa asiantuntevaa tukea johtamisjärjestelmänne ja liiketoimintaprosessienne jatkuvaan parantamiseen.

Sertifikaatti on voimassa enintään kolme vuotta. Uudelleensertifiointi suoritetaan hyvissä ajoin ennen sertifikaatin voimassaolon päättymistä, jotta voidaan varmistaa, että sovellettavan standardin vaatimuksia noudatetaan jatkuvasti. Kun sertifikaatti on vaatimusten mukainen, myönnetään uusi sertifikaatti.

Banking13.png
Loading...

Kuinka paljon HACCP-sertifiointi maksaa?

HACCP-sertifioinnin kustannukset riippuvat muun muassa yrityksesi koosta ja sen prosessien monimutkaisuudesta. Teemme mielellämme yrityksellesi yksilöllisen tarjouksen sitoumuksetta.

Business2.png
Loading...

Miksi yritysten pitäisi hankkia HACCP-sertifiointi DQS:n kanssa?

 • Kaikki tuoteturvallisuuden ja laadun sertifioinnin kannalta tärkeät auditoinnit yhdestä lähteestä
 • Auditoijiemme vuosien kokemus alalta ja pätevyys
 • Henkilökohtaiset yhteyshenkilöt yli 80 toimipisteessä maailmanlaajuisesti
 • Korkea palvelun laatu myös itse auditoinnin jälkeen
Markku_Siivonen.jpg
Loading...

Pyydä tarjous

Markku Siivonen, Markkinointijohtaja, markku.siivonen@dqs.fi, puhelin 0400 455 292

Annamme mielellämme yksilöllisen tarjouksen HACCP-sertifioinnista.