qualitaet-about-dqs-eine geschaeftsfrau liest und arbeitet am laptop
Loading...

MyDQS

MyDQS poskytuje transparentnosť a kontrolu nad stavom vášho certifikačného procesu na každom pracovisku. Modul reportovania zobrazuje oprávneným používateľom jednotlivé stavy auditov na vybraných pracoviskách len niekoľkými kliknutiami. Získajte aktualizácie stavu auditov, informácie o vašich audítoroch DQS a možnosti kontaktovania zákazníckeho servisu.

digital-experience-about-dqs-interaktion mit einem tablet
Loading...

Audit Manager

Inovatívny nástroj na spracovanie auditov

Prostredníctvom nástroja Audit Manager ponúka skupina DQS našim zákazníkom a audítorom na celom svete inovatívny webový nástroj na jednoduché a spoločné spracovanie auditov - od plánovania a prípravy auditu až po samotný audit a následné opatrenia, napr. riadenie nápravných opatrení.

remote audit -dqs-digital networking worldwide
Loading...

Vzdialené audity

Corona pandémia a digitalizácia: Dva faktory, ktoré vydláždili cestu k tomu, aby sa audity na diaľku už považovali za zavedenú metódu auditu. Získajte predstavu o tom, ako môžete vzdialené audity využiť vo svoj prospech už dnes.