weltweite-dqs-shutterstock_473689093.jpg
Loading...

Akreditácie DQS na celosvetovej a miestnej úrovni

Dôveryhodnosť chápeme ako našu najvyššiu hodnotu. Ako akreditovaný certifikačný orgán pomáhame vytvárať dôveru medzi ľuďmi a organizáciami.
Na základe medzinárodne uznávaných noriem ponúka skupina DQS viac ako 200 akreditovaných, autorizovaných alebo notifikovaných certifikačných programov a audítorských služieb. DQS je držiteľom medzinárodných akreditácií, ako sú DAkkS, ANAB a mnohé ďalšie. - Všetko v súlade s potrebami našich zákazníkov.

Ärzte gehen im Krankenhauskorridor
Loading...

Akreditácie a notifikácie DQS v oblasti zdravotníctva

zertifizierungsregel-dqs-shutterstock_2082745618.jpg
Loading...

Pravidlá auditu a certifikácie skupiny DQS

Pravidlá auditu a certifikácie DQS sa vzťahujú na všetky audítorské a certifikačné služby ponúkané a poskytované klientom (zákazníkom) medzinárodnej skupiny DQS vrátane jej dcérskych spoločností a partnerov.

zertifikatslogo-dqs-shutterstock_2086914889.jpg
Loading...

Certifikačné logá