Celosvetová akceptácia a významná pridaná hodnota

Svet sa stal zložitejším pre podniky aj spotrebiteľov. DQS svojimi certifikátmi poskytuje dôveryhodnosť a dôveru, bezpečnosť a orientáciu. Naše tímy sa starajú o to, aby boli certifikačné procesy čo najpríjemnejšie. Vďaka našej bezproblémovej podpore ponúkame našim zákazníkom skutočnú úľavu.

Hodnota certifikátu sa vždy meria stupňom dôvery verejnosti v certifikačný, akreditovaný alebo notifikovaný orgán. Akreditácie, oprávnenia a členstvá sú preto pre nás cenným nástrojom. Dokazujú našu kompetentnosť, vytvárajú dôveru a potvrdzujú celosvetovú akceptáciu našich činností.

Aby sme sa uistili, že naše audity a posúdenia budú mať na trhu naďalej čo najširšie uznanie, považujeme národné akreditačné orgány za dôležitých partnerov. Prostredníctvom svojich medzinárodných akreditovaných kancelárií môže spoločnosť DQS ponúkať aj certifikáciu rôznymi národnými akreditačnými orgánmi v rôznych krajinách, a to na celosvetovej aj miestnej úrovni.

Hlavné globálne akreditácie

Spoločnosť DQS posudzuje systémy riadenia a procesy na základe viac ako 100 národne a medzinárodne uznávaných noriem a špecifikácií. Medzi najpoužívanejšie globálne akreditácie a notifikácie skupiny DQS a našich centier výnimočnosti v oblasti zdravotníckych pomôcok, udržateľnosti, potravín a bezpečnosti informácií/údajov patria tieto:

 • AA1000
 • Iniciatíva pre správu hliníka
 • ANAB
 • APMG
 • APSCA
 • BLE - Nemecký spolkový úrad pre poľnohospodárstvo a potraviny
 • BRCGS
 • Iniciatíva klimatických dlhopisov
 • DAkkS - Nemecký akreditačný úrad
 • FSSC 22000
 • GRI TRAINING Partner
 • IFS
 • Rada regulačných orgánov MDSAP
 • Aliancia zodpovedného podnikania
 • SCC Rada pre štandardy Kanady
 • Sedex
 • TAPA EMEA
 • UNIFE - Union des Industries Ferroviaires Européennes
 • VDA QMC - Centrum riadenia kvality v Nemeckom združení automobilového priemyslu
 • ZLG Ústredný úrad nemeckých spolkových krajín pre ochranu zdravia v súvislosti s liekmi a zdravotníckymi pomôckami
 • ... a mnoho ďalších

Prečo má akreditácia zmysel

Akreditácia spoločnosti DQS vám dáva záruku, že certifikáty, ktoré vydávame, sú dôveryhodné a objektívne. Audity vykonávame vždy nestranne, nezávisle a vhodným spôsobom - na základe medzinárodne uznávaných pravidiel, ako sú normy ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17065 a príručka "Auditovanie systémov manažérstva", ISO 19011.

Rovnako naše oprávnenia pre mnohé normy slúžia ako potvrdenie, že naši audítori presne vedia, čo robia, a dodržiavajú platné pravidlá. Môžete si teda byť istí, že príslušné oblasti vo vašej organizácii auditujú odborníci, ktorí sami podliehajú prísnym požiadavkám na kvalitu

Takto si môžete byť istí, že príslušné oblasti vo vašej organizácii auditujú odborníci, ktorí sami podliehajú prísnym požiadavkám na kvalitu a ktorých odbornosť sa pravidelne zvyšuje v rámci školení audítorov a kurzov ďalšieho vzdelávania.

Pri výbere poskytovateľov služieb sú užitočné aj medzinárodne uznávané akreditácie a oprávnenia. Náš tip: Akreditácia oprávňuje orgán posudzovania zhody uvádzať akreditačné logo príslušného akreditačného orgánu na certifikátoch, ktoré vydáva. Ak je na vašom certifikáte takéto akreditačné logo, ide o akreditovaný certifikát s celosvetovým uznaním, ktorý je akceptovaný aj pri verejných a súkromných tendroch.