Världsomfattande acceptans och meningsfullt mervärde

Världen har blivit mer komplex för både företag och konsumenter. Med våra certifikat ger DQS trovärdighet och förtroende, säkerhet och orientering. Våra team gör certifieringsprocesserna så trevliga som möjligt. Med vårt smidiga stöd erbjuder vi våra kunder verklig lättnad.

Värdet av ett certifikat mäts alltid utifrån allmänhetens förtroende för det certifierande, ackrediterade eller anmälda organet. Ackrediteringar, auktorisationer och medlemskap är därför ett värdefullt verktyg för oss. De bevisar vår kompetens, skapar förtroende och bekräftar att vår verksamhet accepteras över hela världen.

För att se till att våra revisioner och bedömningar fortsätter att åtnjuta största möjliga erkännande på marknaden betraktar vi de nationella ackrediteringsorganen som viktiga partner. Genom sina internationella ackrediterade kontor kan DQS också erbjuda certifiering av olika nationella ackrediteringsorgan i olika länder, både globalt och lokalt.

Viktiga globala ackrediteringar

DQS bedömer ledningssystem och processer på grundval av mer än 100 nationellt och internationellt erkända standarder och specifikationer. De mest använda globala ackrediteringarna och anmälningarna från DQS Group och våra Centers of Excellence inom områdena medicintekniska produkter, hållbarhet, livsmedel och informations-/datasäkerhet omfattar följande:

 • Holdingens erkännande av IATF/VDA-QMC: för IATF 16949.
 • Australiensisk ackreditering av JAS-ANZ: för ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, HACCP, livsmedel, ...
 • Brasilien ackreditering av INMETRO: för ISO 9001, ISO 14001, ...
 • Kinesisk ackreditering av CNAS: för ISO 9001, ISO 14001.
 • Kanadensisk ackreditering av SCC: för 13485.
 • DAKKS ackreditering i Tyskland: för ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1, ISO 22301, EN9100, ISO 22000, ISO 22301, ISO 28000, ISO 37001, ISO 13485, ISO 15378.
 • Tysk anmälan enligt förordning (EU) 2017/745 - MDR av ZLG: för MDR
 • Tysk leverantör genom ENX: för TISAX
 • Tyskt godkännande av IRIS: för ISO/TS 22163
 • Grekisk ackreditering ESYD: för ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 13485, ...
 • Indisk ackreditering NABCB: för ISO 9001, ISO 13485.
 • Indonesisk ackreditering KAN: för ISO 9001, ISO 14001.
 • Japansk ackreditering JAB : för ISO 9001, ISO 14001, ISO 13845.
 • Koreansk ackreditering KAB: för ISO 9001.
 • Mexikansk ackreditering ema: för ISO 9001.
 • Malaysisk ackreditering Standards Malaysia: för ISO 9001, ISO 14001, ISO 13845, MSPO.
 • Polsk ackreditering PCA: för ISO 9001, ISO 14001, ISO 15378, IFS, Global G.A.P., EMAS.
 • Tillsynsmyndigheter som deltar i MDSAP: Australian Therapeutic Goods Administration (TGA), Brasiliens Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Health Canada, Japans MHLW/PMDA och USA:s Food and Drug Administration (FDA ): för MDSAP.
 • Taiwanesisk ackreditering TAF, IECQ: för ISO 9001, ISO 45001, QC080000.
 • Sydafrikansk ackreditering SANAS: för ISO 9001, SANS 10330:2020 (HACCP).
 • Amerikansk ackreditering ANAB, APMG: för ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, AS9100, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701, TL9000, RC14001, ISO 13485, ISO/IEC 20000-1, ...

 

Varför ackreditering är meningsfullt

DQS:s ackreditering ger dig en garanti för att de certifikat vi utfärdar är trovärdiga och objektiva. Vi genomför alltid revisioner på ett opartiskt, oberoende och lämpligt sätt - baserat på internationellt erkända regler som ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17065 och vägledningen för "Auditing of Management Systems", ISO 19011.

På samma sätt tjänar våra auktorisationer för många standarder som bekräftelse på att våra revisorer vet exakt vad de gör och följer gällande regler. Du kan alltså vara säker på att relevanta områden inom din organisation granskas av experter som själva omfattas av strikta kvalitetskrav.

På så sätt kan du vara säker på att relevanta områden inom din organisation granskas av experter som själva omfattas av strikta kvalitetskrav och vars sakkunskap regelbundet förbättras genom revisorernas utbildning och fortbildningskurser.

Internationellt erkända ackrediteringar och auktorisationer är också användbara när man väljer tjänsteleverantörer. Vårt tips: Ackreditering ger ett organ för bedömning av överensstämmelse rätt att visa respektive ackrediteringsorganets ackrediteringslogotyp på de certifikat som det utfärdar. Om det finns en sådan ackrediteringslogotyp på ditt certifikat är det ett ackrediterat certifikat med världsomspännande erkännande, som också accepteras vid offentliga och privata upphandlingar.