Compliance Due Diligence
Loading...

Notifications to DQS GmbH

Organisationer med ett certifierat ledningssystem är skyldiga att rapportera allvarliga rapporteringsbara olyckor, tillbud och allvarliga lagöverträdelser till DQS utan begäran och utan dröjsmål. Som ackrediterat certifieringsorgan är DQS skyldigt att utvärdera rapporten och eventuella samband med ledningssystemet samt att besluta om det fortsatta tillvägagångssättet.

Compliance Due Diligence
Loading...

Notifications to DQS CFS GmbH

Många certifieringssystem kräver för närvarande direkt information från certifieringsorganet vid återkallande av produkter. Detta är redan avtalsmässigt fastställt i de särskilda villkoren för bedömning av certifieringar av ledningssystem och produktcertifieringar samt i DIN EN ISO/IEC 17021 och DIN EN ISO/IEC 17065.

Meddela oss därför omedelbart om eventuella återkallade produkter genom att använda kontaktformuläret nedan. Vi kommer sedan att ta kontakt med dig. All information kommer naturligtvis att behandlas konfidentiellt.