Compliance Due Diligence
Loading...

Obaveštenja za DQS GmbH

Organizacije sa sertifikovanim sistemom upravljanja su obavezne da prijave ozbiljne nezgode, incidente i ozbiljne zakonske povrede DQS-u bez zahteva i bez odlaganja. Kao akreditovano sertifikaciono telo, DQS je dužan da proceni izveštaj i eventualne korelacije sa sistemom menadžmenta i da odluči o daljem toku delovanja.

Compliance Due Diligence
Loading...

Obaveštenja za DQS CFS GmbH

Brojni sistemi sertifikacije trenutno zahtevaju direktne informacije sertifikacionog tela u slučaju povlačenja proizvoda. Ovo je već ugovorno predviđeno u Posebnim uslovima za ocenu sertifikata sistema menadžmenta i sertifikata proizvoda kao i u DIN EN ISO/IEC 17021 i DIN EN ISO/IEC 17065.

Stoga, molimo vas da nas odmah obavestite o bilo kakvom povlačenju proizvoda koristeći kontakt obrazac ispod. Zatim ćemo stupiti u kontakt sa vama. Sve informacije će, naravno, biti poverljive.