Dobro je poznato da su sertifikati postali preduslov za pristup tržištu u industriji hrane i robe široke potrošnje: prodavci i proizvođači brendova zahtevaju doslednu usklađenost sa priznatim standardima kvaliteta i bezbednosti od dobavljača širom lanca, oslanjajući se na nezavisnu sertifikaciju kao validan dokaz.

Ali to je samo polovina priče: naučna studija velikih razmera iz 2017. godine pokazala je da bi 74 odsto kompanija sertifikovanih na standard koji priznaje GFSI tražilo sertifikaciju čak i bez zahteva kupca.* Glavni razlozi: ubrzavanje razvoja poslovanja, smanjenje rizika po kvalitet i bezbednost proizvoda i optimizacija sistema menadžmenta.

Upravo ovde dolazimo do poente: Naši auditi su individualno ispitivanje vaših procesa i vašeg sistema menadžmenta. U dijalogu oči u oči, naši stručnjaci za industriju fokusiraju se na rizike i potencijale, pomažući vam da svoj sertifikovani sistem menadžmenta kvalitetom pretvorite u konkurentsku prednost.
 

* Izvor: Further Predictive Statistical Analysis of a GFSI Survey of International Food Processors (2020).

Bezbednost hrane

Visokokvalifikovani auditori sa višegodišnjim iskustvom u industriji hrane i pića, sa prstom na pulsu industrije, i odličnim renomeom među prodavcima i kupcima širom sveta: za to se zalaže DQS.

Od dobrih poljoprivrednih praksi u prvim fazama lanca vrednosti, do upravljanja kvalitetom i bezbednošću u preradi, skladištenju, transportu i trgovini - stojimo uz vas.

Prikaži više
Prikaži manje
Blog
Loading...

IFS Food Verzija 8 - Sve izmene na prvi pogled

Blog
IFS AUDIT, IFS AUDIT CORONA
Loading...

IFS Akcioni plan: vodič

Blog
BRCGS BLENDED AUDITS ,BRCGS REMOTE AUDITS
Loading...

BRCGS mešoviti auditi & BRCGS udaljeni auditi

Pakovanje

Bilo da je staklo, lim, plastika, karton ili papir, primarno ili sekundarno pakovanje - sa DQS-om imate sertifikacionu firmu pored sebe koja je upoznata i sa proizvodnim procesima i zahtevima klijentele i regulatornih organa.

Naše oblasti ekspertize uključuju sertifikaciju po međunarodno priznatim standardima za bezbednost i kvalitet ambalaže, posebno za hranu, farmaciju, kozmetiku i druge proizvode sa visokim zahtevima za upravljanje higijenom.

Prikaži više
Prikaži manje
Blog
IFS PACSECURE VERSION 2, IFS PACSECURE  2
Loading...

IFS PACsecure verzija 2 - Izmene u toku

Roba široke potrošnje & HPC

Proizvodnja, skladištenje i transport robe široke potrošnje podležu najvišim zahtevima u pogledu kvaliteta, higijene i bezbednosti proizvoda. Ovo se posebno odnosi (mada ne isključivo) na proizvode koji dolaze u kontakt sa telom, kao što su kozmetika i proizvodi za ličnu negu. Sertifikacija dobrih proizvodnih praksi (GMP) i sistema menadžmenta kvalitetom i higijenom je jedna od naših osnovnih kompetencija. Proizvođači kozmetičkih sirovina takođe u DQS-u pronalaze kompetentnog partnera za sertifikaciju i provere po međunarodno priznatim standardima.

Blog
IFS HPC STANDARD VERSION 2, IFS HPC STANDARD
Loading...

IFS HPC Standard, verzija 2 objavljena: Promene na prvi pogled

Blog
IFS HPC VERSION 3, IFS HPC 3
Loading...

IFS HPC VERZIJA 3 – RASPORED I PROMENE