Compliance Due Diligence
Loading...

Уведомление до DQS GmbH

Организациите със сертифицирана система за управление са задължени да докладват на DQS без поискване и без забавяне за сериозни произшествия, инциденти и сериозни законови нарушения, подлежащи на докладване. В качеството си на акредитиран сертифициращ орган DQS е длъжен да оцени доклада и възможните зависимости със системата за управление и да вземе решение за по-нататъшните действия.

Compliance Due Diligence
Loading...

Уведомление до DQS CFS GmbH

Понастоящем много системи за сертификация изискват директна информация от сертифициращия орган в случай на изтегляне на продукт. Това вече е предвидено в Специалните условия за оценка на сертификация на системи за управление и сертификация на продукти, а така също и в DIN EN ISO/IEC 17021 и DIN EN ISO/IEC 17065.

Затова, моля, незабавно ни уведомете за всяко изтегляне на продукт, като използвате формуляра за контакт по-долу. След това ще се свържем с Вас. Разбира се, цялата информация ще бъде третирана като поверителна.