Od 1985. godine DQS je partner u sertifikaciji i auditima za kompanije orijentisane na kvalitet, širom sveta. U svemu što radimo postavljamo najviše zahteve za kvalitet i kompetencije i vidimo našu odgovornost prema kolegama, društvu, našim deoničarima i okruženju.

Svesni smo da kršenje zakona, pravila i propisa ima ozbiljne posledice i uvereni smo da možemo biti uspešni isključivo ukoliko se svi ponašamo pošteno i u skladu sa pravilima.

Kako bismo osigurali odgovorno ponašanje, transparentnost i integritet, uspostavili smo različite opcije za prijavljivanje širom sveta od 2011. godine tako da nam zaposleni, privremeni radnici, partneri ili treće strane mogu prijaviti potencijalno kršenje internih smernica, zakonskih zahteva ili principa DQS Kodeksa ponašanja, bez straha od negativnih posedica. Ova zaštita se, između ostalog, zasniva na nemačkom Zakonu o zaštiti uzbunjivača, koji osigurava da se prijave tretiraju poverljivo i nepristrasno i da su uzbunjivači zaštićeni od bilo kakvih represalija.

Za prijavu kršenja, implementirali smo poseban kanal uzbunjivača, kojim upravlja eksterni ombudsman. Kanal se takođe može koristiti za anonimne prijave prekršaja.

DQS izričito ohrabruje ljude da koriste sledeći kanal za prijavu kad god budu svedoci prekršaja ili su zabrinuti da nešto ne ide kako treba. Vaše informacije će pomoći DQS-u da identifikuje potencijalne probleme u ranoj fazi i preduzme odgovarajuće mere.

webinar-liability risk-dqs-bronze statue of justice
Loading...

Eksterni ombudsman

Mr. Arnd Harnischmacher

Telefon: +49 (0) 6172 / 684 3291

Poštanska adresa:PERSONAL / CONFIDENTIAL Data Screen Consult GmbH-    Meldestelle DQS  -Kaiser-Friedrich-Promenade 111a61348 Bad HomburgGermany

Osim toga, slobodni ste prijaviti okolnosti koje ukazuju na prekršaj putem već poznatih kanala (lice odgovorno za usaglašenost, odsek za ljudske resurse, lokalni predstavnici zaposlenih).

Sistem za prijavljivanje osigurava da se prijave obrađuju u sigurnom i poverljivom okruženju. Kanali prijavljivanja su dizajnirani na način da identitet uzbunjivača ostaje zaštićen, a informacije su dostupne samo onima kojima je poverena istraga incidenta. Anonimne prijave mogu se uraditi i korišćenjem web stranice za prijavu*. Sve prijave prikupljaju eksterni ombudsman i lice odgovorno za usaglašenost, istražuju se poverljivo i mogu dovesti do otklanjanja uočene nepravilnosti, do daljih mera, do disciplinskih mera ili čak do pravnih posledica ako se utvrdi tačnost prijave.

Sistem prijavljivanja je namenjen isključivo za poštene i istinite prijave. Ne treba ga koristiti za širenje lažnih ili zlonamernih informacija. Prijave treba pažljivo proveravati i dostavljati samo relevantne i legitimne informacije. Uverite se da ne kršite bilo koje primenjive propise o zaštiti podataka kada koristite ovu web stranicu za prijavu. Pre podnošenja prijave, takođe imajte na umu da informacije koje dajete mogu imati ozbiljne posledice za navedene nosioce podataka.

Nemojte koristiti ovaj sistem izveštavanja za upite kupaca, prigovore ili žalbe protiv sertifikacionih odluka.

accreditation-dqs-man signing a form
Loading...

Lice odgovorno za usaglašenost u DQS Group

g. Matthias PärschPoverljivo / Confidential

DQS Holding GmbH

August-Schanz-Straße 2160433 Frankfurt am MainGermany

*) Sa ovim kanalom za prijavu i povezanim procedurama, DQS ispunjava nemačke zakonske zahteve HinSchG - Zakona o zaštiti uzbunjivača (BGBl. 2023 I br. 140 od 31. maja 2023.) i Evropske direktive o uzbunjivačima (Direktiva (EU) 2019/ 1937. Evropskog parlamenta i Veća Europske unije od 23. oktobra 2019.), kao i odredbe srpskog Zakona o zaštiti uzbunjivača ("Sl. glasnik RS", br. 128/2014).