Od 1985. DQS je partner za certifikaciju i audite za tvrtke orijentirane na kvalitetu diljem svijeta. U svemu što radimo postavljamo najviše zahtjeve za kvalitetom i kompetentnošću te vidimo svoju odgovornost prema kolegama, društvu, dioničarima i okolišu.

Svjesni smo da povrede zakona, pravila i propisa imaju ozbiljne posljedice i uvjereni smo da možemo biti uspješni samo ako svi djelujemo savjesno i u skladu s pravilima.

Kako bismo osigurali odgovorno ponašanje, transparentnost i integritet, od 2011. uspostavili smo različite načine za prijavu nepravilnosti diljem svijeta kako bi nam zaposlenici, privremeni radnici, partneri ili treće strane mogli prijaviti potencijalne povrede internih smjernica, pravnih zahtjeva ili načela DQS Kodeksa ponašanja. bez straha od negativnih posljedica. Ta se zaštita, između ostalog, temelji na njemačkom Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, koji osigurava da se s prijavama postupa povjerljivo i nepristrano te da su prijavitelji zaštićeni od bilo kakve odmazde.

U svrhu prijave povreda, implementirali smo poseban kanal za prijavu nepravilnosti kojim upravlja vanjski pravobranitelj. Navedeni se kanal također može koristiti za anonimne prijave povreda.

DQS izričito potiče ljude da koriste kanal za prijavu kad god budu svjedočili prijestupu ili kad budu zabrinuti da nešto ne ide kako bi trebalo. Vaše informacije pomoći će DQS-u da uoči potencijalne probleme na vrijeme i poduzme odgovarajuće mjere.

webinar-liability risk-dqs-bronze statue of justice
Loading...

Vanjski pravobranitelj

g. Arnd Harnischmacher

Telefon: +49 (0) 6172 / 684 3291

Poštanska adresa:
OSOBNO / POVJERLJIVO
Data Screen Consult GmbH
- Meldestelle DQS -
Kaiser-Friedrich-Promenade 111a
61348 Bad Homburg
Njemačka

Uz to, u mogućnosti ste prijaviti okolnosti koje upućuju na povrede već poznatim kanalima (službenik za usklađenost, odjel ljudskih potencijala, lokalni predstavnici zaposlenika).

Sustav za prijave omogućuje stvaranje sigurnog i povjerljivog okruženja za postupanje s prijavama. Kanal za prijavu osmišljen je na način da identitet prijavitelja nepravilnosti ostane zaštićen, a informacije dostupne samo onima kojima je povjereno istraživanje incidenta. Anonimne prijave također se mogu podnijeti korištenjem web stranice za prijavu*. Sve prijave prikupljaju vanjski pravobranitelj i službenik za usklađenost, ona se istražuju povjerljivo i mogu dovesti do uklanjanja slabosti, daljnjih mjera, disciplinskih mjera ili čak do pravnih posljedica ako se prijava pokaže utemeljenom.

Sustav za prijave nepravilnosti namijenjen je isključivo istinitim i vjerodostojnim prijavama. Ne smije se koristiti za širenje lažnih ili štetnih informacija. Potrebno je pažljivo provjeriti prijave i dostaviti samo relevantne i legitimne informacije. Molimo vas da provjerite kršite li primjenjive propise o zaštiti podataka kada koristite ovu web stranicu za prijave. Prije podnošenja prijave, također imajte na umu da podaci koje dajete mogu imati ozbiljne posljedice za subjekte podataka.

Molimo vas da ne koristite ovaj sustav za prijave nepravilnosti za upite kupaca, pritužbe ili žalbe protiv odluka o certificiranju.

accreditation-dqs-man signing a form
Loading...

Službenik za pitanja usklađenosti DQS grupe

g. Matthias Pärsch
Povjerljivo

DQS Holding GmbH

August-Schanz-Straße 21
60433 Frankfurt na Majni
Njemačka

*) Ovim kanalom za prijavu i povezanim postupcima, DQS ispunjava njemačke zakonske zahtjeve HinSchG - Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (BGBl. 2023 I br. 140 od 31. svibnja 2023.) i Europske direktive o prijaviteljima nepravilnosti (Direktiva (EU) 2019/ 1937 Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije od 23. listopada 2019.).