Upravljanje kvalitetom podrazumijeva upravljanje i usmjeravanje organizacije s izričitim fokusom na "kvalitetu". Cilj je osmisliti i unaprijediti kvalitetu proizvoda i usluga kako bi se ispunile želje i očekivanja kupaca. Upravljanje kvalitetom pomaže povećati zadovoljstvo kupaca, pridobiti nove kupce, i time povećati konkurentnost. 

Upravljanje kvalitetom - Učinkovitost za uspjeh

Profesionalno upravljanje kvalitetom se nikako ne svodi na puko ostavljanje dobrog dojma. Umjesto toga, radi se o upravljanju i stalnom poboljšavanju vlastite izvedbe - interno i eksterno.

Učinkovito upravljanje kvalitetom (QM - Quality Management) pomaže vam realistično procijeniti potencijal vlastite organizacije i smanjiti nastale troškove. Budući uspjeh svoje organizacije osigurat ćete samo ako uspijete biti malo "bolji" od konkurencije. To je upravo ta mala, ali ključna razlika u ispunjenju rastućih očekivanja kupaca. Jer jedno je sigurno: dobro je ispravljati greške, no s ekonomske točke gledišta puno je bolje ni ne napraviti ih.

Sadržaj:
 • Tko treba upravljanje kvalitetom?
 • Zašto je upravljanje kvalitetom bitno?
 • Koji su ciljevi upravljanja kvalitetom?
 • Upravljanje kvalitetom - Prednosti za organizacije
 • Koristi od sustava upravljanja kvalitetom
 • Koji su zadaci upravljanja kvalitetom?

Tko treba upravljanje kvalitetom?

Svaka organizacija koja želi biti uspješna u budućnosti na neki način ovisi o upravljanju kvalitetom, neovisno o industriji ili veličini. Sustavno upravljanje kvalitetom (QM) pomaže vam implementirati ciljeve i mjere učinkovito i djelotvorno. Upravljanjem kvalitetom razvijate sveobuhvatno razumijevanje kvalitete. Bolje razumijete svoje kupce, stalno poboljšavate usluge koje nudite i time dugoročno čuvate svoju konkurentnost.

Pojam kvaliteta je poznat već tisućama godina, i relativno je apstraktan. Uvođenjem međunarodne "konceptualne norme" ISO 9001 pojam je postao opipljiviji za organizacije. Predstavlja osnovu za ispravno razumijevanje i implementaciju međunarodne norme za upravljanje kvalitetom ISO 9001 te upravljanje kvalitetom definira kao "koordinirane aktivnosti za upravljanje i nadzor organizacije s obzirom na kvalitetu".

Za upravljanje kvalitetom ključni su zahtjevi norme ISO 9001. Oni organizacijama daju precizna mjerila prema kojima mogu procijeniti svoje napore u pogledu kvalitete. ISO 9004 daje smjernice za poboljšanje sposobnosti organizacije za postizanje održivog uspjeha. 

ISO 9000ff NIZ NORMI

ISO 9000:2015-11: Sustavi upravljanja kvalitetom –  Temeljna načela i terminološki rječnik
ISO 9001:2015-11: Sustavi upravljanja kvalitetom –  Zahtjevi 

ISO 9004:2018-08: Upravljanje kvalitetom – Kvaliteta organizacije – Upute za ostvarivanje trajnog uspjeha

Stalno i sveobuhvatno upravljanje kvalitetom smanjuje složenost vaših poslovnih procesa. Prilike, rizici i međuodnosi postaju transparentniji. Što se preciznije provodi upravljanje kvalitetom, to bolje ovladavate tehničkim, organizacijskim i ljudskim faktorima koji utječu na kvalitetu proizvoda i usluga. 

To vam omogućuje identifikaciju i sustavno ispunjavanje zahtjeva svih unutarnjih i vanjskih zainteresiranih strana. Pravom strategijom upravljanja i jasnom komunikacijom poboljšat će se i ugled vaše organizacije. To znači da vam sustavno upravljanje kvalitetom direktno pomaže osigurati konkurentnost.

Zašto je upravljanje kvalitetom bitno?

Upravljanje kvalitetom je najvažniji, stalni i sveobuhvatni zadatak upravljanja. Ali to je i zajednički zadatak. Uprava organizacije je odgovorna za sve odluke i ona ih usmjerava. Mora omogućiti proces unaprjeđenja kvalitete i osigurati potrebne resurse. Ali mora biti i aktivni sudionik i podupirati svoje zaposlenike u njihovim aktivnostima. 

Zaposlenici implementiraju zahtjeve, te su i sami jednako bitni za uspjeh - bilo u kontaktu s kupcima ili u računovodstvu. Jednostavnije rečeno: Ako organizacija optimizira svoje usluge i proizvode u pogledu kvalitete sudjelovanjem zaposlenika, u svim područjima i na svim pozicijama, to se zove upravljanje kvalitetom.

Sukladno tome, upravljanje kvalitetom sastoji se od planiranja i realizacije svih mjera potrebnih za osmišljavanje usluga organizacije na način da su ispunjavaju zahtjevi kupaca i svih važnih zainteresiranih strana.

Koji su ciljevi upravljanja kvalitetom?

Upravljanje kvalitetom u skladu s ISO 9001

U kontekstu upravljanja kvalitetom u skladu s ISO 9001, opći pojam "kvaliteta" ima tri dimenzije:

 1. Neutralne karakteristike proizvoda, sustava ili procesa
 2. Kvaliteta proizvoda, sustava ili procesa
 3. Stavovi iza proizvoda, sustava ili procesa

Kada kupci ili dioničari govore o kvaliteti, skoro uvijek misle na drugu ili treću dimenziju. Iz toga proizlaze očekivanja: Dioničari očekuju određenu kvalitetu proizvoda, sustava ili procesa. Društva i organizacije moraju pokazati tu kvalitetu. 

To je najbolje učiniti profesionalnim sustavom upravljanja kvalitetom. Zahtjevi dioničara mogu se ispuniti samo sustavnom i stalnom provedbom napora i jasnim ciljevima. Ti zahtjevi uključuju sljedeće:

 • Očekivanja kupaca u pogledu kvalitete proizvoda i usluga
 • Zakonski zahtjevi za usklađenost sa smjernicama i zahtjevima
 • Zahtjevi partnera i dobavljača u pogledu poslovnih procesa
 • Zahtjevi zaposlenika u pogledu procesa i korporativne kulture

Kvaliteta se stoga u osnovi temelji na vanjskim zahtjevima koje vaša organizacija mora ispuniti interno. Budući da se ti zahtjevi stalno mijenjaju, rastu i usklađuju se s društvenim trendovima, morate naći načine da ih učinkovito i djelotvorno ispunite. 

To upravljanje kvalitetom čini jednako ključnim zadatkom kao i upravljanje financijama ili ljudskim resursima.

DQS Vodič za audite ISO 9001:2015 u praksi

Najčešća pitanja i mogući dokazi.

Više od samog provjernog popisa!

Od naših stručnjaka.

Preuzmite naš besplatni Vodič za audite.

Upravljanje kvalitetom - Prednosti za organizacije

Funkcionalni sustav upravljanja kvalitetom poznaje i ispunjava postojeće zahtjeve svih dioničara - ISO norme govore o zainteresiranim stranama. Još je važnije da se organizacija stalno poboljšava. To joj omogućava da predvidi buduće zahtjeve i brže reagira na promjene. 

Tek tada možemo govoriti o integriranom i stalnom upravljanju kvalitetom koje ima prednosti za svaku organizaciju:

 • Vrijednosni lanac postaje transparentniji, vitkiji i responzivniji.
 • Jasne odgovornosti omogućavaju sljedive procese i povećavaju sljedivost.
 • Izbjegavaju se greške i prije nego se dogode.
 • Smanjuju se troškovi smanjenja rizika, ispravljanja grešaka i redundancija.
 • Kupci i zaposlenici su odaniji organizaciji.
 • U ranoj fazi se prepoznaje i obrađuje novi potencijal koji dodaje vrijednost.
 • Smanjuje se vrijeme protoka i obrade.
 • Poboljšava se ugled.

Koristi od sustava upravljanja kvalitetom

Sustav upravljanja kvalitetom počinje na nekoliko odvojenih točaka: vašom organizacijskom strukturom, postupcima, procesima i resursima koji su potrebni za ispunjenje očekivanja kvalitete u vašoj organizaciji.

Profesionalnim sustavom upravljanja kvalitetom (QM ili QMS) definirate okvirne uvjete koji omogućavaju sustavno upravljanje kvalitetom. Pritom precizno definirate svoju strukturnu i proceduralnu organizaciju kao i ispunjenje svih zadataka kvalitete. Sustavom upravljanja kvalitetom osiguravate bolju koordinaciju, planiranje i mjerenje svojih resursa i mjera koji se odnose na kvalitetu. Djelotvornim sustavom upravljanja kvalitetom:

 • povećavate zadovoljstvo kupaca,
 • određujete jasne odgovornosti,
 • motivirate zaposlenike,
 • smanjujete troškove sprečavanjem grešaka,
 • poboljšavate konkurentnost,
 • smanjujete moguće rizike,
 • poboljšavate ugled.

Koji su zadaci upravljanja kvalitetom?

Kao i kod bilo koje druge discipline upravljanja moraju se razviti zadaci upravljanja kvalitetom, metrika i metode mjerenja za evaluaciju i nadzor poslovnih aktivnosti. Što su te metode više procesno i sustavno orijentirane, to ćete se bolje moći prilagoditi promjenjivim zahtjevima tržišta. Uostalom, zahtjevi kupaca ne postoje samo danas ili sutra. Stalno se mijenjaju - ovisno o tome koji su društveni, okolišni i individualni čimbenici u fokusu.

Sukladno tome, upravljanje kvalitetom uključuje četiri područja odgovornosti: 

 1. Planiranje kvalitete: Planiranje, dizajn i razvoj, tj. onaj dio upravljanja kvalitetom koji je usredotočen na definiranje ciljeva kvalitete i njihovu odgovarajuću provedbu (kojim procesima i resursima).
 2. Nadzor kvalitete: Nabava, proizvodnja i prodaja, to je dio upravljanja kvalitetom koji je usredotočen na mjere za realizaciju.
 3. Osiguranje kvalitete: Dio sustava upravljanja kvalitetom koji je usmjeren na stvaranje povjerenja u ispunjenje zahtjeva. 
 4. Poboljšanje kvalitete: Dio sustava upravljanja kvalitetom koji je usredotočen na stalno poboljšavanje. 

Temeljni način razmišljanja nalikuje japanskom konceptu "kaizen" koji je 1950ih razvio W.E. Deming za japansku automobilsku industriju. Deming je istovremeno popularizirao i PDCA krug, koji je sada jedna od središnjih komponenti upravljanja kvalitetom u skladu s ISO 9001. 

PDCA (plan-do-check-act) se odnosi na planiranje, provedbu, provjeru i djelovanje. Krug proces stalnog poboljšavanja dijeli u četiri faze:

 1. PLANIRANJE (PLAN): Identifikacija i planiranje odgovarajućih mjera i zadataka upravljanja kvalitetom 
 2. PROVEDBA (DO): Provedba mjera i zadataka
 3. PROVJERA (CHECK): Mjerenje uspjeha
 4. DJELOVANJE (ACT): Korištenje rezultata mjerenja kao poticaja za sljedeći krug poboljšanja

Stalno poboljšavanje se temelji na pretpostavki da je svaka radnja proces koji se može poboljšati stalnom optimizacijom malim koracima. Na taj način Deming ne zagovara velike, revolucionarne mjere, već radije temeljnu svijest o poboljšanju u svakodnevnom poslovnom životu.

Sukladno tome, problemi nisu (jedinstvene) prepreke za koje su potrebna (izolirana) rješenja. Oni su poticaji za nove mehanizme poboljšavanja i zadatke upravljanja kvalitetom.

Želite li i vi svoje upravljanje kvalitetom podići na novu razinu? Naši DQS stručnjaci će vam rado pomoći.

Informirajte se! Besplatno i bez obveze.

Više
Manje 

Upravljanje kvalitetom ISO 9001

Sustav upravljanja kvalitetom (QMS - Quality management system) u skladu s ISO 9001:2015 usredotočen je na očekivanja kupaca i drugih zainteresiranih strana. Uključuje sve mjere za planiranje, nadzor i optimizaciju procesa na temelju određenih zahtjeva. ISO 9001 definira zahtjeve kvalitete koji se mogu primijeniti u svim industrijama i organizacijama svih vrsta i veličina. Svojim procesno orijentiranim pristupom predstavlja okvir za oblikovanje sustava upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima i individualnim potrebama.

Build a slender tower from small wooden blocks with a lot of care and strategy when placing them cor
Loading...

Integrirano upravljanje rizicima i prilikama

Blog
The revision of ISO 9001 is symbolized by a glass whiteboard with colourful notes.
Loading...

Revizija ISO 9001:2015 bit će dostupna 2025

Blog
Beispiel 1: Bausteine Qualitätsmanagement
Loading...

Usporedba ISO 13485:2016 s ISO 9001:2015

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Povijest norme ISO 9001 - priča o uspjehu

Blog
Beispiel 1: Bausteine Qualitätsmanagement
Loading...

Sustav upravljanja kvalitetom - postignite učinkovit sustav upravljanja kvalitetom s ISO 9001

Zahtjevi upravljanja kvalitetom

Zahtjevi upravljanja kvalitetom

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Što radi predstavnik upravljanja kvalitetom?

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Uprava u ISO 9001:2015 - Što kaže norma?

Blog
dqs-informiert-header-blog-viele bunte buecher in regalen in bibliothek
Loading...

Zainteresirane strane - objašnjenje

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Sedam načela upravljanja kvalitetom

Blog
dqs-informiert-header-blog-viele bunte buecher in regalen in bibliothek
Loading...

Što su dokumentirane informacije?

whitepaper-dqs-man-reads-on-an-ipad
Loading...

ISO 9001 vodič za audit

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Pristup temeljen na riziku u ISO 9001

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Znanja organizacije u ISO 9001 - Što kaže norma?

Proces stalnog poboljšavanja

Srž sustava upravljanja kvalitetom u skladu s ISO 9001 je sustavno i stalno poboljšavanje organizacije kako bi se ostvarili planirani ciljevi. Ova ideja potiče od japanske filozofije upravljanja "kaizen", što se obično prevodi kao "promjena na bolje". Cilj ovog procesa stalnog poboljšavanja (CIP - continuous improvement process) je kontinuirano ostvarivanje malih poboljšanja u kvaliteti procesa, kvaliteti proizvoda, mogućnostima isporuke i kvaliteti usluge. 

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Proces stalnog poboljšavanja

Digitalizacija u upravljanju kvalitetom

Digitalna transformacija je u punom jeku. Ubrzavajući razvoj novih digitalnih tehnologija još će više ubrzati ovaj proces promjene. Upravljanje kvalitetom neće biti pošteđeno ove transformacije. Upravljanje kvalitetom u organizacijama stoga mora steći znanja o utjecaju ove transformacije na procese i sustave upravljanja i kvalitetu informacija i podataka, te biti svjesno rizika. Može iskoristiti prilike koje digitalizacija donosi: kroz kvalitetu podataka, analizu i predviđanje, digitalizaciju procesa osiguranja kvalitete, i umrežavanje kroz suradnju.

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Spremni za digitalizaciju: tri snage upravljanja kvalitetom

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Informacijska sigurnost susreće upravljanje kvalitetom

whitepaper-dqs-man-reads-on-an-ipad
Loading...

ISO 9001 i ISO 27001 u eri digitalizacije