Norme postavljaju zahtjeve za proizvode, usluge, procese ili sustave, zapisane u dokumentu. One stoga igraju važnu ulogu u razmjeni dobara, unutar industrija i za upravljanje, npr. kvalitetom i zaštitom okoliša. Takvi dokumenti trgovačkim partnerima omogućavaju pozivanje na zajedničke standarde u razmjeni roba. Proizvodi i usluge postaju usporedivi i sigurniji jer ih se može certificirati na temelju norme.

Što je DIN EN ISO norma?

To je nacionalna norma koja se primarno koristi u Njemačkoj, ili je objavljena kao priprema za međunarodnu normu. DIN norme objavljuje Njemački institut za normiranje (DIN) iz Berlina. Ako dokument ima kraticu norme "DIN EN", onda je to njemačka varijanta europske norme (EN) koju prihvaćaju svi članovi Europske organizacije za normizaciju (CEN).

Ako ispred broja dokumenta stoji "DIN EN ISO", tada je to globalno primjenjivi dokument Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO). Primjeri su DIN EN ISO 14001 za sustav upravljanja okolišem ili DIN EN ISO 50001 za sustav upravljanja energijom. Ako se ISO norma prihvati kao nacionalna norma bez promjena, tada je to "DIN ISO" norma, npr. DIN ISO 45001 za zaštitu zdravlja i sigurnosti pri radu.

Ako detaljan opis sadrži i dodatni predmetak, na primjer IEC, to upućuje na zajedničko tijelo za izdavanje - u ovom slučaju Međunarodnu organizaciju za normizaciju (ISO) i Međunarodnu elektrotehničku komisiju (IEC). Primejr toga je međunarodno priznata norma za informacijsku sigurnost DIN EN ISO/IEC 27001.

Često je njihova primjena samo preporuka i koristi ih se dobrovoljno. Takav je, na primjer, slučaj s ISO 9001 za implementaciju i certifikaciju sustava upravljanja kvalitetom. Međutim, dobrovoljnost se u određenoj mjeri može ograničiti ako je odgovarajući certifikat preduvjet poslovnog odnosa. U nekim područjima zakonodavac ili vlasti propisuju da je primjena norme obvezna, na primjer kod poštovanja propisa o zaštiti od požara u Njemačkoj. Tu se primjenjuje DIN 14095 koji postavlja zahtjeve za protupožarne planove za zgrade.

 

Kako nastaje norma?

U načelu svatko može inicirati ili zatražiti normu. U većini slučajeva, međutim, prijavu podnose udruženja ili organizacije. No, dok se ne objavi i postane valjana, o normi se raspravlja u stručnim zajednicama, i stručnjaci mogu provjeriti njezinu održivost.

Put do objave njemačkog DIN dokumenta može izgledati ovako:

1 Iniciranje norme
Prijedlog normizacije se podnosi i predstavlja jednom od 3600 odbora DIN-a na obradu. 

2 Prvi nacrt i rasprava                                                                                        Odbor izrađuje prvi nacrt oko kojeg se moraju složiti svi stručnjaci. Rasprava o sadržaju se odvija javno. Organizacije i potrošači imaju priliku sudjelovati kao stručnjaci u odgovarajućim odborima. Kako bi se snizili troškovi, obično udruženja šalju predstavnike u  odbore. To znači da ne mora svaka organizacija pojedinačno slati svog stručnjaka. 

3 Objava nacrta
Nakon što su nacrti dostupni stručnjacima, počinje razdoblje od dva do četiri mjeseca. Unutar tog vremena, na nacrt se mogu dati primjedbe i kritike. Primjedbe se pregledaju i, ako nema daljnjih prigovora, dokument se objavljuje. 

Najkasnije nakon pet godina vrši se pregled kako bi se utvrdilo odgovara li sadržaj norme još uvijek trenutnim najnovijim postignućima (poput, tehnologije). Ako nema potrebe za prilagodbom, dokument ostaje valjan do sljedećeg pregleda. Ako se pregledom ustanovi da norma u svom postojećem obliku više nije dovoljno korisna, dokument se ili revidira ili eventualno povlači.

 

Kako izgleda struktura norme DIN EN ISO?

U Njemačkoj je struktura i dizajn norme podložan standardu, točnije DIN 820, koji regulira sva načela normizacije.

Norme za sustave upravljanja također podliježu jedinstvenoj osnovnoj strukturi s identičnim temeljnim sadržajem i temeljnim pojmovima, tzv. Strukturi visoke razine (HLS). Strukturu je ISO organizacija uvela 2012. godine kako bi poboljšala usklađivanje različitih zahtjeva koji tematski odgovaraju pojedinim normama i olakšala integraciju u već postojeći (integrirani) sustav upravljanja.

Loading...

Pet najvažnijih ISO normi u vizualnom prikazu ... kao i Struktura visoke razine

Infografike o ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 i ISO 27001

Noviji dokumenti obično imaju identičnu strukturu svog sadržaja. Broj poglavlja u dijelu sa zahtjevima određuje se prema potrebama teme. Norma može imati jedan ili više dodataka, koji su normativne ili informativne prirode. Na primjer, struktura dobro poznate norme za upravljanje ISO 9001:

(nacionalno) Predgovor
0. Uvod
1. Područje primjene
2. Upućivanje na druge norme
3. Pojmovi i definicije (upućivanje na ISO 9000:2015)
Poglavlja 4 do 10 - Dio sa zahtjevima, primjena PDCA kruga:
4. Kontekst organizacije
5. Vodstvo
6. Planiranje
7. Podrška
8. Provedba
9. ocjena učinka
10. Poboljšavanje
Dodatak A (informativni)
Dodatak B (informativni)
Bibliografija

Kako se norme označavaju?

Sve objavljene norme dodijeljene su jednom ili više skupova propisa, npr. DIN, DIN EN, DIN EN ISO, itd., obično na temelju kratica izdavača. Osim toga, postoji i karakterističan broj dokumenta, npr. sve velike ISO norme za sustave upravljanja prema kojima se može certificirati završavaju s 01: 9001, 14001, 45001, 50001, 27001, itd. Upućivanje na dio norme označava se crticom koja se dodaje broju dokumenta i brojem koji označava pojedinačne dijelove, npr. DIN 820-1 (Normizacija - 1. dio: Načela). 

Ovisno o tome koliko detaljna treba biti oznaka, može se navesti i datum izdavanja. U tu se svrhu broju dokumenta dodaje dvotočka bez razmaka, nakon koje slijedi četveroznamenkasta godina izdavanja, crtica, i dvoznamenkasti mjesec izdavanja. Za označavanje nacrta ili preliminarnih izdanja postoje dodatna pravila označavanja.

 

Dobro je znati

U njemačkoj sada postoji više od 34 000 DIN normi. Sve ih je objavila izdavačka kuća Beuth Verlag. Velik dio proizvoda koje potrošači svakodnevno koriste je stoga standardiziran - od vijaka do školskih torbi. Postoje i norme za sustave upravljanja ili za usklađenost s aspektima održivosti. Prema DIN-u. lokalno gospodarstvo ima koristi od normi u iznosu od 17 milijardi eura godišnje.

Jedna od najpoznatijih normi u Njemačkoj je DIN A4 format za papir. Razvijena je već 1922. godine kao dio DIN A serije i definirana u DIN 476 (danas je A serija dio DIN EN ISO 216). Norma osigurava da su svi dokumenti i papir za pisanje jednake veličine i da se bez problema mogu koristiti u svakom pisaču ili mapi.

dqs-empfang-r-suehring
Loading...

Stručnost i povjerenje

Više od 35 godina stojimo iza toga tko smo i što radimo: Mi smo vaši stručnjaci za audite i certifikaciju - za procese i sustave upravljanja. 

Autor
Ute Droege

DQS stručnjak za sustave upravljanja kvalitetom, dugogodišnji auditor i iskusni trener za ISO 9001.

Loading...