Naša filozofija provođenja audita

Mnoge organizacije audite još uvijek doživljaju kao provjere sukladnosti - klijenti DQS Grupe vide ih kao priliku. Za njih su povratne informacije neovisnog auditora o potencijalima za poboljšanje i rizicima jednako vrijedne kao i certifikat DQS-a koji potvrđuje njihovu sposobnost za kvalitetu. Kako bi to tako i ostalo, strogo pazimo na integritet i objektivnost.

Kako mi razumijemo audite 

Naši klijenti i njihovi kupci mogu se pouzdati u činjenicu da audite uvijek provodimo nepristrano, neovisno, i na odgovarajući način. Zato smo akreditirani i na globalnoj razini podliježemo redovitim pregledima nacionalnih i međunarodnih akreditacijskih tijela i pružatelja sustava kao što su DAkkS, ANAB, IATF, UNIFE, ZLG i IAGQ. Od osnutka 1985. godine stalno širimo naše iskustvo u provođenju audita i certifikaciji.

Ono što je karakteristično za sve vrste naših audita je da nepristrana osoba kritički pregledava sustave i procese ili zahtjeve proizvoda. Nesukladnosti sa zahtjevima se dokumentiraju u izvještajima i prezentacijama. Kod certifikacijskih audita se ovi dokumenti moraju pregledati u skladu s načelom dvostruke provjere prije nego što se može donijeti odluka o certifikaciji. 

Međutim, dobar audit može uključivati mnogo više od same izjave o sukladnosti. Na primjer, može procijeniti razumijevanje vašeg sustava i/ili procesa, kako oni reagiraju na promjene, i u kojoj su mjeri prikladni za postizanje planiranih ciljeva. Tako naši auditi upravi daju sigurnost u djelotvornost procesa vođenja i promjena. 

Naši auditori i stručnjaci auditima doprinose svojim osobnim profesionalnim iskustvom, dubinskom analizom i dugogodišnjim znanjem u industriji.

Naši auditori

Auditi DQS-a predstavljaju visoko individualiziranu izmjenu kojoj auditor doprinosi svojom osobnošću, visokom razinom profesionalne kompetencije i neograničenim integritetom. Audit DQS-a je dijalog između jednakih partnera, u radnoj atmosferi koja smanjuje strah i omogućava otvorenost. Mi nismo ni sudac ni porota, ni profesori ni inspektori. 

Namjera nam je podijeliti svoje pronalaske s vašom organizacijom na pravedan način prikladan za sve partnere. Želimo razumjeti zašto je vaša organizacija odabrala određeni put implementacije, a ne neki drugi. Posebno nam je bitno da možete razumjeti i koristiti povratne informacije naših auditora i stručnjaka.

Naša vizija...

Naša vizija usmjerava korporativni razvij DQS Grupe. Ona je odraz očekivanja naših ključnih dionika.

Mi smo preferirani partner za certifikaciju, audite i procjene. Poznati smo po našoj sposobnosti za pomaganje klijentima u postizanju uspjeha i zdravlja organizacija.

... i naše vrijednosti

Naše vrijednosti su odlučujući čimbenik za naše namjere i aktivnosti.

 • Uspjeh
  Poput naših klijenata, i mi stremimo uspjehu.
 • Poštovanje
  Uvijek se prema drugima ophodimo s poštovanjem. 
 • Usredotočenost na klijenta
  Potrebe naših klijenata su nam najbitnije - pomažemo stvarati vrijednost za naše klijente.
 • Usmjerenost na zaposlenike
  Naši zaposlenici i auditori su ključni za uspjeh naše organizacije. 
 • Međusobno povjerenje
  Međusobno povjerenje jača suradnju. Zajedno postižemo naše ciljeve.
 • Odgovornost
  Preuzimamo odgovornost za svoje rezultate i aktivnosti. 
 • Integritet i vjerodostojnost
  Naša neovisnost, kompetentnost i objektivnost osiguravaju naš integritet i vjerodostojnost.
 • Pouzdanost
  Ispunjavamo obećanja!

Auditi DQS-a - kompetentnost u cijelom svijetu

Širom svijeta, DQS Grupa provodi više od 200 audita svakog dana. To nas u svijetu čini jednim od najiskusnijih pružatelja usluga provođenja audita i certifikacije. Specijalizirajući se za sustave upravljanja i procese, može pružiti audite za širok raspon standarda.

Auditi DQS-a stvaraju sigurnost

Auditi DQS-a pružaju vam sigurnost jer postavljamo visoke standarde za kvalitetu naših audita. A to možemo jer se pridržavamo međunarodno priznatih pravila za provođenje audita. Kao i kod normi za sustave upravljanja, u stvaranje i ažuriranje ovih načela uključene su sve važne zainteresirane strane na međunarodnoj razini.

Iz toga proizlaze specifični katalozi zahtjeva za audite. Ovi dokumenti uspostavljaju visoke standarde, međunarodno su obvezujući i uključuju sve strane: akreditacijska tijela, certifikacijske odbore, i organizacije.

Globalno obvezujuća načela za provođenje audita 

Prihvaćanje i primjena zajedničkih načela za provođenje audita jamče visoka očekivanja od sustava upravljanja. Uz nepristranost i objektivnost, sljedeće norme predstavljaju ključne elemente u provođenju pravednih audita i certifikacija: ISO 17021 i ISO 17065, ISO 17011, i ISO 19011.

ISO/IEC 17021 specificira zahtjeve za "tijela koja provode audite i certificiraju sustave upravljanja", dok ISO/IEC 17065 specificira zahtjeve za "tijela koja certificiraju proizvode, procese i usluge." Ove dvije norme zajedno sa svojim tzv. "primjenjivim dokumentima" su stoga obvezujuće i za DQS za akreditacije u cijelom svijetu.

Za razliku od neakreditiranih certifikacijskih tijela, DQS svojim klijentima pruža međunarodnu usporedivost i priznavanje certifikata u skladu s njemačkim (DIN), europskim (EN) i međunarodnim (ISO) standardima. A kako bi se osiguralo da DQS "certifikaciju sustava upravljanja provodi kompetentno, objektivno neutralno i nepristrano", nacionalna akreditacijska tijela provode brojne akreditacijske audite i tzv. "witness" audite u DQS-u svake godine.

ISO/IEC 17021 i ISO/IEC 17065 jasno navode zašto je nepristranost tako bitna: jer stvara povjerenje u certifikaciju. I jer odluke certifikacijskog odbora ne smiju biti "pod utjecajem drugih zainteresiranih ili drugih strana". Kako bismo ojačali to povjerenje, DQS u svoje aktivnosti uključuje sljedeća načela:

 • Nepristranost
 • Kompetentnost
 • Odgovornost
 • Otvorenost
 • Povjerljivost
 • Odgovaranje na prigovore 
 • Pristup temeljen na rizicima

ISO/IEC 17011 opisuje "Opće zahtjeve za akreditacijska tijela koja akreditiraju tijela za ocjenjivanje sukladnosti". Takva akreditacijska tijela su, npr. DAkkS i ANAB. Postojanje i primjena ove međunarodne norme ima smisla: baš kao i akreditirani certifikacijski odbor, i akreditacijski odbor mora "također poslovati u skladu s globalno priznatim zahtjevima". I kako certifikacijsko tijelo mora provoditi audite sustava upravljanja nepristrano i objektivno, tako i akreditacijsko tijelo mora biti dokazano sposobno za "nepristranu verifikaciju kompetentnosti" certifikacijskog odbora.

ISO 19011 daje smjernice za provođenje audita sustava upravljanja. Bitna je ključna riječ "smjernice". ISO 19011 ne daje specifične zahtjeve za način provođenja audita, već "smjernice za upravljanje i usmjeravanje programa audita te za planiranje i provođenje audita". 

Bitno je razlikovati ISO 19011 od ISO 17021, koji je usredotočen na certifikacijski audit, dok se ISO 19011 usredotočuje na interne audite (audite prve strane) ili audite dobavljača (audite druge strane).

Sadržaj pokazuje koliko su dalekosežne - i korisne- upute u ISO 19011: Pokrivena su načela provođenja audita poput integriteta i povjerljivosti, kao i priprema, provođenje i evaluacija audita. Uključene su i kompetencije auditora, kao i rizici provođenja audita sustava upravljanja.

Ukratko: ISO 19011 je jako važan u radu sa sustavima upravljanja te je stoga i dio godišnje obavezne obuke za auditore DQS-a.