Integrirani sustav upravljanja (Integrated management system - IMS) predstavlja kombinaciju dva ili više sustav upravljanja unutar jednog holističkog sustava. Cilj je izbjeći višestruki napor - na primjer kod internih i eksternih audita. Sinergije koje nastaju integriranim sustavom upravljanja također izoštravaju fokus na prilike i rizike unutar organizacije.

Integrirani sustav upravljanja - Što je to?

U načelu, svaka organizacija ima sustav upravljanja jer svaka organizacija upravlja sama sobom. Postavlja se pitanje je li to integrirani sustav upravljanja koji u obzir uzima zahtjeve iz različitih područja, je li to zapravo sustav koji se temelji na normi (na primjer ISO 9001), ili su to samo tradicionalni pravci djelovanja koje organizacija koristi za svoju organizaciju.

SADRŽAJ

 • Integrirani sustav upravljanja: Stvaranje sinergija iz različitosti
 • Koji su zahtjevi?
 • Kada složenost raste
 • Koji je cilj integriranog sustava upravljanja?
 • Što je osnova integriranog sustava upravljanja?
 • Struktura visoke razine pomaže s integriranim sustavom upravljanja?
 • Koji su različiti pristupi integraciji?
 • Prednosti integriranog sustava upravljanja - Zaključak
 • Simply leveraging Quality.

Integrirani sustav upravljanja: Stvaranje sinergija iz različitosti

Kod integriranog sustava upravljanja mnoštvo sustava upravljanja kojima organizacije danas moraju upravljati kombinira se i integrira u najvećoj mogućoj mjeri kako bi bilo što manje trenja i optimalno se koristila sinergija. 

To znači da se metode i instrumenti za ispunjavanje zahtjeva iz različitih područja kombiniraju u jedinstvenu strukturu. To se koristi kod korporativnog upravljanja (upravljanja i praćenja organizacija) i podržano je pristupom koji se temelji na raziku.

Osnovnu strukturu suvremenih normi za sustave upravljanja, takozvanu Strukturu visoke razine (High Level Structure - HLS) uvela je Međunarodna organizacija za normizaciju (International Organization for Standardization - ISO) 2012. godine. ISO organizacija je revidirala temeljnu ISO/IEC Uredbu u svibnju 2021. godine, što znači da je i Struktura visoke razine revidirana raznim pojašnjenjima, dopunama, ali i brisanjima. Strukturu visoke razine zato sada zovemo "Harmonizirana struktura" (Harmonized Structure - HS). Međutim promjena će na snagu stupiti tek sljedećim revizijama pojedinih ISO normi.

Koji su zahtjevi?

Mnogi sustavi upravljanja usredotočeni su na određene zahtjeve:

 • Kvaliteta, npr. ISO 9001
 • Zaštita okoliša, npr. ISO 14001
 • Energija, npr. ISO 50001
 • Zaštita zdravlja i sigurnosti pri radu, npr. ISO 45001, SCC
 • Informacijska sigurnost, npr. ISO 27001
 • Upravljanje krizama ili izvanrednim situacijama, npr. ISO 22301
 • Upravljanje rizikom, npr. ISO 31000
 • DOP / Društveno odgovorno poslovanje, npr. SA8000
 • Razni drugi sustavi, npr. zdravlje, medicinski proizvodi, stočna hrana ili sprječavanje eksplozija

Stoga u organizacije suočene s mnoštvom tematskih područja koje mogu normativno urediti. Osim toga, razne industrije imaju posebne propise poput IATF 16949 (automobilska industrija) ili EN/AS 9100 (zrakoplovna industrija). Oni uglavnom proširuju zahtjeve norme ISO 9001 za upravljanje kvalitetom i konkretiziraju ih u kontekstu primjene.

Kada složenost raste

Studija "Harvard Business Managera" pokazuje da se stupanj složenosti, tj. broj zahtjeva sustava koje organizacija mora ispuniti u poslovanju, šesterostruko povećao od 1955. godine. To je u suprotnosti sa razinom organizacijske složenosti unutar organizacije, brojem različitih procesa, sučelja, uputa, dokumenata i odluka, koji su se povećali 35 puta. To pokazuje da se sve više dodaje, ali se ništa ne uklanja.

Struktura visoke razine - Prilika za integrirani sustav upravljanja 

Rite Kagerer, stručnjak za integrirane sustave upravljanja

Besplatno preuzmite Bijelu knjigu

Razina organizacijske složenosti usporava produktivnost zaposlenika kao i rast prihoda. Stoga je za organizacije važno da razmisle o tome kako integrirati teme i izgraditi područja upravljanja na modularan način kako bi proširile tematska područja bez previše internog administrativnog napora i bez dodatnog povećanja složenosti procesa.

Koji je cilj integriranog sustava upravljanja?

Cilj integriranog sustava upravljanja mora biti rješavanje sukoba, koordinacija ciljeva i osiguranje jasnih, po mogućnosti mjerljivih specifikacija.

Međutim, različiti sustavi upravljanja imaju različite zahtjeve za ispunjenje. U tom pogledu može doći do sukoba ciljeva, što se mora uzeti u obzir.

U tom trenutku organizacije moraju odlučiti koji cilj ima prioritet i, ako je potrebno, staviti neki drugi cilj u drugi plan. Na primjer, rješenja koja bi imala smisla iz perspektive učinkovitog procesa projektiranja morala bi prepustiti mjesto optimiziranoj organizaciji zaštite zdravlja i sigurnosti pri radu. Organizacije moraju donositi odluke od slučaj do slučaja, imajući na umu i certifikaciju sustava upravljanja.

Što je osnova integriranog sustava upravljanja?

Za čvrstu osnovu potreban je jedinstveni sustav upravljanja procesima.

Radni alati i oblici dokumentacije moraju biti standardizirani. Za provedbu je korisna zajednička paluba za mjere u koju se mogu slijevati razne mjere koje proizlaze iz uspostave i primjene integriranog sustava upravljanja uz pomoć koje se mogu kontrolirati i pratiti zadaci. Onda se uspostavljaju specijalizirani procesi koji se integriraju u ovu čvrstu osnovu.

Kako Struktura visoke razine može pomoći s integriranim sustavom upravljanja?

Struktura visoke razine je koristan alat za organizacije koje žele graditi svoje sustave na modularnoj osnovi. To je zato što ova sveobuhvatna osnovna struktura osigurava da strukture sustava upravljanja odgovaraju jedna drugoj u svojim normativnim zahtjevima te se stoga mogu lakše integrirati.

U revizijama normi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 izmijenjena je struktura poglavlja i neka terminologija kako bi se poboljšala usklađenost s drugim normama za sustave upravljanja. Zato sve glavne ISO norme za sustave upravljanja imaju zajedničku osnovnu strukturu. I druge norme će se prilagoditi strukturi visoke razine u budućnosti.

To prije svega znači da se procesi organizacije mogu prilagoditi novim ili promijenjenim uvjetima u skladu sa zahtjevima. I to bez preopterećenja osnovnih struktura u organizaciji viškom i nedosljednostima. Procesi se mogu lako proširiti ako treba uzeti u obzir nove norme.

Kod uspostave integriranog sustava upravljanja važno je staviti se u poziciju zaposlenika. Sukladno tome treba koristiti termine i procese iz svakodnevnog rada zaposlenika.

Koji su različiti pristupi integraciji?

Faza planiranja: Dobar pregled

U fazi planiranja je dobro uključiti vanjske konzultante kako bi se ugradila iskustva iz integracijskih projekata drugih organizacija. Onda se na stol stavljaju svi dokumenti i zahtjevi kako bi se mogla napraviti analiza zahtjeva i interakcije. Na temelju toga radi se dijagnoza gdje se, na primjer, integracija isplati kao prvi korak.

Faza uspostave: Određivanje smjera - osiguravanje prednosti

U fazi uspostave integriranog sustava upravljanja važno je uključiti zainteresirane strane poput internih i eksternih kupaca. Za vrijeme procesa projektiranja bitno je uključiti zaposlenike jer su oni središnji resurs koji će kasnije morati raditi sa specifikacijama. Sljedeći korak je osnovna integracija kontrole dokumenata, internih audita, politike, ciljeva i ključnih pokazatelja uspješnosti, kao i upravljanja djelovanjem na višoj razini. Zatim se radi o pokrivanju različitih tematskih područja u području ljudskih resursa, integraciji operativnih procesea i uključivanju opskrbnog lanca i dobavljača te raščlanjivanju zahtjeva za njih.

Faza poboljšavanja: Grupiranje informacija

U fazi poboljšavanja organizacija mjeri rezultate, čiju je metriku prije definirala, iz perspektive zainteresiranih strana. Bitno je praćenje putem internih i eksternih audita. Ocjena uprave, gdje uprava sama može dati procjenu, također je bitna. To se na primjer može napraviti malim procjenama upravljanja kroz godinu. U fazi poboljšavanja organizacija odlučuje hoće li i koje će daljnje sustave integrirati i za koje će sustave upravljanja tražiti ili nastaviti certifikaciju

Prednosti integriranog sustava upravljanja - Zaključak

Integrirani sustav upravljanja sastoji se od procesa koji pokrivaju sve teme relevantne za organizaciju. Sustav stoga treba graditi korak po korak. Organizacija mora odlučiti koja bi područja i norme trebala biti integrirana prva i koje daljnje faze proširenja bi trebale biti uključene. Inače će integracija preopteretiti organizaciju i njezine zaposlenike.

Potpora uprave ključna je u ovom procesu. Svi unutar organizacije moraju biti svjesni da integrirani sustav upravljanja nije priručnik koji sjedi u ladici. To je zapravo dnevni radni alat koji - kada se ispravno koristi - svima olakšava posao.

I koji svima uključenima daje sigurnost da znaju da su bitni zahtjevi kupaca, vlasti i drugih ključnih strana adekvatno uzeti u obzir.

Imate li pitanja?

Obratite nam se!

Bez obveza i besplatno.

Simply leveraging Quality.

Od svog osnutka 1985. godine kao prvo njemačko certifikacijsko tijelo za sustave upravljanja DQS je predan održivom razvoju svojih kupaca. Auditima koji dodaju vrijednost i konceptima usmjerenima na kupce pratimo organizacije na njihovom putu do poslovne izvrsnosti. 

Kombinirano, istovremeno provođenje audita potpuno integriranih sustava upravljanja nudi brojne prilike, jer međutematska procjena omogućuje iskorištavanje sinergija i istovremeno se između različitih tema mogu identificirati interakcije i proturječnosti. Kako bi integriranim sustavima upravljanja povećali prednosti za svoje kupce, kod odabira i obuke auditora usredotočeni smo na na njihove višestruke kvalifikacije: DQS auditori u prosjeku pokrivaju najmanje tri skupa propisa. Vjerujte nam na riječ. Radujemo se razgovoru s vama.

Više
Manje 

Prednosti i uvođenje integriranog sustava upravljanja

Tri središnja koraka u uvođenju integriranog sustava upravljanja su  - faza planiranja, faza primjene i faza poboljšanja. Svi odgovorni za upravljanje sustavom moraju biti uključeni u svaku fazu. Jedino se tako može osigurati da su ciljevi postavljeni i da se sustav dalje promišljeno razvija. Glavne prednosti su veća učinkovitost i transparentnost u organizaciji.

whitepaper-dqs-man-reads-on-an-ipad
Loading...

Uspostava integriranog sustava upravljanja sa strukturom visoke razine

Struktura visoke razine

Strukturu visoke razine - High Level Structure (HLS) - objavila je Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO) 2012. godine. Namjera je bila i ostala normama za sustave upravljanja dati zajedničku osnovnu strukturu i slične ključne pojmove. Ova je struktura prikladna za različite norme i pojednostavljuje integraciju nekoliko sustava upravljanja u holistički sustav.

Blog
managementsystem-header-blog-dqs-pfeil hat exakt in die mitte der zielscheibe getroffen
Loading...

Što je struktura visoke razine?

whitepaper-dqs-man-reads-on-an-ipad
Loading...

Šest najvažnijih ISO normi u vizualnom prikazu

Zaštita zdravlja i sigurnosti pri radu u integriranom sustavu upravljanja

Temu zaštite zdravlja i sigurnosti pri radu (OHS) često karakteriziraju zahtjevi usklađenosti. Sustavno upravljanje zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu u skladu sa zahtjevima stoga postaje neophodno za sve više organizacija. ISO 9001 za upravljanje kvalitetom i ISO 45001 za zaštitu zdravlja i sigurnosti pri radu zato mogu biti snažan par u integriranom sustavu upravljanja.

Blog
Medizinprodukte-EU-Anpassungsgesetz
Loading...

Produženje prijelaznog razdoblja ISO normi

Blog
sigurnost pri radu-dqs-work radne kacige na ormarićima
Loading...

Zdravlje i sigurnost pri radu i usklađenost: popunjavanje praznina

Blog
sigurnost pri radu-dqs-work radne kacige na ormarićima
Loading...

Upravljanje zaštitom na radu - sustavno učinkovito

Upravljanje kvalitetom u integriranom sustavu upravljanja

ISO 9001 verzija iz 2015. godine prati Strukturu visoke razine (HLS), jedinstvenu osnovnu strukturu normi za sustave upravljanja. Normu karakteriziraju osnovne teme upravljanja i visoka razina međunarodne rasprostranjenosti. Osobito je prikladna kao početna točka za kombiniranje s drugim temama poput okoliša i zaštite zdravlja i sigurnosti pri radu u integriranom sustavu upravljanja.

Blog
Beispiel 1: Bausteine Qualitätsmanagement
Loading...

Sustav upravljanja kvalitetom - postignite učinkovit sustav upravljanja kvalitetom s ISO 9001

Upravljanje energijom u integriranom sustavu upravljanja

ISO 50001 za upravljanje energijom otvara mnoga vrata u ogledu upravljanja klimom, posebno u kombinaciji s normom za upravljanje okolišem ISO 14001. Na primjer, integrirani sustav upravljanja prema obje norme predstavlja značajno smanjenje obujma posla kod pripreme i verifikacije inventara stakleničkih plinova (GHG) na temelju postojećih podatka koji su već prikupljeni.

whitepaper-dqs-man-reads-on-an-ipad
Loading...

ISO 50001 Upravljanje energijom - sustavno

Blog
Medizinprodukte-EU-Anpassungsgesetz
Loading...

Produženje prijelaznog razdoblja ISO normi

Implementacija integriranog sustava upravljanja

Danas se integrirani sustavi upravljanja planiraju i implementiraju prvenstveno zbog potrebe za holističkim korporativnim upravljanjem. Integrirani sustav upravljanja omogućuje ispunjavanje različitih zahtjeva specifičnih normi poput ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001 i ISO 50001. To zahtijeva holistički pristup i dosljednu usmjerenost na procese.

Blog
managementsystem-header-blog-dqs-pfeil hat exakt in die mitte der zielscheibe getroffen
Loading...

ZEISS i DQS - 20 godina vrhunske suradnje

Blog
managementsystem-header-blog-dqs-pfeil hat exakt in die mitte der zielscheibe getroffen
Loading...

Daljnji razvoj integriranog sustava upravljanja

Blog
managementsystem-header-blog-dqs-pfeil hat exakt in die mitte der zielscheibe getroffen
Loading...

Neptun Werft: Prikladan primjer integriranih sustava upravljanja

Upravljanje okolišem u integriranom sustavu upravljanja

Norma ISO 14001 za upravljanje okolišem zadnju je veliku reviziju imala 2015. godine - i od tada sadrži Strukturu visoke razine (HLS). Danas je ISO 14001 prvi izbor mnogih rastućih organizacija kada je u pitanju dodavanje još jedne norme normi ISO 9001 za upravljanje kvalitetom i spajanju u integrirani sustav upravljanja.

Blog
umwelt-header-blog-dqs-mit gruenen pflanzen bepflanzte treppe bestehend aus weissen steinen
Loading...

Iskustvo s ISO 14001: Hermes Njemačka

Blog
umwelt-header-blog-dqs-mit gruenen pflanzen bepflanzte treppe bestehend aus weissen steinen
Loading...

Sustav upravljanja okolišem - Vodič