Integrirani sustav upravljanja

Prednosti i uvođenje integriranog sustava upravljanja

Tri središnja koraka u uvođenju integriranog sustava upravljanja su  - faza planiranja, faza primjene i faza poboljšanja. Svi odgovorni za upravljanje sustavom moraju biti uključeni u svaku fazu. Jedino se tako može osigurati da su ciljevi postavljeni i da se sustav dalje promišljeno razvija. Glavne prednosti su veća učinkovitost i transparentnost u organizaciji.

Whitepaper
whitepaper-dqs-man-reads-on-an-ipad
Loading...

Uspostava integriranog sustava upravljanja sa strukturom visoke razine

Struktura visoke razine

Strukturu visoke razine - High Level Structure (HLS) - objavila je Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO) 2012. godine. Namjera je bila i ostala normama za sustave upravljanja dati zajedničku osnovnu strukturu i slične ključne pojmove. Ova je struktura prikladna za različite norme i pojednostavljuje integraciju nekoliko sustava upravljanja u holistički sustav.

Blog
managementsystem-header-blog-pfeil in zielscheibe
Loading...

Što je struktura visoke razine?

Upravljanje kvalitetom u integriranom sustavu upravljanja

ISO 9001 verzija iz 2015. godine prati Strukturu visoke razine (HLS), jedinstvenu osnovnu strukturu normi za sustave upravljanja. Normu karakteriziraju osnovne teme upravljanja i visoka razina međunarodne rasprostranjenosti. Osobito je prikladna kao početna točka za kombiniranje s drugim temama poput okoliša i zaštite zdravlja i sigurnosti pri radu u integriranom sustavu upravljanja.

Blog
Beispiel 1: Bausteine Qualitätsmanagement
Loading...

Sustav upravljanja kvalitetom - postići učinkovit QMS s ISO 9001

Upravljanje okolišem u integriranom sustavu upravljanja

Norma ISO 14001 za upravljanje okolišem zadnju je veliku reviziju imala 2015. godine - i od tada sadrži Strukturu visoke razine (HLS). Danas je ISO 14001 prvi izbor mnogih rastućih organizacija kada je u pitanju dodavanje još jedne norme normi ISO 9001 za upravljanje kvalitetom i spajanju u integrirani sustav upravljanja.

Blog
umwelt-dqs-bepflanzte stufen
Loading...

Sustav upravljanja okolišem - Vodič

Blog
umwelt-dqs-bepflanzte stufen
Loading...

Iskustvo s ISO 14001: Hermes Njemačka

Zaštita zdravlja i sigurnosti pri radu u integriranom sustavu upravljanja

Temu zaštite zdravlja i sigurnosti pri radu (OHS) često karakteriziraju zahtjevi usklađenosti. Sustavno upravljanje zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu u skladu sa zahtjevima stoga postaje neophodno za sve više organizacija. ISO 9001 za upravljanje kvalitetom i ISO 45001 za zaštitu zdravlja i sigurnosti pri radu zato mogu biti snažan par u integriranom sustavu upravljanja.

Blog
sigurnost pri radu-dqs-work radne kacige na ormarićima
Loading...

Upravljanje zaštitom na radu - sustavno učinkovito

Blog
sigurnost pri radu-dqs-work radne kacige na ormarićima
Loading...

Zdravlje i sigurnost pri radu i usklađenost: popunjavanje praznina

Blog
Medizinprodukte-EU-Anpassungsgesetz
Loading...

Produženje prijelaznog razdoblja ISO normi

Upravljanje energijom u integriranom sustavu upravljanja

ISO 50001 za upravljanje energijom otvara mnoga vrata u ogledu upravljanja klimom, posebno u kombinaciji s normom za upravljanje okolišem ISO 14001. Na primjer, integrirani sustav upravljanja prema obje norme predstavlja značajno smanjenje obujma posla kod pripreme i verifikacije inventara stakleničkih plinova (GHG) na temelju postojećih podatka koji su već prikupljeni.

Blog
Medizinprodukte-EU-Anpassungsgesetz
Loading...

Produženje prijelaznog razdoblja ISO normi

Implementacija integriranog sustava upravljanja

Danas se integrirani sustavi upravljanja planiraju i implementiraju prvenstveno zbog potrebe za holističkim korporativnim upravljanjem. Integrirani sustav upravljanja omogućuje ispunjavanje različitih zahtjeva specifičnih normi poput ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001 i ISO 50001. To zahtijeva holistički pristup i dosljednu usmjerenost na procese.

Blog
managementsystem-header-blog-pfeil in zielscheibe
Loading...

Neptun Werft: Prikladan primjer integriranih sustava upravljanja

Blog
managementsystem-header-blog-pfeil in zielscheibe
Loading...

Daljnji razvoj integriranog sustava upravljanja

Blog
managementsystem-header-blog-pfeil in zielscheibe
Loading...

ZEISS i DQS - 20 godina vrhunske suradnje