Usklađenost sa zakonskim obavezama uprave ili zaposlenika je apsolutni preduvjet za ozbiljno i trajno uspješno poslovanje - uključujući zdravlje i sigurnost pri radu. To se odnosi na bilo koju vrstu obveze koju je organizacija preuzela izvan zakonskih ograničenja i propisa poput Zakona o zaštiti na radu. Preduvjet za to je prepoznavanje svih obaveza i dosljedna evaluacija usklađenosti - što je važno i za menadžere u kontekstu ispunjenja svojih odgovornosti!

Loading...

Međunarodno priznata norma ISO 45001 usmjerena je na teme i mjere u organizaciji koje su relevantne za zaštitu zdravlja i sigurnost pri radu - a zato i za zaposlenike. Primarno se bavi utvrđivanjem zakonskih obaveza u vezi sa zaštitom na radu. Cilj je preuzimanje odgovornosti i smanjenje opasnosti za zaposlenike. Organizacije stoga mogu popuniti praznine u svom sustavu upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu, i ispuniti svoje obaveze usklađenosti.

"Usklađenost sa zakonskim obavezama za zaštitu na radu je ključan zahtjev norme ISO 45001."

Bitan podaspekt: u pogledu integriranog sustava upravljanja ili kod integracije tema zaštite na radu u opće poslovne procese prema zahtjevima norme ISO 45001, prvenstveno se mora osigurati sveukupna usklađenost. To je jedini način da se isključi mogućnost opasne štete koja proizlazi iz nedostatne zaštite na radu. Utvrđivanje i poštivanje zakonskih obaveza iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti pri radu je neophodno.

Koju ulogu igra ISO 45001 u pogledu usklađenosti?

Norma za sustave upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu daje korisne smjernice za procjenu zakonskih obaveza. Omogućava organizacijama da popune praznine u usklađenosti. Naša besplatna bijela knjiga "Occupational Health and Safety and Compliance" pruža bitne informacije za svakodnevnu praksu voditeljima sustava upravljanja, stručnjacima za zaštitu na radu i službenicima za sigurnost.

whitepaper-dqs-iso-45001-arbeitsschutz-und-compliance
Loading...

Bijela knjiga

ISO 45001 - Occupational Health and Safety and Compliance

 

  • Usklađenost: Fokus na temama relevantnima za zaštitu zdravlja i sigurnost pri radu
  • Što učiniti u slučaju neusklađenosti?
  • Sedam koraka za implementaciju ISO 45001

Zaštita zdravlja i sigurnost pri radu i usklađenost - primjer iz područja komunikacija

 

U hitnim je slučajevima možda potrebno kontaktirati službe za pomoć. Ako je procedura za komunikaciju jasno definirana, životi mogu biti spašeni. Međutim, neke izvanredne situacije, npr. ispuštanje zagađivača u okoliš, ne zahtijevaju samo brzo i koordinirano obavještavanje službi za pomoć. U takvim se situacijama mora i odmah obavijestiti nadležna tijela. Tako se osigurava zaštita i sigurnost ljudi i okoliša. Ako je obavijest potrebna, organizacija mora znati koje točno tijelo ili zainteresirana strana mora biti obaviještena i pod kojim okolnostima.

U tom je kontekstu u današnje vrijeme bitno imati jasne propise o razmjeni informacija s raznim medijima. Incidenti i/ili izvanredne situacije uvijek pobuđuju zanimanje medija. Uz lokalna nadležna tijela, relevantne informacije brzo zahtijevaju i novinari, televizija ili društveni mediji. Ovdje je ključno odrediti tko će komunicirati. Ako je to u izvanrednoj situaciji omogućeno svakom zaposleniku, može se stvoriti kriva slika koja može naštetiti organizaciji. Zaključak: Pouzdano se mora odrediti tko komunicira unutar i van organizacije, o čemu, kada, s kim i kako. Sustav upravlja zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu postavlja zahtjeve za sadržaj informacija i same komunikacijske procese.

ISO 45001 - Nova norma za zaštitu zdravlja i sigurnost pri radu

Norma ISO 45001 objavljena je u ožujku 2018. godine nakon pet godina razvoja i 2021. godine je zamijenila britanski standard BS OHSAS 18001. Nova norma daje sustavu upravljanja zdravljem i sigurnosti pri radu status strateški bitne stavke za upravljanje, te time pruža prikladan okvir za za trajno poboljšavanje. Usmjerena je na jednu od najvažnijih zainteresiranih strana svake organizacije: vaše zaposlenike.

ISO 45001:2018-06 - Sustavi upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu -- Zahtjevi s uputama za uporabu (ISO 45001:2018); Izvor: ISO

Jednostavna integracija u postojeći sustav upravljanja 

ISO norma slijedi zajedničku osnovnu strukturu (Struktura visoke razine - HLS) s temeljnim tekstovima, pojmovima i definicijama koji se primjenjuju u svim ISO normama za sustave upravljanja koje su revidirane nakon 2012. godine. To znači da se tema zaštite zdravlja i sigurnosti pri radu sada, po prvi put, može holistički integrirati u postojeći sustav upravljanja, npr. prema ISO 9001 ili ISO 14001. To donosi mnoge prednosti: Prije svega, integrirani sustav upravljanja olakšava izbjegavanje suprotnih ciljeva ili dupliciranje paralelnih sustava upravljanja, udruživanje resursa i istovremeno postizanje učinaka sinergije.

Integrirani sustav upravljanja - audit za dodanu vrijednost

Takvo zajedničko, istovremeno auditiranje potpuno integriranih sustava upravljanja nudi brojne prilike za organizaciju. Međutematski auditi omogućuju iskorištavanje sinergija i istovremeno utvrđivanje interakcija, ali i kontradikcija između različitih tematskih područja.

Kako bismo povećali prednosti za naše klijente, usredotočeni smo na višestruke kvalifikacije kod izbora i obuke naših auditora: auditori DQS-a u prosjeku pokrivaju najmanje tri skupine pravila.

Imate li pitanja?

Obratite nam se.

Bez obaveza i besplatno. 

Važna napomena: ISO 45001 je zamijenio BS OHSAS 18001

30. rujna, 2021. godine norma ISO 45001 zamijenila je britanski standard koji je bio relevantan za sustave upravljanja zdravljem i sigurnosti pri radu više od 20 godina.

Organizacije koje imaju certificirane sustave upravljanja kvalitetom i/ili okolišem obično su upoznate s procesom i tranzicijskim razdobljima koje određuje Međunarodni akreditacijski forum (International Accreditation Forum - IAF). Kao i kod revizije drugih dviju ISO normi, određeno je trogodišnje prijelazno razdoblje za prelazak na novu normu. Prvotno je trebalo završiti krajem ožujka 2021. godine, ali je produženo još šest mjeseci zbog pandemije uzrokovane virusom Covid-19. Sada su svi certifikati prema standardu BS OHSAS prestali vrijediti. Stari standard je zamijenjen.

Autor
Altan Dayankac

DQS voditelj proizvoda i stručnjak za brojne teme održivosti, klime, okoliša i zaštite na radu. Altan Dayankac je i autor i predavač u povjerenstvima za zaštitu okoliša i zdravlje i sigurnost pri radu te na brojnim stručnim događanjima.

 

Loading...