Povećano onečišćenje zraka i okoliša, prekomjerna potrošnja resursa ili klimatske promjene samo su neki od mnogih razloga za uključivanje teme zaštite okoliša u korporativno planiranje. Osim idealističkih vrijednosti, profesionalno upravljanje okolišem nudi i ekonomske prednosti, kroz koje možete razotkriti i eliminirati različite slabe točke u vašoj tvrtki. Kako bi se učinkovito upravljanje okolišem provelo u praksi, važno je koordinirati svoje mjere. Upravo tome služe sustavi upravljanja okolišem: Kontinuirano i sustavno poboljšavanje zaštite okoliša u vlastitoj tvrtki. U nastavku ćete saznati što je točno profesionalni sustav upravljanja okolišem, za koga je certifikacija posebno vrijedna, koje zahtjeve morate ispuniti i kako vam DQS može pomoći.

Loading...

Što je sustav upravljanja okolišem? Definicija

Profesionalnim sustavom upravljanja okolišem (EMS) definirate i dosljedno provodite politiku zaštite okoliša svoje organizacije - od nabave materijala do zbrinjavanja otpada, raspodjele zadataka, organizacije procesa, obuke i ponašanja zaposlenika te postupaka za provođenje politike zaštite okoliša. Fokus implementacije sustava upravljanja okolišem je na stalnom poboljšavanju vašeg okolišnog učinka.

Jedan dokazani sustav upravljanja okolišem, na primjer, je globalno priznata norma ISO 14001, koja vam omogućuje implementaciju sveobuhvatnog upravljanja okolišem u svim područjima vaše organizacije i kontinuirani razvoj vaših procesa. ISO 14001 vam pomaže da se pridržavate propisa i da smanjite onečišćenje okoliša, poput onečišćenja tla ili zraka, na minimum primjenom dokazanih alata za upravljanje. Istovremeno, različite uloge i odgovornosti osiguravaju učinkovitu podršku i daljnji razvoj sustava upravljanja.

Sada na taj način tisuće organizacija uspijevaju dati aktivan doprinos zaštiti okoliša radeći održivo i odgovorno koristeći resurse.

Kako bi certificirali svoj sustav upravljanja okolišem, neovisni auditor redovito ocjenjuje usklađenost sa zahtjevima norme, implementaciju sustava i vaš program zaštite okoliša. Vaše će društvo dobiti certifikat samo ako ispunjavate sve uvjete.

Zašto sustav upravljanja okolišem ima smisla?

Uvođenje sustava upravljanja okolišem (EMS) u osnovi je dobrovoljno i nije definirano zakonom. Ali sada postoji mnogo razloga za uključivanje zaštite okoliša u svakodnevne poslovne aktivnosti. Jer zaštita okoliša, posebno u kombinaciji s profesionalnim sustavom upravljanja okolišem, ima smisla u svakom pogledu.

Unutarnji razlozi

 • Promičete korporativnu zaštitu okoliša
 • Imate dokaz o implementaciji specifikacija
 • Poboljšavate svoje postupke i procese
 • Auditi na licu mjesta pokazuju koje slabe točke i potencijale za uštedu vaše organizacije
 • Prepoznajete potencijalne opasnosti u ranoj fazi i možete ih minimizirati
 • Postižete internu transparentnost u smislu upravljanja okolišem
 • Senzibilizirate i motivirate svoje zaposlenike
 • Promičete komunikaciju među svojim zaposlenicima
 • Smanjujete premije u području ekološke odgovornosti
 • Imate prednosti s pružateljima financijskih usluga, jer je dokazana zaštita okoliša često povezana s nižim rizicima obveza i kredita

Vanjski razlozi

 • Možete sustavno provoditi regulatorne zahtjeve za zaštitu okoliša uz pomoć sustava upravljanja okolišem te ih certificirati
 • Možete pružiti dokaze o usklađenosti sa zakonima i propisima
 • Stječete veći kredibilitet prema kupcima i partnerima
 • Stječete bolje komunikacijske vještine prema kupcima i partnerima
 • Poboljšavate svoj imidž prema kupcima, javnosti i nadležnim tijelima
 • Imate prednosti u odnosu na konkurenciju, jer je zaštita okoliša postala važan prodajni argument
 • Stječete opsežno znanje o utjecaju proizvoda, usluga i procesa na okoliš
 • Možete minimizirati rizike svoje odgovornosti u slučaju incidenata

 

Za koja je društva profesionalan sustav upravljanja okolišem posebno bitan?

Uvođenje profesionalnog sustava upravljanja okolišem općenito nije nužno. Međutim, ne može se poreći da su industrija i poslovanje, nažalost, uvelike odgovorni za efekt staklenika, nedostatak resursa i globalno zatopljenje – te stoga tvrtke imaju posebnu obvezu poduzimanja protumjera. U nekim područjima, kao što je rukovanje opasnim tvarima ili jednostavno odvajanje otpada, često postoje propisi i mjere koje se moraju zakonski poštivati. U drugim područjima, većina onoga što je zapravo moguće napraviti bez puno truda je nažalost još uvijek u kategoriji "može se", a ne "mora se".

Srećom, za mnoge tvrtke zaštita okoliša odavno je prestala biti obična obveza, te je sada i dobar način za jačanje vlastitog ugleda. Na zasićenim tržištima, korporativno upravljanje okolišem način je izdvajanja od konkurencije.

Stoga mnoga društva sada nadilaze zakonske zahtjeve i razvijaju vlastito upravljanje okolišem korak po korak. Žele kombinirati ekološke i ekonomske ciljeve te se oslanjati na energetski učinkovite IT i proizvodne sustave, kako bi npr. smanjili svoje emisije ugljičnog dioksida i uštedjeli na troškovima energije.

Za sustavnu provedbu mjera zaštite klime i okoliša u cijeloj organizaciji preporučljivo je uvesti profesionalni sustav upravljanja okolišem. To vam omogućuje sustavno identificiranje i uklanjanje ekološki relevantnih slabih točaka u vašoj organizaciji. Daje vam propise za planiranje, izvršenje i kontrolu i pomaže vam definirati odgovornosti kao i ponašanje i postupke.

Jedan od načina uvođenja sustavnog upravljanja okolišem je korištenje, na primjer, globalno priznate norme ISO 14001, koja vašoj organizaciji daje sustavni okvir koji će vas voditi u dizajniranju vašeg sustava upravljanja okolišem. Zahtjevi norme prvenstveno su usmjereni na smanjenje ili izbjegavanje utjecaja na okoliš, u vezi sa životnim ciklusom, vezanim uz poslovne aktivnosti vaše organizacije. Stoga je naglasak na pristupu koji se više temelji na riziku i strogom pridržavanju obvezujućih obveza.

Certifikacija prema ISO 14001 omogućuje vašoj organizaciji da na međunarodnoj razini pokaže da je uvela sustav upravljanja okolišem i time prakticira zaštitu okoliša na visokoj razini. Nije važno jeste li obrt, uslužna djelatnost, srednje poduzeće, velika korporacija ili društvena ustanova. Svaka organizacija može imati koristi od certificiranog sustava upravljanja okolišem.

Koji sustavi upravljanja okolišem postoje?

Najpoznatiji sustavi upravljanja okolišem u Europi su međunarodna norma ISO 14001 i europski Sustav za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje
EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) s Uredbom Komisije (EU) 2017/1505 i Uredbom Europskog parlamenta (EZ) br. 1221/2009. U Njemačkoj je oko 8000 tvrtki i organizacija već certificirano prema ISO 14001, a više od 2100 lokacija registrirano je u sustavu EMAS.

ISO 14001 - Održivo upravljanje okolišem

Certificirani sustav upravljanja okolišem u skladu s priznatom normom ★ Poboljšajte okolišni učinak i minimizirajte rizike ★ Odgovorno i održivo upravljanje ★

Ali koji je sustav upravljanja najbolji za moju organizaciju?

I certifikacija sustava upravljanja okolišem prema ISO 14001, kao i validacija prema EMAS-u, imaju svoje specifične karakteristike i zahtjeve koji se moraju prilagoditi potrebama vaše organizacije. To je zato što je svako društvo jedinstveno. Stoga sustav upravljanja okolišem uvijek mora biti posebno prilagođen vašoj organizaciji i mjerama.

 

Što je sustav upravljanja okolišem prema ISO 14001?

ISO 14001 je globalno prihvaćena i primijenjena norma za sustave upravljanja okolišem. Prvi put je objavljen 1996. godine. U lipnju 2000. godine usvojena je prva revizija. Glavni ciljevi su bili smanjenje složenosti i veća kompatibilnost s normom za sustave upravljanja kvalitetom ISO 9001.

U veljači 2012. godine započeli su međunarodni pregovori o drugoj reviziji ISO 14001, koja je objavljena u rujnu 2015. godine.

ISO 14001:2015-11 - Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu 
Norma je dostupna na stranici ISO organizacije.

U posljednjem izdanju povećan je fokus na važnosti poslovnih procesa i njihovom utjecaju na okoliš. Nadalje, društva moraju biti u stanju demonstrirati optimizirani okolišni učinak u obliku mjerljivih okolišnih pokazatelja, na pouzdan, ponovljiv i sljediv način.

Prema ISO 14001, sljedeći aspekti, između ostalog, moraju biti regulirani, utvrđeni ili uspostavljeni:

 • Područje primjene (opseg)
 • Politika okoliša
 • Ciljevi i mjere za njihovo postizanje
 • Odgovornosti i ovlasti
 • Planiranje postupaka i procesa unutar organizacije
 • Mjere koje treba poduzeti za obradu rizika i prilika
 • Okolišni aspekti
 • Obvezujuće obveze (zakonske i druge obveze)
 • Potrebni resursi
 • Obuka odgovornih osoba
 • Komunikacija unutar i van organizacije
 • Pripravnost i odziv na izvanredne situacije
 • Documentacija
 • Praćenje, mjerenje i ocjena
 • Interni audit i ocjena uprave
 • Popravne radnje i stalno poboljšavanje

Ako vaše društvo ili organizacija želi ISO 14001 certifikat, sustav upravljanja okolišem (EMS) mora zadovoljiti sljedeće zahtjeve norme. Za postizanje okolišnih ciljeva i stalno poboljšavanje okolišnog učinka, norma također naglašava PDCA krug.

 

Što je PDCA krug?

Kako bi se postigli ciljevi okolišnog utjecaja postavljeni za organizaciju, norma ISO 14001 fokusira se na proces stalnog poboljšavanja. Ovaj proces poboljšavanja temelji se na metodi PDCA kruga (Plan, Do, Check, Act - planirati-provesti-provjeriti-djelovati):

 • Planiranje: Prvo uspostavljate procese za postizanje provedbe vaših okolinih ciljeva.
 • Provedba: U ovoj fazi se odvija implementacija procesa.
 • Provjera: Stalno nadzirete procese s obzirom na zakonske i druge zahtjeve (obvezujuće obveze) kao i na postavljene ciljeve. Ako želite, možete objaviti svoj okolišni učinak.
 • Optimizacija: Možda ćete morati prilagoditi procese koji su već uspostavljeni.

Na taj način vaša organizacija može strukturirati i implementirati vlastitu korporativnu politiku okoliša, ciljeve okoliša i program okoliša s relativno jednostavnim specifikacijama.

 

Koja je razlika s obzirom na EMAS?

EMAS uredbu (Eco-Management and Audit Scheme) već je 1993. godine uspostavila Europska zajednica. Služi kao sustav za sustavno upravljanje okolišem za provođenje audita okoliša. Uz zahtjeve koji su integrirani i u ISO 14001 za strukturu i procese u sustavu upravljanja okolišem, EMAS sadrži i obvezujući zahtjev za pripremu izjave o okolišu. U njoj moraju biti navedeni procesi i aktivnosti koji utječu na okoliš, kao i osnovni podaci o okolišu, na primjer potrošnja resursa ili operativna razina energije.

u usporedbi s ISO 14001, EMAS dodatno uključuje zahtjeve za:

 • Prolaz okolišnog audita, kojim se detaljno ispituje trenutno stanje društva.
 • Obvezu redovitog podnošenja ažuriranu izjave o okolišu.
 • Obvezu redovitog informiranja javnosti o svojim naporima za zaštitu okoliša.

Odluku o tome koji je sustav upravljanja ispravan za vaše društvo ne može se tako jednostavno donijeti. Da biste to učinili, morate osvjestiti što želite postići sustavom te želite li svoje napore javno objaviti. To je prva velika razlika: prema EMAS uredbi, izjava o okolišu mora biti pripremljena i objavljena. ISO norma zahtijeva da javno komunicirate samo informacije relevantne za sustav upravljanja okolišem (EMS).

Dakle, ako vaše društvo općenito ima kupce ili partnere koji inzistiraju na godišnjoj pripremljenoj izjavi o okolišu, to je obvezujući zahtjev prema EMAS-u i neobvezujući zahtjev ISO norme.

EMAS uredba kao i norma ISO 14001 mogu se bez problema implementirati u mala društva. EMAS sadrži sve zahtjeve koje i norma ISO 14001 ima za sustav upravljanja okolišem, plus dodatne zahtjeve kao što je potrebna priprema izjave o okolišu. Posljedično, implementacija sustava upravljanja okolišem prema ISO 14001 obično zahtijeva manje posla i vremena.

N.B. Kao europski propis, EMAS možda nije dostupan u vašoj zemlji. Molimo kontaktirajte nas za više informacija.

 

Kako izgleda uvođenje sustava upravljanja okolišem?

Uvođenje sustava upravljanja okolišem često predstavlja brojne izazove za organizaciju, posebno za zaposlenike kojima su dodijeljeni relevantni zadaci. Trud svakako nije za podcijeniti, jer - kao i sa svakim drugim sustavom upravljanja - prvo se morate upoznati s tematikom sustava upravljanja okolišem kako biste u konačnici ispunili sve zahtjeve norme, ako stvarno razmišljate o certificiranju.

Relativno puno vremena oduzima prije svega bilježenje, provjera i evaluacija obvezujućih obveza (zakonskih i drugih uvjeta). Međutim, trebali biste izbjegavati osnovne pogreške od samog početka, jer ih je teško naknadno ispraviti.

Općenito se preporuča sustavni pristup s jasnom raspodjelom odgovornosti i fiksnim rokovima. Takva struktura daje vam smjernicu za implementaciju vitkog, praktičnog i korisnog sustava upravljanja okolišem u vašoj organizaciji.

1. korak

U svakom slučaju, prvi važan korak je podrška uprave, jer ona donosi odluku o uvođenju i implementaciji sustava upravljanja okolišem. Bez predanosti uprave takav je projekt od samog početka osuđen na neuspjeh. Naravno, bitno je uključiti i sve zaposlenike - dakle ne samo one koji su odgovorni, nego i sve koji mogu utjecati na nešto u organizaciji.

Ovdje postavljate temelje za svoj projekt. Vi određujete što želite postići u smislu upravljanja okolišem, planirate implementaciju i krećete u realizaciju korak po korak.

2. korak

Sada je vrijeme za konkretnu provedbu. Izrađujete nacrt svoje politike okoliša i određujete mjere u skladu s korporativnim kontekstom. Važno je definirati opseg vašeg sustava upravljanja okolišem. Pritom određujete i rizike i prilike kao i mjere za stalno poboljšavanje i praćenje upravljanja okolišem. Ovdje se dakle radi o:

 • Identificiranju značajnih okolišnih aspekata vaše organizacije
 • Identificiranju vaših obvezujućih obveza
 • Procjeni vaše usklađenosti

3. korak

Nakon što ste odredili svoj smjer sada možete definirati svoju komunikacijsku strategiju i odrediti specifične ciljeve ili program. Na taj ćete način moći pratiti korake i mjeriti njihov uspjeh.

4. korak

Stalno usmjeravate svoj projekt prema uspjehu i osmišljavate plan za nepredviđene situacije.

5. korak

Ocjenjujete svoj okolišni učinak. Da biste to učinili, razvijate proces za bilježenje, mjerenje i analizu. Unutarnji auditi pomažu u suzbijanju ako mjere ne djeluju kako je planirano. Na taj način možete dodatno poboljšati svoje procese.

Kao i kod svakog sustava upravljanja, ovakav postepeni pristup nudi neke prednosti u upravljanju okolišem. Na primjer, relativno je lako vidjeti kako poboljšanje okolišnog učinka pomaže smanjiti troškove i poboljšati odnos s kupcima i partnerima. Također možete vidjeti kako vam ISO 14001 pomaže pokazati svoje obvezujuće obveze i još mnogo toga.

Na taj način vaše društvo ili organizacija može razumjeti prednosti sustava upravljanja okolišem u bilo kojem trenutku, dok vi implementirate i poboljšavate svoj koncept korak po korak.

ISO 14001 - Održivo upravljanje okolišem

Certificirani sustav upravljanja okolišem u skladu s priznatom normom ★ Poboljšajte okolišni učinak i minimizirajte rizike * Odgovorno i održivo upravljanje ★

Strukturno uvođenje sustava upravljanja okolišem

Postoje tri strukturne opcije pri uspostavi profesionalnog sustava upravljanja okolišem:

 

 • Možete provesti jedan projekt koji se usredotočuje na jedan ili više aspekata okoliša. Ovim opreznim pristupom polako se upoznajete s elementima sustava upravljanja okolišem.
 • Ako ste već implementirali neki okolišni projekt, možete usvojiti provjereni i strukturirani pristup za upravljanje daljnjim okolišnim projektima. Za praćenje razvoja pojedinih elemenata učinkovitim se pokazalo i korištenje definiranih koraka.
 • Možete odabrati određene korake koji će se implementirati uzastopno ili istovremeno. Ovaj odabir preporuča se kada se želite pozabaviti specifičnim aspektima okoliša, kao što je ispunjavanje obvezujućih obveza ili poboljšanje okolišnog učinka. Ovim se pristupom sustav upravljanja okolišem može vrlo dobro razviti vlastitim tempom i u skladu s raspoloživim resursima.

Korak po korak do uspjeha

Konkretan plan za implementaciju vašeg sustava upravljanja okolišem (EMS) pomoći će vam da odredite sljedeće:

 • Kako želite nastaviti s implementacijom svog profesionalnog sustava upravljanja okolišem?
 • U kojem vremenskom okviru želite da se svaki korak ostvari?
 • Tko će preuzeti koje uloge i odgovornosti?
 • Koje podatke morate dokumentirati?
 • Kako će se napredak kontinuirano pratiti i mjeriti?

 

Sustav upravljanja okolišem: Što su organizacijska struktura i organizacija procesa?

Kod uvođenja sustava upravljanja okolišem opetovano ćete se susretati s pojmovima organizacijska struktura i organizacija procesa. Kako biste ih razumjeli, prvo vam treba biti jasno što znači pojam "sustav upravljanja okolišem". Pojam se sastoji od pojmova "upravljanje okolišem" i "sustav upravljanja":

 • Upravljanje okolišem: Sve mjere za smanjenje negativnih utjecaja na okoliš ili promjena u okolišu.
 • Sustav upravljanja: Instrument za sustavnu, ciljanu i plansku provedbu korporativne politike i ciljeva. To uključuje strukturiranje, kontrolu i stalno poboljšavanje procesa društva kroz bilježenje i opis strukturne i proceduralne organizacije.

Sustav upravljanja okolišem stoga služi za smanjenje i stalno poboljšanje negativnih utjecaja na okoliš bilježenjem i opisom organizacijske strukture i organizacije procesa.

Organizacijska struktura određuje tko je odgovoran za koje okolišno relevantne aktivnosti u vašem društvu. Podjela okolišno relevantnih zadataka važan je čimbenik uspjeha, jer u protivnom postoji rizik da će neke aktivnosti ostati neostvarene jer se nitko za njih ne osjeća odgovornim. Na primjer, možete odrediti tko je u tvrtki odgovoran za odvajanje otpada. Na taj način možete korak po korak minimizirati negativne utjecaje na okoliš te je moguće kontinuirano korigirati i poboljšavati svoje mjere.

Uz pomoć organizacije procesa određujete kako želite izvršavati svoje okolišno važne zadatke. Definirate ciljane specifikacije za slijed osnovnih procesa kako biste postigli ciljeve društva i implementirali politiku okoliša društva. Specifikacije nisu potrebne za sve aktivnosti. Ipak, svakako trebate planirati one procese koji utječu na zaštitu okoliša i specificirati zahtjeve kako biste zapravo mogli smanjiti negativne utjecaje na okoliš.

 

Sustav upravljanja okolišem: Prednosti

Istina je da profesionalni sustav upravljanja okolišem nećete uvesti preko noći. No postoji mnogo razloga da se oslonite na certificirani sustav upravljanja okolišem:

 • Niži troškovi: sustavi upravljanja okolišem znače proaktivno djelovanje za budućnost, a ne samo puku reakciju na zakonske zahtjeve. Ali to također znači da imate predostrožni pristup i tako možete uštedjeti na resursima. Na primjer, sustav upravljanja okolišem pomaže vam da štedljivije koristite sirovine i energiju. Manje sirovina se gubi neiskorišteno i smanjuju se troškovi zbrinjavanja otpada u vašoj organizaciji.
 • Bolja pravna sigurnost: Sustavnom provedbom relevantnih zakonskih propisa i uspostavljanjem sustavnog sustava upravljanja okolišem s jasnim ovlastima i odgovornostima, uvijek ste na sigurnoj strani s pravnog stajališta. Optimizirana pripravnost za izvanredne situacije također smanjuje vjerojatnost plaćanja odšteta kada je u pitanju odgovornost za okoliš.
 • Bolji odnos s kupcima i partnerima: Očekivanja kupaca i partnera za održivi rad u vašoj organizaciji stalno rastu. Brojni kupci, društva i cijele industrije (automobilska industrija) sada od svojih dobavljača zahtijevaju dokaz o upravljanju okolišem.
 • Bolji odnos s nadležnim tijelima i javnošću: Lakše dostupnim, ažuriranim podacima, kao i provjerljivim, vjerodostojnim aktivnostima zaštite okoliša, poboljšavate svoj ugled.
 • Doprinos održivosti: Manja potrošnja resursa i minimalni utjecaj na okoliš povećavaju dugoročne buduće izglede vaše tvrtke i kvalitetu života budućih generacija.
 • Bolji uvjeti za kredite i osiguranje: Sustav upravljanja okolišem (EMS) oblik je upravljanja rizikom. Banke uzimaju u obzir vaše napore kada razmatraju vašu kreditnu sposobnost. Također ćete dobiti snižene ponude osiguravajućih društava.
 • Inovativniji proizvodi: Ako tijekom procesa razvoja uzmete u obzir okolišne zahtjeve, možete otvoriti potpuno nova tržišta što se razvoja vaših proizvoda tiče.
 • Motivacija zaposlenika: Mnogi zaposlenici su ponosni što rade za društva koja štite okoliš. U nekim slučajevima imaju i izravnu korist od poboljšanih radnih uvjeta, na primjer kroz smanjenu upotrebu opasnih tvari.

ISO 14001 - Održivo upravljanje okolišem

Certificirani sustav upravljanja okolišem u skladu s priznatom normom ★ Poboljšajte okolišni učinak i minimizirajte rizike * Odgovorno i održivo upravljanje ★

DQS - Vaš pouzdani partner za sustave upravljanja okolišem

Danas su gospodarski uspjeh i zaštita okoliša jednako važni i usko isprepleteni korporativni ciljevi. Preporuča se postepeni pristup kako bi se ova povezanost lakše postigla. Sustavan, profesionalni sustav upravljanja okolišem (EMS) u skladu s međunarodno priznatom normom ISO 14001 daje vam smjernice za održivo postizanje ciljeva i stalno poboljšavanje okolišnog učinka organizacije.

Certifikacija koju provodi DQS dokumentira vaše napore u zaštiti okoliša međunarodno priznatim, akreditiranim certifikatom.

 

Kako vas DQS podržava tijekom certifikacije prema ISO 14001?

Već u godini prvog izdanja ISO 14001 DQS je dobio akreditaciju za provođenje certifikacijskih audita i izdavanje certifikata. To znači da DQS ima više od dvadeset godina iskustva u certificiranju prema zahtjevima ISO 14001. Naše temeljne kompetencije leže u provođenju certifikacijskih audita i procjena. To nas čini jednim od vodećih svjetskih pružatelja usluga koji u svakom trenutku postavlja nova mjerila u pogledu pouzdanosti, kvalitete i usmjerenosti na kupca.

Zajedno s vama odredit ćemo datum audita. Trajanje ovisi o veličini i složenosti vašeg društva i vaših grupa proizvoda. Nakon uspješnog certificiranja dobit ćete certifikat s valjanošću od tri godine. Za održavanje certifikacije potrebni su godišnji nadzorni auditi. Oni služe općem cilju demonstriranja učinkovitosti i usklađenosti s međunarodnom normom ISO 14001.

DQS certifikacijski audit je učinkovit alat za daljnji razvoj vašeg sustava upravljanja. Steći ćete dublje znanje i razumijevanje svoje organizacije te ćete je moći ciljano razvijati i poboljšavati.

U pogledu ISO 14001 certifikacije možete se osloniti na dugogodišnje iskustvo i dokazane metode DQS-a. Naši stručnjaci su vam uvijek na raspolaganju da odgovore na vaša pitanja.

Tko je DQS?

DQS je vaš kompetentan partner kada je u pitanju certificiranje prema ISO 14001. Uz kompetentno planiranje audita, profesionalne auditore i smislene izvještaje o auditu, vodimo vas kroz proces certifikacije.

Smatramo se pionirima i inovatorima s ciljem održavanja, stvaranja i poboljšanja međunarodno usporedivih mjerila. Tako proizvodi, procesi ili usluge postaju sigurniji i kvalitetniji u cijelom svijetu. Naši certifikati pojednostavljuju globalnu razmjenu između organizacija i regulatornih agencija, a ujedno jačaju povjerenje kupaca i potrošača u proizvode, usluge i organizacije. Stoga shvaćamo da je naš rad važan doprinos društvu.

Tijekom svih DQS audita, neovisni stručnjak za industriju, tj. vaš DQS auditor, dubinski pregledava vaš sustav upravljanja i procjenjuje u kojoj mjeri ti procesi već zadovoljavaju okolišne zahtjeve, gdje leže vaše preferencije i gdje se potencijal može iskoristiti. Fokus je upravo na „zašto“, jer želimo razumjeti zašto ste odabrali određeni put u implementaciji svog sustava upravljanja okolišem.

Zajedno određujemo kakva očekivanja imate od sustava upravljanja okolišem. S tim razumijevanjem, svojim znanjem u industriji i stručnošću o normama, naši auditori društvima i organizacijama svih vrsta i veličina pružaju upravo one uvide koji su važni za donošenje ispravnih odluka i provedbu poboljšanja.

Svi auditori DQS-a su educirani stručnjaci i menadžeri s dugogodišnjim profesionalnim iskustvom i visokom razinom stručnosti u industriji. Predstavljaju sva područja industrije i trgovine, javne uprave i zdravstva. Oni poznaju vaše svakodnevne izazove i vaše poslovanje iz vlastitog iskustva, mogu procijeniti procese vaše organizacije, prepoznati prednosti i ukazati na slabosti.

Auditori obično imaju dubinsko znanje o nekoliko normi. Na taj se način integrirani sustavi upravljanja mogu auditirati i poboljšati kroz različite teme u kombiniranom postupku.

S vama ulazimo u intenzivan, kooperativan, ali i zahtjevan dijalog. Naši auditori razgovaraju, pomno pregledavaju vaše sustave i potiču vas holističkim pogledom na ljude, procese i rezultate. Ukazuju na potencijal za poboljšanje i donošenje važnih odluka. Valjanim povratnim informacijama utjelovljuju vanjski pogled koji je toliko vrijedan za vašu organizaciju.

DQS auditi pružaju vam jasnoću. Holistički, neutralni pogled izvana na ljude, procese, sustave i rezultate pokazuje koliko je vaš sustav upravljanja učinkovit, kako je implementiran i kako se njime upravlja. Naše prednosti počinju tamo gdje kontrolni popisi završavaju.

Autor
Altan Dayankac

DQS voditelj proizvoda i stručnjak za brojne teme održivosti, klime, okoliša i zaštite na radu. Altan Dayankac je i autor i predavač u povjerenstvima za zaštitu okoliša i zdravlje i sigurnost pri radu te na brojnim stručnim događanjima.

 

Loading...