U travnju 2023. organizacija ISO objavila je rezultate svoje druge Ankete korisnika o normi ISO 14001. Anketu je prije otprilike dvije godine organizirao ISO/TC 207 SC 1, odbor odgovoran za standard zaštite okoliša. Namjera je bila dobiti uvid u mogućnost potrebe za revizijom norme ISO 14001:2015, te osigurati buduće kontinuirano poboljšanje upravljanja okolišem za dobrobit svih dionika. 

S obzirom na trenutačno Izvješće o anketi korisnika iz 2021., moguće novo izdanje ekološkog standarda može se sažeti na sljedeći način: Revizija - ne, više podrške - da. U ovom članku saznat ćete informacije koje pojašnjavaju ovu izjavu korisnika i drugih zainteresiranih strana. 

Izvješće o anketi korisnika ISO 14001

Sažetak glavnih rezultata

Druga anketa korisnika o trenutnom ekološkom standardu ISO 14001:2015 započela je u rujnu 2021. Prva anketa provedena je 2013. uoči "velike revizije" 2015.

U aktualnoj anketi sudjelovalo je oko 3000 sudionika iz 91 zemlje svijeta. Među njima su bili korisnici implementiranog (6%) ili akreditiranog certificiranog (94%) sustava upravljanja okolišem, ali i podjednak broj tvrtki i drugih zainteresiranih strana, poput konzultanata i certifikacijskih tijela.

Istraživanje se bavilo ključnim pitanjima i budućim izazovima za upravljanje okolišem. Prvi dio odnosio se na reviziju norme ISO 14001 iz 2015., koja je ponovno potvrdila ono što je vidljivo u praksi još od njene objave: Najviše poteškoća javlja se unutar sljedećih zahtjeva standarda:

- Razmatranje životnog ciklusa proizvoda (52%)
Rizici i mogućnosti povezani s ekološkim aspektima i utjecajima (32%)
- Kontrola vanjskih procesa (28%)

 

Prednosti ISO 14001

Ovdje se pokazalo da korisnici značajno doprinose ekološkom standardu, osobito s obzirom na:
- Ispunjavanje zakonskih uvjeta i druge obvezujuće stavke,
- Poboljšanje učinka zaštite okoliša, i
- Predanost Uprave prema upravljanju okolišem.

Ostale navedene koristi bile su:
- Ispunjavanje očekivanja zainteresiranih strana,
- Poboljšanje imidža u javnosti,
- Ostvarivanje strateških ciljeva, te
- Integracija poslovnih procesa.

Prema korisnicima, i Dodatak A ekološkog standarda i smjernice ISO 14004 za uspostavu, provedbu, održavanje i poboljšanje sustava upravljanja okolišem bili su od posebne pomoći. Ovo dokazuje pretpostavku da je sveobuhvatna podrška bitan aspekt za učinkovitu implementaciju zahtjeva standarda te da za njom postoji odgovarajuća potražnja.

Podrška za specifična ekološka pitanja

Pitanje o interesu za savjete o uvođenju sustava upravljanja okolišem otkrilo je potrebu za praktičnim izvješćima i dodatnim uputama za provedbu kod nešto manje od polovice ispitanika.

Poseban naglasak stavljen je na specifične ekološke teme, kao npr.:
- Zaštita klime
- Gospodarenje materijalima i otpadom
- Upravljanje recikliranjem
- Upravljanje kemikalijama
- Zakon o zaštiti okoliša
- Zaštita voda
- Kvaliteta zraka
- Bioraznolikost.

Nešto manje od jedne trećine sudionika izrazilo je interes za daljnjom potporom, konkretno, u obliku zasebnog standarda
- O suočavanju s klimatskim promjenama
- O gospodarenju otpadom
- O kružnom gospodarstvu (ovo je već u tijeku kao dio serije ISO 14002).

S obzirom na rezultate istraživanja, čini se da trenutno nema daljnje potrebe za razvojem dodatnih ekoloških standarda.

Razmatranje detaljnih rezultata

Detaljno gledajući neke rezultate, može se uočiti niz razloga zašto organizacije s certifikatom ISO 14001 sudjeluju u istraživanju: "ne" sveobuhvatnoj reviziji i "da" većoj podršci. Dakle, glavni argument za certifikat ISO 14001 je (sigurno) ispunjavanje zakonskih obveza (75%, u daljnjem tekstu "vrlo" ili "vrlo značajno").

To se podudara s odgovorima na pitanje o vrijednosti sustava upravljanja okolišem, gdje pravna sigurnost također zauzima prvo mjesto sa 75%. Također, na vrhu liste je smanjenje (financijskog) rizika povezanog s utjecajima na okoliš (76%) i ispunjavanje zahtjeva kupaca (77%). Sve su to argumenti koji ne upućuju nužno na uvođenje koncepata budućih izazova (Future Challenge Concepts).

S druge strane, samo 14% ispitanika tvrdi da od jednog ili više svojih dobavljača zahtijeva implementaciju sustava upravljanja okolišem s ciljem da se u opskrbnom lancu uzme u obzir životni ciklus. Nasuprot tome, ~40% ispitanika kaže da uočava ekološke aspekte nekih od provedbi, proizvoda ili usluga svojih dobavljača te obavještava svoje dobavljače o vlastitim zahtjevima za zaštitu okoliša.

Ovdje bi uvođenje koncepta budućih izazova bio dodatni zadatak ili čak prepreka. Uz to, samo 35% anketiranih poduzeća tvrdi da je poboljšanje ekološke učinkovitosti njihovih dobavljača od velike ili vrlo velike vrijednosti.

Buduće zadaće sustava upravljanja okolišem

Na pitanje u kojoj bi se mjeri i kojim intenzitetom Tehnički odbor ISO/TC 207* trebao pozabaviti temom pet novih koncepata upravljanja okolišem (Future Challenge Concepts) objavljenih u Izvješću odbora za 2020. tijekom sljedeće revizije, više su se izjasnili oni koji nisu korisnici standarda. Željeli su strože zahtjeve u odnosu na dvije teme:
- Određivanje ekoloških aspekata u opskrbnom lancu ili životnom ciklusu proizvoda
- Promicanje ekološke odgovornosti u organizacijama i angažiranost zaposlenika.

Za korisnike standarda, s druge strane, glavni fokus bio je na dodatnim informacijama i većoj jasnoći u pogledu postojećih zahtjeva, kao i na dodatnoj podršci.

*Tehnički odbor ISO/TC 207 sastaje se jednom godišnje radi daljnjeg razvoja serije ekoloških standarda ISO 14000ff. Članovi ažuriraju i raspravljaju o budućim zahtjevima različitih standarda. Ključna područja djelovanja Izvješća o budućim izazovima iz 2020. uključuju određivanje ekoloških aspekata u opskrbnom lancu, promicanje kulture ekološke odgovornosti, angažiranost zaposlenika u upravljanju okolišem, integraciju sustava upravljanja okolišem i vanjsko izvještavanje o ekološkim ciljevima.

 

Revizija ISO 14001 - Zaključak trenutnog istraživanja

Većina ispitanika (uglavnom korisnika standarda) željela bi vidjeti više podrške u ispunjavanju postojećih zahtjeva standarda, ali smatra da ne bi vidjela konkretne dalekosežne promjene nakon moguće revizije (izvor: Izvješće o korisničkoj anketi 2021).

Moguće je da razlog za ovakav stav leži u činjenici da znatno više od polovice korisnika koji su odgovorili na anketu su službenici za upravljanje okolišem koji nove zahtjeve moraju provesti u praksi. Prema njihovim tvrdnjama, više od dvije trećine korisnika standarda uložilo je više od šest godina kako bi implementirali svoj sustav upravljanja okolišem, što ukazuje na silnu količinu posla.

Ove se izjave također odnose na takozvane koncepte budućih izazova ISO/TC 207, koji bi pružili dovoljno materijala za reviziju ekološke norme. No, znatno odbacivanje ovih koncepata među korisnicima standarda moglo bi biti posljedica i činjenice da su do sada bili manje poznati.

Brojke, podaci i činjenice o Anketi korisnika

U aktualnoj ISO anketi sudjelovalo je oko 3000 sudionika iz 91 zemlje. Među njima bili su oni koji koriste certificirani sustav upravljanja okolišem, ali i oni koji ga ne koriste, poput konzultanata i certifikacijskih tijela.

Korisnici standarda činili su 48% sudionika, od čega je 59% ispitanika imalo ulogu predstavnika upravljanja okolišem. Tvrtke bez sustava upravljanja okolišem činile su 28% sudionika, ne-korisnici kao pojedinci (23%) i ostali (1%).

Većina sudionika nalazila se u Europi - 58%. Južna i Srednja Amerika činile su 16%, Sjeverna Amerika 12%, Azija 9%, a Afrika i Bliski istok 4%. Od organizacija koje su sudjelovale, 44% imalo je više od 500 zaposlenika, 35% od 101 do 500, a 21% ispod 100.

DQS - Što možemo učiniti za vas

Više od 35 godina zalažemo se za unapređenje sustava upravljanja i procesa kroz nepristrane audite i certifikacije. Provodimo audite prema oko 100 priznatih normi i propisa, prema standardima specifičnima za industriju ili prilagođeno vašim individualnim specifikacijama - na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Nepristranost i objektivnost za nas predstavljaju ključne elemente prilikom provođenja audita i certifikacija. DQS je dobio akreditaciju u području zaštite okoliša već 1996. godine, godine prvog izdanja akreditacije, što ukazuje na više od 25 godina iskustva u ISO 14001 certifikaciji, što će vam zacijelo biti od koristi.

audits-dqs-shutterstock-1307100766.jpg
Loading...

Naš je teritorij više od samog provjernog popisa.

Vjerujte nam na riječ. Radujemo se razgovoru s vama!

Autor
Kai-Uwe Kaiser

Voditelj proizvoda DQS-a, auditor i stručnjak za teme zaštite okoliša, energije, energetske učinkovitosti i održivosti, kao i auditor za kvalitetu i automobilsku industriju. G. Kaiser ima dugogodišnje iskustvo kao voditelj proizvoda, voditelj proizvodnje, voditelj sustava upravljanja kvalitetom u područjima upravljanja okolišem, energijom, sigurnošću na radu i kao upravitelj tvornice u automobilskom sektoru. Svoje iskustvo koristi i za potrebe edukacija.

 

Loading...