Od objave norme 1996. godine više od 310 000 organizacija u cijelom svijetu uspostavilo je i certificiralo sustav upravljanja okolišem u skladu s ISO 14001. Sve veće prihvaćanje i popularnost dokaz su da organizacije svih vrsti i veličina mogu imati koristi od pozitivnog poticaja ove međunarodne norme. Revizijom 2015. godine ova je norma za okoliš dobila i širok opseg za upravljanje rizicima i prilikama. Međutim, nema zahtjeva za formalno upravljanje rizikom u ovom procesu. Organizacija sama određuje svoju metodu za određivanje svojih rizika i prilika. Moguć je jednostavan kvalitativan proces, kao i potpuna kvantitativna procjena.

Loading...

Rizici i prilike u ISO 14001 - Promjena perspektive

Dugo se na poslovni rizik gledalo kao na rizik ograničen na financijsku usporedbu rezultata. Danas postoji opći konsenzus da su poduzeća svih vrsta i veličina podložna brojnim unutarnjim i vanjskim čimbenicima i utjecajima - norma govori o "problemima". Strukturne i cikličke promjene u poslovnom okruženju, kao i novi ulasci na tržište, vode do neizvjesnosti hoće li i kada organizacija postići svoje ciljeve.

Učinak ove neizvjesnosti na korporativne ciljeve, monetarne ili druge, može se opisati kao "rizik". Taj način gledanja na stvari ušao je i u upravljanje okolišem revizijom norme 2015. godine (Poglavlje 6 "Planiranje").

ISO 14001:2015 - Sustavi upravljanja okolišem - Zahtjevi s uputama za uporabu.

Norma je dostupna na internetskoj stranici ISO organizacije.

Pojmovi "rizici i prilike" definirani su u poglavlju 3.2.11:

Rizici = potencijalni negativni učinci (prijetnje)Prilike = potencijalni pozitivni učinci (prilike).

Pristup temeljen na riziku u ISO 14001 konkretizira ranije zahtjeve o preventivnim mjerama. Međutim, srž, prevencija i izbjegavanje, ostaje ista. Uprava može učinkovito upravljati rizicima i prilikama integriranjem upravljanja okolišem u poslovne procese i svoje strateško vodstvo i donošenje odluka.

 

Određivanje rizika i prilika

Pristup temeljen na riziku, analogan ISO 9001, jedna je od glavnih komponenti faze planiranja (PDCA krug) i time ključni pristup u upravljanju okolišem. To je sustavno proširenje razmišljanja u smislu popravnih i preventivnih radnji koje organizacijama daje nove načine gledanja na budućnost: Što ako?

 Sveobuhvatna svrha procesa koje zahtijeva ISO 14001, poglavlje 6.1.1 je osigurati da organizacija može:

 • postići očekivane rezultate sustava upravljanja okolišem
 • spriječiti ili smanjiti neželjene učinke
 • postići stalno poboljšavanje

ISO 14001 - Održivo upravljanje okolišem

Sustav upravljanja okolišem certificiran u skladu s priznatom normom ★ Poboljšanje okolišnog učinka i smanjenje rizika ★ Odgovorno i održivo poslovanje

Da odmah razjasnimo: Svrha ISO norme nije dodavanje odgovarajućihprilika i rizika za sve unutarnje proceduralne upute. Cilj je odrediti može li se "očekivani rezultat" organizacije postići implementacijom sustava upravljanja okolišem. Ili: Koji čimbenici mogu spriječiti ostvarenje tog rezultata?

 

Očekivani rezultati - Ovo je minimum

Očekivani rezultati sustava upravljanja okolišem uključuju kao minimalni rezultat:

 1. Poboljšanje okolišnog učinka
 2. Ispunjenje obevzujućih obveza
 3. Postizanje ciljeva okoliša

Međutim, organizacija obično, uz navedene, specificira i dodatne očekivane rezultate. Na primjer, može se posvetiti društvenim i okolišnim načelima. Razumijevanje konteksta organizacije igra vrlo važnu ulogu. Nijedna organizacija ne postoji u "vakuumu". Uvijek je pod utjecajem vanjskih i unutarnjih pitanja, kao što su promjenjivi zahtjevi tržišta, dostupnost resursa, ili sudjelovanje zaposlenika. Ne treba zaboraviti ulagače koji, kao davatelji kapitala, žele da se njihov angažman prizna na odgovarajući način.

 

Rizici i prilike u kontekstu

Brzo postaje jasno da različite zainteresirane strane mogu imati različite zahtjeve i očekivanja od organizacije. Međutim, nije svako očekivanje relevantno za sustav upravljanja okolišem. Stoga je sljedeći korak organizacije filtriranje relevantnih potreba i očekivanja (tj. zahtjeva) zainteresiranih strana i određivanje koje će od njih postati obvezujuće obveze za njih. To mogu, na primjer, biti ugovori svih vrsta s kupcima, udrugama ili skupinama, ali i kodeksi ponašanja, industrijski standardi ili organizacijski zahtjevi, itd.

U vezi s identifikacijom obvezujućih obveza, ovo kontekstulano razumijevanje je preduvjet za sposobnost definiranja opsega sustava upravljanja okolišem. Opseg navodi prostorne i organizacijske granice sustava upravljanja okolišem, tako da daleko nadilazi područje primjene (opseg) organizacije. Opseg je opisan na primjer, na certifikatu. Ta dva opsega nisu istoznačna.

Definicija opsega uključuje:

 • Vanjska i unutarna pitanja
 • Obvezujuće obveze
 • Organizacijske jedinice, funkcije i fizičke granice
 • Aktivnosti, proizvode i usluge
 • Ovlasti i sposobnost kontroliranja i
 • Utjecaj (= podugovoreni procesi)

 

Mjere za upravljanje rizicima i prilikama u ISO 14001

Prema ISO 14001 moraju se identificirati rizici i prilike za sljedeća područja kako bi se mogli postići očekivani rezultati, suzbiti neželjeni učinci i postići stalno poboljšavanje:

 • Vanjska i unutarnja pitanja (4.1)
 • Očekivanja relevantnih zainteresiranih strana (4.2)
 • Značajni aspekti okoliša (6.1.2)
 • Obvezujuće obveze (6.1.3)

To su minimalni zahtjevi. Organizacija može slobodno uključiti i druga područja za razmatranje. Prema ISO 14001 (6.1.1), organizacija mora uspostaviti, primijeniti i održavati procese za određivanje rizika i prilika. Ti procesi osiguravaju da sustav upravljanja okolišem može postići svoje namjeravane rezultate i spriječiti ili smanjiti neželjene učinke. To uključuje i vanjske uvjete okoliša koji utječu na poslovanje.

Na primjer, pristupne ceste mogu postati neprohodne zbog plavljenja ili poplave ili srušenih stabala nakon lokalnog uragana. Kako bi izgledao scenarij ako zbog toga ne bi bilo moguće ukloniti IBC spremnike s proizvodnim muljem? Ili ako su skladišni kapaciteti u tvornici iscrpljeni? Osim toga, u mnogim se slučajevima javlja još jedan problem: Određivanje aspekata okoliša u izvanrednim situacijama. Prema zahtjevima iz Poglavlja 6.1.2 moraju se procijeniti i uvjeti koji nisu planirani i izvanredne situacije koje nisu razumno predvidljive. 

 

Procjena rizika koristeći matricu rizika - primjer

Odgovar logističkog poduzeća na pitanje o potencijalnom curenju goriva ili motornog ulja je da svi vozači imaju apsorbense u svojim vozilima i adekvatno su educirani. Ali kako bi se ta situacija trebala procijeniti vikendom? Vozni park je parkiran na normalnom pločniku s isprepletenim kockama, ispresijecanom kišnim odvodima i sabirnim šahtovima. Glavni kolektor se izlijeva u lokalnu kanalizaciju na granici posjeda. Međutim, nema ventila ili separatora ulja. U tom je kontekstu predvidljiva izvanredna situacija curenje goriva ili ulja vikendom. Primjer procjene rizika koristeći matricu rizika može izgledati ovako:

Identifikacija rizika Neometano ispuštanje goriva ili motornog ulja u kombinirani kanalizacijski sustav. 

Analiza rizika Vjerojatnost pojave je mala zbog redovitog održavanja kamiona. Opseg štete u okolišu je velik. Pogotovo zato što je komunalni pročišćivač otpadnih voda prilično blizu (kratki protočni tokovi) i nema mogućnosti za tampon zonu.

Procjena rizika  Rizik se nalazi u žutoj, srednjoj razini i stoga ga se ne može tolerirati.

Upravljanje rizikom Smanjenje opsega štete kombinacijom organizacijskih mjera (sigurnosne provjere za curenje ispod vozila) i tehničkih mjera (ugradnja separatora tekućina ili kutije na parkiralištu s opremom za sakupljanje i upijajućim prostirkama). 

Praćenje i pregled Edukacija/senzibilizacija logističkog osoblja i zaštitara uz uključivanje u sljedeću vježbu za izvanredne situacije, periodične inspekcije separatora.

Primjer pokazuje kako se aspekti okoliša mogu ocijeniti u kontekstu odziva na izvanredne situacije. U ovoj je organizaciji bilo pozitivno to da je parkiralište bilo očišćeno od stare kontaminacije za bolju detekciju curenja. Od sada se svi zaposlenici pedantno brinu da to tako i ostane. U tom je pogledu ova procedura u skladu sa zahtjevima za planirane mjere. Sukladno tome moraju se planirati mjere za upravljanje značajnim aspektima okoliša, obvezujućim obvezama i rizicima i prilikama kako su identificirani prema Poglavlju 6.1.1 ISO 14001.

 

Odgovarajuća prilika za svaki rizik?

Kako je već navedeno moraju se identificirati prilike i rizici za obvezujuće obveze. Obvezujuće obveze ne odnose se samo na primjenjive zakone i propise, već i na dobrovoljne obveze poput organizacijskih ili industrijskih normi, ugovornih odnosa ili sporazuma s organizacijama za zaštitu okoliša. Rizik nesukladnosti s nepoznatim zahtjevima zbog neprikladnog sustava se brzo identificira. Ali što je prilika? Sveobuhvatnim pregledom mogu se identificirati promjene već u fazi nacrta kao i potencijalni utjecaji na poslovanje u ranoj fazi. 

 

Zaključak: Prilike i rizici u ISO14001

ISO 14001 organizacijama daje sustavni okvir za zaštitu okoliša i odgovor na promjenjive uvjete okoliša. Pristup temeljen na riziku izrazito je bita od revizije 2015. godine: pomaže u identificiranju novih područja za djelovanje. Međutim, organizacije same moraju odlučiti koji će sustav koristiti. Važno je da su kriteriji procjene objektivno razumljivi kako bi klasifikacija rizika (visoki, srednji, niski) ostala transparentna.

audits-dqs-audit wuerfel nebeneinander auf tisch
Loading...

Certifikacija u skladu s ISO 14001

Koliki trud trebate uložiti i koje troškove možete očekivati kod certifikacije sustava upravljanja prema ISO 14001? Saznajte besplatno i bez obveze.

U mnogim organizacijama postoje različite razine procjene rizika. Strateškim pristupom određuju se rizici i prilike iz određivanja konteksta, dok se na operativnoj razini određuju rizici i prilike za definirane procese okoliša. Trebalo bi obratiti pažnju na međusobnu povezanost razina razmatranja kako bi se dobila cjelokupna korporativna slika i kako bi se moglo identificirati sučelja/interakcije. Kao rezultat toga mogu se izvesti strategije kao odgovor na ozbiljne promjenjive uvjete okoliša, poput suše, niske razine vode, loših vremenskih prilika, ili ponašanja tržišta i kupaca.

 

DQS - Simply leveraging Quality.

Danas su ekonomski uspjeh i zaštita okoliša jednako važni korporativni ciljevi za uspješne organizacije. Sustavno, profesionalno upravljanje okolišem u skladu s međunarodno prizantom normom ISO 14001 pomaže im održivo slijediti svoje ciljeve i stalno poboljšavati svoj operativni okolišni učinak.

Više od 20 godina iskustava s ISO 14001 - DQS je svoju akreditaciju dobio 19916. godine s prvim izdanjem norme ISO 14001 - čini nas vašim kompetentnim partnerom u certifikaciji. 

 

Stručnost i povjerenje

Napomena: Naše članke pišu isključivo naši stručnjaci za sustave upravljanja i auditori s višegodišnjim iskustvom. Ako imate pitanja za autora o sadržaju teksta, slobodno nam se obratite. Radujemo se razgovoru s vama.

Autor
Robert Bernacik

Stručnjak za zaštitu okoliša i sigurnost pri radu, osposobljeni stručnjak za zaštitu na radu njemačke udruge Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) i dugogodišnji DQS auditor za kvalitetu, zaštitu okoliša, sigurnost pri radu i upravljanje energijom.

Nakon studija inženjerstva okoliša, Robert Bernacik završio je poslijediplomski studij ekonomije i diplomirao 2002. godine s diplomom iz područja procjene životnog ciklusa. Nakon toga se, između ostalog, posvetio temi ekoloških prednosti pakiranja za pića za tvrtku Deutsche Mineralbrunnen. Kao predstavnik DQS-a, pomogao je u oblikovanju ISO 14001:2015 u Nacionalnom odboru za standarde za osnovnu zaštitu okoliša (NAGUS - National Standards Committee on Basic Environmental Protection) i bio član odbora Njemačkog instituta za normiranje (DIN) za reviziju norme ISO 45001. Danas Robert Bernacik samostalno radi u savjetovanju, osposobljavanju i auditiranju u zaštiti okoliša i zaštiti na radu.

Loading...