Poglavlje 4.3 - što točno podrazumijeva pojam opsega u međunarodno priznatoj normi za sustave upravljanja? Zašto je bitan i što točno treba uzeti u obzir? Saznajte kako vaša organizacija, neovisno o veličini i industriji, može poboljšati svoj okolišni učinak i učinkovitot resursa u skladu s društveno-ekonomskim zahtjevima.

Loading...

Sustav upravljanja okolišem u skladu s međunarodnom normom

Bilo da se radi o velikoj korporaciji ili poduzeću srednje razine, sve više organizacija danas smatra da su odgovorne za zaštitu okoliša. U međunarodno priznatoj normi ISO 14001 ove organizacije nalaze sustavni okvir za stalno poboljšavanje svojeg okolišnog učinka. Primjenom sustava upravljanja okolišem organizacije doprinose ekološkoj održivosti i ispunjavaju društvena očekivanja.

Poznata norma za zaštitu okoliša zahtijeva kontrolirane procese kojima:

 • Bilježi i ocjenjuje aspekte okoliša
 • Smanjuje štetne utjecaje na okoliš
 • Stalno poboljšava učinkovitost resursa

Daljnji aspekti koji doprinose konkurentskim prednostima i osiguranju budućnosti organizacije su razmatranje rizika i prilika, poštivanje zakona i drugih obveza i povećana svijest zaposlenika o zaštiti okoliša.

 

Opseg u ISO 14001 - Što trebate znati

Fokus na holističkom pristupu: Ovo je jedan od ciljeva ISO 14001. Cilj područja primjene, ili opsega, nije samo sprječavanje onečišćenja okoliša, već i aktivna zaštita okoliša uzimajući u obzir pristup životnog ciklusa i očekivanja relevantnih zainteresiranih strana.

U ovom je kontekstu opseg primjene od posebne važnosti. Zato što koncept životnog ciklusa tjera organizacije da razmišljaju izvan svojih granica: odgovornost za vlastite proizvode i usluge ne prestaje na lokaciji klijenta.

Prema normi ISO 14001, upravljanje okolišem uključuje i pogled na uzvodne i nizvodne procese, kao što su nabava sirovina, razvoj, skladištenje i transport, sve do upotrebe i odlaganja proizvoda i nusproizvoda.

"Opseg prema ISO 14001 je jedinstven za svaku organizaciju."

Većina se organizacija međutim suočava s neizvjesnošću pravilnog razumijevanja opsega svog sustava upravljanja okolišem. Gdje počinju i završaju fizičke i organizacijske granice i smislena primjenjivost sustava upravljanja okolišem?

Loading...

To je posebno izazovno u slučaju soženih korporativnih entiteta. Osobito zato što uprava ima slobodu i fleksibilnost u pogledu samostalnog definiranja organizacijskih, funkcionalnih i prostornih granica. Nedostatak jasnoće u razgraničenju smanjuje pokrivenost značajnih aspekata okoliša.

 

Definiranje opsega - Što zahtijeva ISO 14001?

Poglavlje 4.3 norme za upravljanje okolišem jasno zahtijeva definiranje prostornih, funkcionalnih i organizacijskih granica organizacije. Sukladno tome opseg mora biti činjeničan, reprezentativan i uključivati sve relevantne aktivnosti sa značajnim aspektima okoliša i utjecajima na okoliš tako da se zainteresirane strane ne bi dovele u zabludu. Organizacija mora definirati i dokumentirati opseg i staviti ga na raspolaganje zainteresiranim stranama, npr. pomoću karte lokacije.

 

Što se mora uzeti u obzir?

 • Aktivnosti, proizvodi ili usluge sa značajnim aspektima okoliša;
 • Relevantna unutarnja i vanjska pitanja koja značajno utječu na planirane rezultate (kontekstualno razmatranje) - vanjska pitanja uključuju okolišne uvjete koji utječu na organizaciju ili na koje organizacija utječe;
 • Pravne i druge obveze koje proizlaze iz očekivanja zainteresiranih strana;
 • Organizacijske jedinice, funkcije, i fizičke granice.

Ako je opseg definiran, sve aktivnosti, proizvodi, i/ili usluge organizacije koje su unutar tog opsega moraju biti uključene u upravljanje okolišem kako bi se osigurala vjerodostojnost. Norma ne predviđa isključenje nepovoljnih aspekata okoliša (uključujući indirektne aspekte okoliša), ili izbjegavanje obvezujućih obveza. U slučaju promjena, na primjer zbog proširenja aktivnosti, mora se ponovno razmotriti opseg.

Upravljanje okolišem

Stalno poboljšavanje zaštite okoliša u organizaciji - upravo tome služe sustavi upravljanja okolišem.

Prednosti upravljanja okolišem

ISO 14001 je najpoznatija i najuspješnija međunarodna norma koja postavlja zahtjeve za sustav upravljanja okolišem. Svrha joj je organizacijama dati okvir za sustavnu zaštitu okoliša i odgovor na promjenjive uvjete okoliša.

Ključni čimbenik uspjeha je predanost uprave korporativnom upravljanju okolišem. To se očituje, između ostalog, kroz jasnu politiku okoliša, dugoročne ciljeve upravljanja okolišem i primjerene ekološke tehnologije.

Norma za okoliš primjenjiva je u svim organizacijama, neovisno o veličini ili industriji. Osnova stalnog poboljšavanja, kao i u drugim normama za sustave upravljanje, je PDCA krug (planirati-provesti-provjeriti-djelovati).

 

Opseg u ISO 14001 - Zaključak

Opseg organizacije definiran u skladu s normom za okoliš daje osnovu za sljedeće, uzimajući u obzir pristup životnog ciklusa

 • Identificiranje relevantnih aspekata okoliša i njihovih utjecaja,
 • Određivanje zakonskih i drugih obveza
 • Uvođenje kriterija za procjenu rizika

Djelotvorno upravljanje okolišem stoga, između ostalih, pruža sljedeće prednosti:

 • Stalno poboljšavanje okolišnog učinka
 • Ublažavanje ili smanjenje štetnih utjecaja na okoliš
 • Smanjenje rizika za okoliš
 • Stjecanje pravne sigurnosti sustavnom identifikacijom i evaluacijom zakona i propisa
 • Uštedu troškova sustavnim i progresivnim razmišljanjem i djelovanjem
 • Povećanje identifikacije i motivacije zaposlenika
 • Jačanje povjerenja javnosti, kupaca, vlasti, banaka i osiguravajućih društava
 • Promicanje ugleda i konkurentnosti na nacionalnoj i međunarodnoj razini
 • Ispunjavanje zahtjeva kupaca

ISO 14001:2015- Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu


Norma je dostupna na stranicama ISO organizacije i Hrvatskog zavoda za norme.

DQS - Simply leveraging Quality.

Od svog osnutka kao prvog njemačkog certifiakcijskog tijela za sustave upravljanja, DQS je predan održivom razvoju svojih klijenata. Organizacije na njihovom putu do poslovne izvrsnosti pratimo auditima koji dodaju vrijednost i konceptima usmjerenima na klijenta.

Naši auditi vam pružaju jasnoću. Holistički, neutralni uvid naših iskusnih auditora u vaše zaposlenike, procese, sustave i rezultate pokazuje koliko je vaš sustav upravljanja okolišem djelotvoran, kako je implementiran i kako se njime upravlja. Važno nam je da certifikaciju prema ISO normi ne vidite kao test, već kao obogaćivanje vašeg sustava upravljanja. Naši standardi počinju gdje kontrolne liste završavaju.

fragen-antwort-dqs-fragezeichen auf wuerfeln aus holz auf tisch
Loading...

Rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja

Koliko truda morate uložiti u certifikaciju prema ISO 14001?

Rado ćemo vam pružiti sve informacije. Bez obveze i besplatno. 

Za vrijeme audita posebno pitamo "zašto" jer želimo razumjeti motive koji su vas naveli na izbor određenog načina implementacije. Usredotočeni smo na potencijal za poboljšanje i potičemo promjenu perspektive. Na taj način možete identificirati mogućnosti djelovanja kojima možete stalno poboljšavati svoj sustav upravljanja. 

Napomena: Naše članke pišu isključivo stručnjaci za norme za sustave upravljanja i dugogodišnji auditori. Ako imate pitanja za autora, slobodno nam se obratite. Radujemo se razgovoru s vama.

Autor
Eric Werner-Korall

Stručnjak za usklađenost i upravljanje rizicima s više od 20 godina međunarodnog iskustva kao DQS auditor za integrirane sustave upravljanja. Svojim doktoratom inženjerskih znanosti pridonosi i stručnosti kao trener i predavač, voditelj i autor brojnih tehničkih radova.

Loading...