Što je sustav upravljanja?

Sustav upravljanja opisuje način na koji trgovačka društva organiziraju svoje strukture i procese kako bi mogli sustavno djelovati, osigurati nesmetane procese i postići planirane rezultate. Suvremeni sustavi upravljanja obično slijede PDCA krug - planiranje, provedba, provjera, djelovanje (Plan-Do-Check-Act).

Učinkovit sustav upravljanja temelji se na strukturiranim i optimiziranim procesima koje stalno nadzire. Tako uspostavlja sustavno i stalno poboljšavanje organizacije jasnim pravilima, ulogama i procesima.

Sustavi upravljanja se mogu koristiti na svim područjima - ovisno o tome gdje vaša organizacija posluje i koje ciljeve želi postići. To može biti specifična industrija, poput prijevoza i logistike, automobilska industrija ili zdravstveni sektor, ili čak nekoliko industrija istovremeno.

Suvremeni sustavi upravljanja prema ISO normama slijede istu logiku, tzv. strukturu visoke razine, ali pokrivaju različite aspekte. Najpopularnija je međunarodno poznata norma ISO 9001 za sustave upravljanja kvalitetom.

Drugi poznati sustavi upravljanja:

Koje su koristi sustava upravljanja za vašu organizaciju?

Menadžeri koji se svjesno suočavaju s izazovima tržišta i očekivanjima svojih dioničara i drugih zainteresiranih strana sustave upravljanja koriste kao alate za učinkovito vođenje i upravljanje organizacijom. Pritom ne samo da pomažu pronaći dobru ravnotežu između dinamičnosti i stabilnosti, već i između očekivanja kupaca i profitabilnosti u promjenjivim vremenima.

Sustavi upravljanja igraju važnu ulogu u strateškom usklađivanju trgovačkih društava i doprinose povjerenju između zainteresiranih strana.

Koje su prednosti sustava upravljanja?

Sva društva i organizacije, neovisno o veličini, vrsti i industriji, imaju koristi d učinkovitog sustava upravljanja.

Sustavi upravljanja se usredotočuju na kupce, druge zainteresirane strane i/ili pitanja održivosti te vašoj organizaciji daju ključnu podršku u uspješnom suočavanju s izazovima tržišta i društva.

Ako se sustavi upravljanja stvarno primjenjuju i stalno razvijaju, organizaciji pružaju podršku u izbjegavanju pogrešaka, prepoznavanju prilika i rizika i ispunjavanju zahtjeva dioničara. Istovremeno olakšavaju prilagodbu uvjetima koji se stalno mijenjaju.

Prednosti

 

  • Jedinstvene strukture i jasne odgovornosti
  • Transparentni i stabilni postupci i procesi
  • Proces stalnog poboljšavanja postaje konstanta
  • Dobar temelj otporne i napredne korporativne kulture
  • Izraženo zadovoljstvo kupaca i zaposlenika
  • Primjetno smanjenje troškova prevencijom grešaka
  • Sustavno postizanje postavljenih korporativnih ciljeva
  • Veća pravna sigurnost minimiziranjem rizika
  • Bolji ugled i lakši pristup tržištima

Kako implementirati sustav upravljanja

Ako želite biti ispred konkurencije s najboljim proizvodima i uslugama, više ne možete poslovati vez profesionalnog sustava upravljanja i certifikacije istog. Svi zahtjevi koje formalno treba ispuniti navedeni su u normama i drugim standardima. No, put do implementacije nije unaprijed određen.

Svaki sustav upravljanja mora biti prilagođen specifičnim potrebama i ciljevima organizacije. Stoga uvijek morate imati u vidu svoju organizaciju i točno prilagoditi zahtjeve norme i put do implementacije svojoj organizaciji. To uključuje npr. intenzivnu komunikaciju između dioničara i zainteresiranih strana.

Što je integrirani sustav upravljanja?

Integrirani sustav upravljanja odnosi se na sustav upravljanja na višoj razini u kojem su integrirane barem dvije norme za upravljanje, npr. kvalitetom (ISO 9001) i okolišem (ISO 14001), koje zajedno čine jednu upravljačku jedinicu. Tako se optimalno koriste sinergije, izbjegavaju frikcije i zajednički provode zahtjevi normi.

Tko certificira vaš sustav upravljanja?

Neovisna i nepristrana certifikacija koju provodi DQS daje vam sigurnost da je vaš sustav upravljanja stabilan i usklađen s normama. I pokazuje je li zapravo prikladan za postizanje planiranih ciljeva. Naši auditori holistički i nepristrano procjenjuju ljude, procese, sustave i rezultate.

Naši poticajni auditi i potvrda učinkovitosti vaših procesa upravljanja i poboljšavanja daju vam visoku razinu sigurnosti pri donošenju odluka.

Usto, međunarodno priznati certifikati služe kao dokaz učinkovitosti poslovanja, jačajući ugled i konkurentnost vaše organizacije.

Kako bismo zadržali svoju neovisnost i izbjeglu sukobe interesa, ne pružamo usluge savjetovanja za potrebe implementacije sustava upravljanja.